Halvfærdig ansøgning

Hej Studmed.

Jeg er desværre lidt sent ude med min motiverede ansøgning til KU, da jeg desværre er utroligt dårlig til at skrive sådanne, hvorfor jeg håber på en håndsrækning herinde fra.

Jeg søger kritik og måske en redegørelse for hvilke væsentlige mangler den har (jeg ved der er flere!)

Jeg selv er klar over, at der umiddelbart ingen rød tråd er, samtidig med at jeg ikke har skrevet hvorfor mit valg er faldet på KU, som jeg derfor endnu mangler. Ansøgningen fylder pt. 1 side og 3-4 linjer med 1,5 linjeafstand.

AL konstruktiv kritik er velkommen og modtages med kyshånd!

[i]Trods mine kun 20 år, har jeg lys i pæren og er sprængfyldt med kvaliteter!

Jeg har brugt det sidste år, alene med ét mål for øje – at læse medicin. Året har jeg brugt på de krævede naturvidenskabelige fag, da jeg ved at medicin er mit kald, hvilket jeg vil efterfølgende vil redegøre for. Jeg er utroligt attraheret og fascineret af kombinationen af det praktiske, teoretiske samt patientkontakten tilhørende studiet såvel som den endelige uddannelse.

Udover disse elementer der er tæt forbundet til studiet og det endelige virke, så er det vigtigt for mig at uddannelsen er udfordrende, samt at uddannelsen kan præsentere muligheder for evig udvikling, forskning og specialisering – alle krav som lægevidenskaben opfylder til fulde. Udover at evig udvikling unægteligt hænger sammen med medicinuddannelsen, så er jeg også bevist om hvordan det er et underforstået krav, altid at holde sin viden hvad angår teknologiske fremskridt, og da jeg allerede nu dagligt opdaterer mig selv bl.a. via DagensMedicin, er jeg selv ikke det mindste i tvivl om, at jeg altid vil være ajourført, både før og under uddannelsen, men ligeså vigtigt efter denne.

De naturvidenskabelige fag jeg manglede, læste jeg op i løbet af 2011. Med et tydeligt mål for enden, farede jeg nu igennem disse fag – vel og mærke med adskillige topkarakterer, og beviste endnu en gang overfor mig selv, at man kan hvad man vil, samt hvordan jeg mestrer at tilegne mig store mængder viden på kort tid – hvilket formentlig også er af en hvis relevans for medicinstudiet. Dette samt min uendelige motivation og passion imod faget, er hvad jeg mener er mine største styrker med henblik på at kunne gennemføre det lægevidenskabelig studie.

Af de fag jeg har suppleret, var alle tre naturvidenskabelige, og tæller fysik, kemi og matematik. Disse tre fag har efter et års nærstudering, nu vakt en komplet naturlig tilgang til det naturvidenskabelige, om dette måtte være termik, kemiske stoffer og deres biologiske indvirkning, og sidst men ikke mindst kritisk matematisk analyse og observation, hvorfor jeg også har fået en dybere forståelse for relevansen af disse fag med henblik på brug i lægevidenskaben, da disse utvivlsomt er værktøjerne uddannelsen skal bygges på, hvorfor det at den naturvidenskabelige arbejdsmetode falder mig naturligt, også er en klar fordel og har en stor relevans i forhold til lægevidenskaben.

Jeres umiddelbare kvote 2 ansøgere har muligvis en større erfaring, om dette fx måtte være ved en anden videregående uddannelse eller lignende, kan jeg unægtelig konkurrere med, hvad jeg derimod ikke er i tvivl om er, at jeg også selv er i stand til at læse lignende bachelorgrader, skulle dette hjælpe mig imod en studieplads, men da dette blot vil forsinke mig i at komme i gang med det studium, som jeg i virkeligheden brænder for, og ikke ville have anden mening end at højne min chance for optagelse igennem kvote 2, vil jeg derfor ikke lade dette spilde min eller jeres tid, og derfor blot søge ind, med de forudsætning jeg har status quo - forudsætninger som jeg ikke er i tvivl om er tilstrækkelige, ikke kun til at kunne snige mig hen over grænsen for beståelse, men tilstrækkelig til at udmærke mig i de forskellige aspekter som anatomi, epidemiologi, fysiologi etc.[/i]