Har Corona etableret digital undervisning på dit universitet?

Hej alle.
I min forrige tråd efterlyste jeg informationer om, hvorvidt man i visse perioder kan nøjes med forholdsvis lidt eller fleksibelt tilstedeværelse.

Jeg er kommet i tanke om, hvorvidt dette ønske (som der jo tit bliver spurgt om, da mange pendler el. lign.) egentlig er blevet nemmere at opfylde efter Corona. Universiteterne var jo tvunget til at flytte væsentlige dele af undervisningen til digitale platforme. Nu er det ikke fordi jeg tror at alt bare kan gøres digitalt. Selvfølgelig vil der være store dele af kernepensum, som kræver fysisk beskæftigelse med anatomi, laboratoriearbejde osv.

Men de mere teoretiske grundfag, dele af naturvidenskaben, udenadslære i fysiologi, mindre fag som terminologi osv. udgør jo over tid også en stor del af studiet. Og her er mit håb, at det i sig selv er en ret stor bid man kan skære af mødepligten, SÅFREMT digital tilgang til disse fag er kommet for at blive, og såfremt kvaliteten er i orden.

Hvis i har lyst, så hører jeg gerne fra jer, hvilket universitet i går på og om i føler at der er blevet sat skub i sagerne; om det har ændret noget på de punkter jeg nævner. Og hvordan i oplever kvaliteten af de digitale indhold. Mange tak!

Hejsa,

Jeg læser på AAU, 6. semester.
Mit indtryk har været lidt blandet. En stor del af underviserne er gået tilbage til rent fysisk undervisning, og nogle har endda slettet optagelserne fra de sidste år. Andre har derimod taget imod det med åbne arme og både holdt regulære forelæsninger online, eller lagt de gamle op til fri afbenyttelse. Jeg tror derfor det bliver svært at forudsige, hvordan de forskellige undervisere foretrækker det i fremtiden. Mit bud vil derfor være, at man slet ikke skal regne med, at der vil være en digital løsning til de enkelte forelæsninger.

Når det så kommer til kvaliteten af de online forelæsninger vi har haft, er der sket en klar positiv udvikling. Både formidlingen af det faglige indhold, men også kommunikationen mellem underviser og studerende er blevet meget bedre. Tekniske problemer er nærmest ikke eksisterende længere.

Jeg tror ikke sdu stiller de gamle optagelser til rådighed for nye studerende på modulerne. Ikke så vidt jeg har set eller hørt i hvert fald.

Dbh.
KmK