Har jeg forstået det rigtigt?

Vi antager at det er sensommer, og det er højsæson for flåter, når den 61-årige mand med hængende mundvig bliver indlagt. Ved anamnesen beskriver han ophold i Sydsverige samt et ringformet udslæt på armen der forsvandt efter nogle dage. Der er derfor mistanke om neuroborreliose.

  1. Hvilken type inflammationsceller forventes i cerebrospinalvæsken udtaget ved lumbalpunktur og hvilken diagnostisk test kan bekræfte diagnosen.

Mit svar:

Inflammationsceller:

  • Lymfocytter

Diagnostisk test: Intratechal test

  • Påvisning af IgG antistoffer mod B. burgdoferi i blod.
  • Påvisning af IgG og IgM antistoffer i CBV.

Facit fra opgaven:
Lymfocytter
*Positiv intratechal B. burdoferi IgG og eller IgM, IgG og IgM i blodet og ratio mellem antistofniveauet i serum og i spinalvæske for at vurdere lokal produktion

Jeg er mest i tvivl om jeg har har forstået denne sætning (*Positiv intratechal B. burdoferi IgG og eller IgM, IgG og IgM i blodet og ratio mellem antistofniveauet i serum og i spinalvæske for at vurdere lokal produktion)

Er der nogle, der kan hjælpe her?

På forhånd mange tak

Prøv at forklare hvordan du har forstået svaret, så kan vi snakke om du har forstået det rigtigt.

2 Synes om

Jeg har forstået det sådan, at mit svar:

Inflammationscellerne, der bliver spurgt til må være lymfocytter og den diagnostiske test er Intratechal test, hvor man påviser IgG antistoffer mod B. burgdoferi i blod og påviser IgG og IgM antistoffer i CBV.

Så facit lægger op til at inflammationscellen er lymfocytter og at den diagnostiske test indebærer:

  1. Påvisning af IgG og/eller IgM i spinalvæsken.
  2. Påvisning af IgM og IgG i blodet (Nylig vs. tidligere infektion? Krydsreaktivitet?)
  3. Udregning af ratioen mellem antistofniveauerne som er fundet i de 2 ovenstående.

Udregning af ratio kan sige noget om hvor meget bakterie der findes i spinalvæsken ift. blodet (Høj ratio og neurologiske symptomer → Pt. har nok neuroborreliose).

Så dit svar er ikke særligt uddybende, men du er godt på vej.

SSI om Borreliose
Tolkning af Borrelia specifikke antistofmålinger
God læsning

1 Synes om

IgG vidner om “gamle” antistoffer, det vil sige det siger ikke noget om aktiv infektion, men om tidligere eksponering og deraf udviklet antistoffer.

Sådan har jeg i hvert fald lært om IgG…

1 Synes om