Hjælp til at forstå enkel sætning

Er der en, der kan hjælpe med at forklare denne sætning:

Øget sympatikus tonus, forøger fyldningsvolumen, da det centrale venøse tryk stiger, som følge af venøs karkonstriktion og dermed øges SV.

Hvad menes der med fyldningsvolumen, refereres der til SDV?

Sådan som jeg har forstået det er den jo uændret ved øget kontraktilitet, og resulterer i øget SV.

Tak på forhånd.