Hjælp til Motiveret ansøgning!

Jeg sender også en M.A med henblik på feedback.
Al kritik er en hjælp - er selv en anelse bange for at jeg er for beskrivende, og at mine sætninger for lange!!

M.A:
Jeg søger optagelse på medicinstudiet, idet jeg mener at den lægevidenskabelige uddannelse matcher de faglige, praktiske samt forskningsmæssige udfordringer, som jeg forventer og ønsker at blive stillet overfor på mit fremtidige studie og arbejde.
De sundhedsvidenskabelige discipliner har altid haft min interesse, eftersom vores samfunds udvikling og ændring indenfor den somatiske, psykiske og folkelige sundhedspleje er en praktisk konsekvens af disse fags teorier og forskning. Grundlaget for at mit valg netop falder på medicin skyldes, at den lægevidenskabelige uddannelse har patent på at tilbyde et uddannelsesforløb der kombinere mindre kliniske forløb med et indgående teoretisk kendskab til anatomi fysiologi, patologi, farmakologi samt til visse etiske og psykologiske problemstillinger.
Endvidere beror mit valg også på det faktum at lægevidenskaben er den eneste sundhedsfaglige uddannelse der matcher mine ønsker om indenfor specialisering. Jeg er særligt interesseret i psykiatriske og klinisk neurologiske område, da der er tale om områder der kombinere det biologiske med en større eller mindre grad af det socialpsykologiske. Endvidere tilbyder begge specialer et bredt forskningsfelt og jeg finder navnlig neurologiens fremtidige udvikling inden for diagnose og behandlingsmuligheder, interessant.
Jeg har gennem erfaring fra forskellige arbejdsområder samt udlandsophold forsøgt at stifte et solidt og alsidigt kendskab med den medicinske verden for herved at kvalificere mig til at søge optagelse på medicinstudiet.
I Januar 2005 påbegyndte jeg en stilling som støttelærer i en specialklasse. Gennem denne stilling fik jeg tildelt et særligt ansvar for en meget adfærdsvanskelig dreng med psykiske problemer. Overordnet set lærte jeg gennem dette arbejdsforløb at børn med problemer udvikles i en positiv retning, når de guides i tillid og respektfuldhed af en voksen, besiddende viden, empati og tålmodighed. Arbejdet gav mig dog også syn for vigtigheden af at kende sine begrænsninger såvel som sine kompetencer.
I januar 2006 rejste jeg syv måneder til Kenya gennem udvekslingsorganisationen ICYE. Jeg blev tilknyttet St. Briget Mother and Child Health Center, som var en mindre klinik med tilknyttet laboratorium og apotek. Jeg fungerede efterhånden i det daglige arbejde på klinikken sammen med såvel klinikkens læger, sygeplejersker, farmaceut og laborant.
Umiddelbart efter min hjemkomst påbegyndte jeg en stilling som plejemedhjælper på et plejehjem.
Jeg anser studieordningen 2006 på medicinstudiet for fagligt at være sammensat på en måde, der gør mine erfaringer og kvalifikationer relevante for studiet. De første tre semester vil man studerende blive mødt med en række mindre socialmedicinske og sundhedspsykologiske fag.
Særligt igennem mit arbejde som støttelærer udviklede jeg en forståelse for visse social psykologiske forhold og oplevede blandt andet hvorledes arv og miljø kan have betydning børns psykiske
egenskaber.
Gennem mit arbejde på sundhedscenteret i Nairobi og gennem mit arbejde som plejemedhjælper, har jeg opnået en forståelse for, hvorledes man anvender forskellige kommunikationsteknikker og analyseredskaber i patientkontakten.
Endvidere mener jeg med rimelighed at kunne sige, at jeg er i stand til følelsesmæssigt at rumme de mere tungsindige patienttilfælde samt have en naturlig tilgang til den tætte kropslige kontakt, der opstår i en plejesituation. Disse erfaringer vil uden tvivl være en styrke for så vidt angår de teoretiske fag omhandlende patientkontakt samt de tidlige og senere klinikophold. Angående min uddannelsesbaggrund, ser jeg det som en stor fordel at jeg nyligt har læst matematik, fysik og kemi. Herved mener jeg at have et solidt alment kendskab til de grundlæggende biokemiske forhold. Endvidere mener jeg at besidde et gennemgående kendskab til matematik og fysik, som jeg finder vigtig for at kunne formidle og analysere de medicinske fagområder undervejs i uddannelsesforløbet, herunder særligt de fysiologiske fag.
Afslutningsvist vil jeg nævne at jeg de seneste år har engageret mig i kortere frivillige projekter formidlet af Mellemfolkelig samvirke i Europa. Fra april 2008 begynder jeg stilling som kontorfrivillig for læger uden grænser, da jeg mener at indsigten i hvorledes forskellige faggrupper samarbejder om et fælles projekt, er fordelagtig såvel under studietiden som i en senere arbejdssammenhæng.
Jeg vil hermed afslutte min ansøgning ved at konkludere at jeg som studerende er ansvarsfuld, selvstændig og studievant og jeg har interesse i at dygtiggøre mig såvel teoretisk og praktisk med den indgangsvinkle; at viljen til at ville - er evnen til at kunne.

Hej med dig!

Jeg synes du har skrevet en god ansøgning hvor der er en klar rød tråd. Du formår at skabe relation mellem dig (dine evner) og studiet. Det eneste jeg har det lidt svært med, er det lidt påtaget sprog, men det er nok bare mig. Jeg kan heller ikke lide når man allerede inden man er optaget har besluttet sig for speciale, medicinstudiet er langt som et ond år og man kan skifte mening mange gange. Man må gerne være nysgerrig, det kan være man finder et område man synes er endnu mere interessant halvvejs inde i studiet. Nysgerrigheden skal være ens drivkraft (efter min mening!).

Endvidere beror mit valg også på det faktum at lægevidenskaben er den eneste sundhedsfaglige uddannelse der matcher mine ønsker om indenfor specialisering. Jeg er særligt interesseret i psykiatriske og klinisk neurologiske område, da der er tale om områder der kombinere det biologiske med en større eller mindre grad af det socialpsykologiske. Endvidere tilbyder begge specialer et bredt forskningsfelt og jeg finder navnlig neurologiens fremtidige udvikling inden for diagnose og behandlingsmuligheder, interessant.”

Der er noget galt i sætningen hvor jeg har uderstreget.

Hej

1000 tak fordi du gad læse min ansøgning. Hvordan vil du anbefale at jeg ændre den sprogligt - skal jeg bruge mere neutrale vendinger eller skal jeg bare generelt nedtone den lidt. Ved godt jeg har lidt svært ved at se hvornår det går fra velskrevet til påtaget.
Endvidere ang. det med speciale. Der står nemlig flere steder at det er en god ide at vise hvorfor man har valgt studiet både i forhold til andre studier og i forhold til hvad man ønkser at drive studiet hen imod. Hvordan synes du jeg kan give et indtryk af at være overvejet omkring mine fremtidige mål uden at lyde som om jeg har det hele planlagt ¨på forhånd. Skal jeg nævne de to fagområder mere henkastet - som et muligt interesse område!

Igen mange tak for hjælpen - synes det er flot du gider hjælpe så mange ( :

MVh Karen

De sundhedsvidenskabelige discipliner har altid haft min interesse, eftersom vores samfunds udvikling og ændring indenfor den somatiske, psykiske og folkelige sundhedspleje er en praktisk konsekvens af disse fags teorier og forskning. Mit valg af studie sker på baggrund af den fleksibilitet den lægevidenskabelige uddannelse tilbyder; et uddannelsesforløb der kombinere det kliniske forløb med et indgående teoretisk kendskab til anatomi fysiologi, og farmakologi samt visse etiske og psykologiske problemstillinger.
Endvidere beror mit valg på det, at lægevidenskaben er den eneste sundhedsfaglige uddannelse der matcher mit ønske om specialisering. Jeg er særligt interesseret i psykiatriske og klinisk neurologiske område, da der er tale om områder der kombinere det biologiske med en større eller mindre grad af det socialpsykologiske. Endvidere tilbyder begge specialer et bredt forskningsfelt og jeg finder navnlig neurologiens fremtidige udvikling inden for diagnose og behandlingsmuligheder, interessant.

Jeg har rettet lidt i det du har skrevet, bl.a. har jeg brugt ordet fleksibilitet for ligesom at fortælle, at selvom du har en særlig interesse (psykiatrien) giver uddannelsen dig stadigvæk mulighed for at ændre holdning mht. valg af studie. Jeg har også slettet enkelte ord som jeg fandt overflødige.

“Gennem mit arbejde på sundhedscenteret i Nairobi og gennem mit arbejde som plejemedhjælper, har jeg opnået en forståelse for, hvorledes man anvender forskellige kommunikationsteknikker og analyseredskaber i patientkontakten.”

Det understreget lyder meget teoretisk. Du må gerne bruge vise at du netop har forstået vigtigheden i at tale/skrive et sprog patienten forstår.

Fx kan du skrive at du er blevet bevidst om hvor vigtig kommunikationen er når man skal skabe tryghed og fortrolighed mellem mennesker. Det lægger også op til det næste du skriver om, nemlig den kropslige kontakt og det nonverbale sprog.

Mit indtryk af din ansøgning er klart positivt. Du har skrevet en rigtig god ansøgning og du har virkelig mange gode ting med.

Held og lykke!