Hovedets, halsens og de indre organers anatomi - Rostgaard,

Jørgen Rostgaard, Jørgen Tranum-Jensen, Klaus Qvortrup og Peter Holm-Nielsen

448 sider
Kr. 868,00
Udg. år 2006
10. udgave
ISBN 87-628-0534-7

Forlaget skriver:

[quote]Hovedets, halsens og de indre organers anatomi er 10. udgave af den klassiske lærebog De indre organers anatomi, blot med en udvidet og mere dækkende titel. Teksten er gennemgribende bearbejdet og ajourført, og den latinske terminologi følger den seneste udgave af Terminologia Anatomica (1998).

Som i de tidligere udgaver ligger vægten på forståelse og indlæring af anatomien. Hovedtræk af organsystemernes embryologi og en række klinisk betydende misdannelser præsenteres for at give sammenhæng i forståelsen af de enkelte organers og hele organismens udformning.

I lyset de senere års hastige udvikling af CT-, MR-, ultralyd- og isotopscanning, indtager billeddiagnostikken nu en helt central placering i klinisk diagnostik, og alle de billeddiagnostiske illustrationer er nye, ligesom de tegnede figurer stort set alle er udskiftet med nye farveillustrationer.

Målgruppen for lærebogen er primært de medicinstuderende samt de tandlægestuderende, for så vidt angår hovedets og halsens anatomi. Som i de forudgående udgaver er der lagt vægt på at trække tydelige linjer til den kliniske anvendelse af anatomien. [/quote]

En meget god lærebog - og det at den er på dansk gør den endnu mere attraktiv.
Tegningerne er måske ikke helt så spændende, men stoffet er relevant og meget mere klinisk orienteret end f.eks. Bevægeapparatets anatomi. Jeg vil mene den er mere eller mindre obligatorisk i forbindelse med anatomieksamen - dog formår den ikke at gøre afsnittet om peritoneum og de dertil hørende omenter særligt forståeligt - og det resulterer i at jeg stadig ikke helt har fattet hvordan de forskellige underlige “lommer” og “indgange” findes…

Men altså, en god bog, der er forståelig og ikke alt for kedelig.

En klassiker. På godt og ondt. “Indre Organer” er skrevet i den danske anatomiske tradition for detaljerigdom og relativt udførlige beskrivelser i et noget særpræget sprog (på min liste over mærkværdige beskrivelser figurerer alt fra rokkeæg over hampefrø til kridtsnore og gammeldags skibsventilatorer). Fordelen er, at det hele står der; alt det studenterne vil blive afkrævet og mere end man har brug for. Og tilmed beskrevet på en måde som vil blive forståeligt før eller siden (måske peritoneum og fossa pterygopalatina undtaget). Tegningerne er enkle, men ofte noget svære at orientere sig i efter første blik. De lægger op til at tilføje egne notater undervejs, hvilket - omend nok utilsigtet - faktisk er glimrende pædagogik. Bogens ulempe er, at den nærmest har gudestatus, så det er muligt at gå rundt på spotsalen og høre ordrette recitationer, når læsemakkere hører hinanden i stoffet - for mig at se lægger denne bog mere op til udenadslære end til aktiv og selvstændig reflektion over anatomien. Anatomisk set er det en god bog og det skal nævnes at mine forbehold her snarere skyldes formen end indholdet.

Kapitlernes opbygning og sprog er dens styrke. Kapitlerne er klassisk opbygget, med en introduktion; en grundig beskrivelse af den enkelte organs opbygning; underinddelinger; nerve-kar forsyning; og til sidst klinik. Nerver og kar er beskrevet alt efter deres relation til den enkelte organ. F.eks. i kapitlet om øret, beskrives de nerver og kar som findes i og omkring øret, eller på anden måde har relation til øret. Dette kan for mange virke uoverskueligt, men læser man det grundigt nok, ender man med at få overbliket over de meget komplekse nerve- og kar- interaktioner. Desuden findes der i kap. 13, et udmærket overblik over hjernenerverne, så der er håb hvis det virker helt umuligt at lære og huske dem. Tegninger er enkelte, og forståelige. Bogens opbygning gør, at man slipper for at skrive for mange notater ved siden af!

dette er også en af de bøger man skal have. bohgen er bygget godt op. den er let overskuelig, og har et sprog der er til at forstå. minder faktisk meget om bojsen møllers bevægelses apparat… jeg vil give Susanne ret i at afsnittet om perituneum er svært at finne rundt i. et andet afsnit, afsnittet om hoved hals kunne være beder. alt i alt en god bog.

En glimrende, meget overskuelig lærebog. Ret pædagogisk og så er den på dansk. Den har nogle ok illustrationer i sort/hvid og med rød (og lyserød) og blå farve til Arterier, vener og muskler - personligt ville jeg dog ikke have noget imod at der havde været flere illustrationer i bogen. Bogen indeholder også en smule embryologi hvilket kan være meget rart.

Jeg har også “Human Anatomi”-bøgerne (FADL), men foretrækker helt klart “Indre organer”, selvom at der er lidt mere at læse i denne bog.

Et lidt irriterende forhold er dog, at den systematiske gennemgang af f.eks. nerverne i abdomen glemt. Oplysningerne er fordelt udover mange forskellige kapitler…

Indre organer var for mig suværent den sværeste bog at tygge sig igennem på 1-2. semester. Jeg havde ekstremt store problemer med at forstå den ved de første to gennemlæsninger, men efterhåden som jeg fik et bedre indblik i anatomien begyndte dens små finesser, detaljerigdom og firnuligheder at gå op for mig. Umiddelbart er det bogen man elsker at hade, men synes altså det hjalp meget på det ved 3. gennemlæsning og derfra.

Som det er nævnt før er bogen skrevet i et meget underligt sprog, og man skal ikke falde bag over stolen hvis man ser organer beskrevet som jydepotteformet, hanekamslignende (om kønslæberne) og ko-hornsformet.

Alt i alt må jeg dog sige at bogen som jeg umiddelbart havde lyst til at give bundkarakter efter første gennemlæsning viste sig meget bedre end først antaget, den har en stor detaljerigdom og en grundig gennemgang af alle de indre organer, samt embryologi sektioner hørende til hver kapitel

Meget modsat til fx Bevægeapparatets Anatomi, føler man i Indre Organer at der er en symmetri i bogen, der konsekvent præsenterer organer på samme systematiske måde hele vejen igennem, hvilket man hurtigt kommer til at værdsætte når man skal skabe sig overblik.

Alt i alt var jeg meget tilfreds med bogen som jeg giver 3 ud af 5 stjerner

Jeg synes denne bog er aldeles udmerket. Den er svært systematisk oppbygget, og selv om bilderne ikke er de mest detajlrige, gir de et overblikk. Jeg har uansett alltid læst med et anatomisk atlas ved siden av…

Jeg må si meg enig med jensemand om de merkelige beskrivelser og sammenlikninger :slight_smile:

Når man blir vant med hvordan sprog og oppbyggning i denne bog er, synes jeg det er en meget godt bog til anatomien.

Jeg syntes det er en rodet affære. Især hjernenervedelen stinker - fordi den er spredt for alle vinde.
Den er som de fleste danske bøger desværre er for vidt favnende da den skal ramme så bredt et publikum som muligt.
2/5 stjerner fra mig

Opdateret til 10. udgaven og overskriften har ændret navn idet bogen nu udkommer under et nyt navn:

“Hovedets, halsens og de indre organers anatomi er 10. udgave af den klassiske lærebog De indre organers anatomi, blot med en udvidet og mere dækkende titel.”

Vær opmærksom på, at den nye 10. udgave er RADIKALT anderledes end den gamle. DEr er kommet nye billeder, ny og omskrevet tekst, alle illustrationer er blevet i farve, og afsnitsinddelingen er ændret! Den er klart blevet bedre, og mere overskuelig en den gamle.

anmeldelse i ugeskriftet: http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2007/7/pdf/VP49761.pdf