Hvad kom du op i til 10.semester eksamen (neuro/psyk) KU?

Hvad kom du op i til 10.semester eksamen (neuro/psyk) KU?
Hvad var hoved/bispørgsmål?

jeg var oppe i neuro i hovedspg. Det var en pt med multiple propper pgra en endocardit

bispg var psyk og var def. af mani.

Neurokir. og bispørgsmål i psyk.
Discusprolaps i lænden.
Bispørgsmål: Ikke psykotiske affektive tilstande (eller noget lign.)

Hovedspørgsmåldelen af 10. semestereksamen var for mit vedkommende psykiatri i form af en på røde papirer indlagt skizofren med stofmisbrug (dobbeltdiagnose).
Bispørgsmålet blev neurologisk ved diagnostisk udledning og behandling af hyperrefleksi.

I øvrigt bestod min læsemakkers hovedspørgsmål i en tvangsindlagt, depressiv patient, og bispørgsmålet neurologisk i skelnen mellem migræne og hortonsk hovedpine (klyngehovedpine).

Jeg var oppe i neuro og havde en patient med cervikal spinalstenose (og desværre en større psykisk overbygning med noget klaustrofobi-lignende, som gjorde det lidt problematisk at undersøge hende i 7 kvarter i et lille-bitte rum…).
Bi-spm i psyk om alkoholisk delir eller sådan noget lignende :slight_smile:

Jeg var oppe i neurokirurgi med en pt. der lige var blevet opereret for en hjernetumor. Bispørgsmål i psykiatri om depression (Husk altid at sige at du vil spørge pt.'en om hvad der har holdt ham/hende fra at begå selvmord :smiley: )

Hej

Får man på forhånd at vide om man skal op i psyk eller neuro? Det virker på ovenstående som om man kommer op i en blanding, altså hoved i psyk og bispg. i neuro f.eks. men troede egenlig det var enten eller.

Og er der ikke noget af jer der har været oppe i børne/unge psyk?

vh Signe

Man får dagen før vide hvilket hospital og afdeling man skal møde på, og dermed hvilket spørgsmål som bliver hovedspørgsmål. Og så får man bispm i det andet. Man kan godt komme op i børnepsyk, men det er ikke så mange som gør det, tror det var en fra vores hold. Du kommer op på en af de afdelinger du været på ophold, så hvis du ikke er på en neurokir. afdeling kommer du ikke få en neuro.kir patient till eksamen! (dog stadig en som skal sendes videre hertil fra neurologisk afdeling, eller er tilbage efter op) Her er en vejledning.
http://medicin.ku.dk/eksamen/navneliste … 8ju1v.pdf/

Jeg fik en pt med skizofreni og behandlingsdom som hoved og kliniske manifestationer ved parkinson som bi.

Jo jeg var oppe i børne/ungepsykiatri.

Fik i hovedspg. en video med en 13-årig dreng med Asperger. I bispg. fik jeg neurologi med noget lign.: Hvilke udfaldssymptomer ved læsion i højre hemisfære (cirka :slight_smile: )

Hovedspm. om maniodepressivitet (Læs en masse farma! Simonsens store “Grundbog i psykiatri” har et godt kapitel)
Bispm. om cervikale processer mellem C5/C6 - symptomer, differentialdiagnoser og behandling.

Begynd eksamenslæsningen i god tid, for der er som sædvanligt ret meget, og det kan være svært at nå at læse ved siden af klinikken :angle:

Jeg havde hovedspørgsmål i børne-ungdomspsykiatri med et barn der havde symptomer på autisme spektrum forstyrrelse og ADHD mv.
Bispørgsmålet var i neurokirurgi, om SAH.

Eksamen var meget stille og rolig, flinke eksaminatorer og en god stemning i lokalet.

Hilsen Morten

Hovedspørgsmål i neurokirurgi: Lumbal spinalstenose - ok spørgsmål, men lidt nitten at trække en rygsygdom, når jeg aldrig har så meget som været i nærheden af en rygpatient. Pt. havde co-morbiditeter i form af vaskulær demens og parkinson, hvilket ikke lettede seancen. Men det gik da helt ok…

Bispørgsmål: Angstlidelser hos børn. Rimeligt let at gå til - jeg definerede tilstanden, forskelle voksne/børn, differentialdiagnoser og udelukkelse af disse ved anamnese, behandlingsmuligheder (fordele/ulemper).

Jeg havde følgende:
Hovedspørgsmål i voksenpsykiatri: Hovedvægten var angst, men der var også en depression og PTSD problematik. Skulle udspørge pt om angstsymptomer. Desuden var vi lidt inde på bivirkninger til antipsykotika.
Bispørgsmål i neurokirurgi: hydrocephalus. Skulle primært beskrive symptomer og behandling.

Hej,
Er der nogen af jer der har listen med spørgsmål til neuro/psyk eksamen? Hvis ja, vil jeg meget gerne bede om den.

Var oppe i neurologi med en pt. med tetraplegi i remission efter dissektion af a. vertebralis sin. Bispørgsmål i psyk: Antipsykotika - typer, virkningsmåde og bivirkninger.

Hej
Jeg har lige afsluttet 10. sem.
Mit hovedspørgsmål var i neurokirurgi. En pt. med hjernetumor og 2 hjerneblødninger.
B-spørgsmålet: redegør for de forskellige demensformer herunder Alzheimer demens, vaskulær demens og pseudodemens. Kriterier, behandling mm.