Hvor er Guds budskab henne?

Hej. Jeg er blevet meget betænklig over hvad de prøver på at proppe i hovedet på os. Faktisk bliver jeg helt nervøs for vores fremtid som mennesker.

Bøgerne til humanbiologi og cellebiologi ser på overfladen nogenlunde uskyldige ud. Men ved nærlæsning af de introducerende dele synes jeg de lugter langt væk af en fixering på kold udviklingslære.

Undervisningen er også bygget op på hårde “fakta” som man ikke må betvivle. Man skal åbenbart bare aceptere hvad der står i de tykke bøger uden at tænke selv. Underviserne “glemmer” helt uden skam at vi altså lever i et kristent og demokratisk land. Hvor er Guds budskab henne i vores undervisning uden at man skal gå til en basisgruppe? Det kan da ikke være meningen at vi undervises sådan uden at få andre muligheder fremlagt. Vi må jo huske at udviklingslære kun er en teori.

Hvordan er det gået jer som er længere fremme? Er i blevet “kolde og kyniske” som jeg frygter man bliver hvis man bare følger trop? Er det bare cellebiologien der præsenteres sådan her, så jeg til næste semester kan lægge det bag mig og bare glemme det? Eller fortsætter det resten af studiet? Har i nogensinde vaklet i jeres tro? Er det mig der forventer for meget? Er jeg den eneste der synes der er et problem?

Videnskaben beskæftiger sig først og fremmest med hvordan, og ikke hvorfor. Dvs. at eksempelvis biologien beskriver hvordan den levende organisme fungerer, men ikke hvorfor den eksisterer. Videnskaben kan komme med nogle bud, teorier, på hvorfor, men de vil forblive teorier idet spørgsmålet om hvorfor ikke kan underkastes den videnskabelige empiriske metode. Så det må være op til det enkelte individ at vurdere om man er overbevist af det videnskabelige bud eller om man er mere overbevist af et evt. filosfisk/teologisk bud på menneskets eksistetielle problematik. Hvad angår problematikken om hvorvidt man i bøgerne skal angive at evolutionsteorien kun er en teori eller ej, så er det en debat der er på sit højeste i USA hvor en gruppe af forældre har fået udgiverne af biologi-bøgerne til at skrive i bøgerne at evolutionsteorien kun er en teori og ikke en absolut sandhed. Som reaktion var der en anden gruppe af forældre der sagsøgte den første gruppe forældre(el. udgiverne, jeg er ikke helt sikker!) for netop den ovennævnte bemærkning idet de mente at denne bemærkning stiller uberettiget spørgsmålstegn ved en ganske fornuftig videnskabelig forklaring på tingene hvilket de ikke ville udsætte deres børn for. De mener at bemærkningen er et udtryk for en fundamentalistisk religiøs bølge der hersker i USA for tiden. Og nu er retssagen i fuld gang så det bliver spændende at se resultatet.
Personligt mener jeg at man i bøgerne skal angive at evolutionsteorien er en mulig forklaring på tingene, men ikke forklaringen.

Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår dette udsagn; du mener vitterligt, at medicinstuderende skal undervises i 1.-3. Mosebog?

Hvorfor det?

Det er vel den teorien angående utviklingen som er mest “akseptert” av naturvitenskabene. Jeg tror uansett om jeg hadde vært religiøs eller ei ville synes det vært mer betenkelig hvis vi fikk presentert Bibelens fremstilling av hvordan menneskene har blitt til.

[quote=“Narlang”:3ol8rdl9]
Hvordan er det gået jer som er længere fremme? Er i blevet “kolde og kyniske” som jeg frygter man bliver hvis man bare følger trop? Er det bare cellebiologien der præsenteres sådan her, så jeg til næste semester kan lægge det bag mig og bare glemme det? Eller fortsætter det resten af studiet? Har i nogensinde vaklet i jeres tro? Er det mig der forventer for meget? Er jeg den eneste der synes der er et problem?[/quote]

Jeg tror ikke man behover å være hverken kold eller kynisk for å akseptere at utviklingslæren slik den fremstilles er den som passer best og er mest sannsynlig i naturvitenskaberne. Selvfølgelig skal man ikke akseptere alt der som står i ens bok uden at bruge hodet, men jeg er uengig at det er at problem at utviklingslæren blir den teori man holder seg til. Hvis man skulle begynne med Gud ville det hele blitt meget mer kompliceret; hvilken gud taler man om etc.

Jeg deler ikke frygten for den “kolde udviklingslære”. Så vidt jeg har læst fra de mange debatter er Darwins evolutionsteori den måske mest efterprøvede teori af alle - så efterprøvet, at det nærmer sig det absurde at kalde det en teori. Hvad jeg virkelig frygter er hvis vi seriøst skal tage hensyn til religion i naturvidenskab. For mig er religion og naturvidenskab to verdener der skal isoleres - fordi de intet har med hinanden at gøre. Ja, egentlig mener jeg at religion intet vigtigt budskab har overhovedet; religion er mest af alt et besynderligt fænomen (et fænomen evolutionslæren måske ville forklare ca. sådan: religiøs tro på beskyttende guder gør mennesket fysisk stærkere - det medfører at religiøst anlagte mennesker for flere børn - disse børn vil arve samme anlæg, og voila har vi en vis procendel mennesker der har en besynderlig tendens til at tro på beskyttende guder). Der er måske en del studerende der får eksistentielle kriser over ikke at finde spor af Gud eller guder i biokemien, og tror det er en sammensværgelse eller en farlig forblindelse i naturvidenskaben - men vi er også nogle stykker der nærmest får eksistentielle kriser over at skulle synge kvad om “Guds engle små” juleaften.

Bøgerne lægger i første omgang klart op til at man skal acceptere idéen om evolution á la Darwin. Jeg tror dog, at dette mest er fordi, at dette indenfor den naturvidenskabelige metode er mest hensigtsmæssigt - specielt hvis man vil komme videre i arbejdet!

At inddrage en fantastisk guddommelig faktor i de videnskabelige diskussioner ville få dem til at strande på rigide holdninger, der sjældent bunder i fornuft, og dermed ikke kan diskuteres videnskabeligt.

Selv om jeg er ateist, synes jeg ikke at man skal betragte evolutionsteorien som en løsning på skabelses-mysteriet - det synes jeg også, at den meste forskning lægger op til. Evolutionsteorien er blot en interessant idé, der tilfældigvis passer ganske godt med en række videnskabelige fund.

Sandheden er ikke fundet endnu, men vi søger ihærdigt videre. Det er noget af det, der gør det spændende at være menneske.

Nå ja!

[quote]Narlang skrev:
Er i blevet “kolde og kyniske” som jeg frygter man bliver hvis man bare følger trop? [/quote]

Bare fordi jeg ikke tror på det, der står i Bibelen, så betragter jeg mig hverken som “kold” eller “kynisk”. Nogle af verdenshistoriens mest sympatiske mennesker har netop været ikke-religiøse. Jeg vil i denne sammenhæng citere Winwood Reades dannede ord:

“Et faktum må være kendt af alle, som har erfaring med den menneskelige natur: En dybt religiøs mand er ofte en umådelig slet mand”.
[hr]

Man kan vel også godt have en form for religion og samtidig forstå at bibelen er skrevet på et tidspunkt hvor man havde meget lidt videnskabelig indsigt…

Selv mener jeg at alle der betvivler evolutionsteorien kun kan gøre det fordi de ikke ved nok om cellebiologi, genetik og palæontologi… Det der endnu ikke er særlig godt forstået er mekanismerne bag… hvordan der ved tilfældige mutationer (og senere selektion) lige pludselig opstår generne der giver ophav til - say - det limbiske system… Her er den eneste forklaring: Held og MEGET lang tid…

Evolutionen og livet i sig selv er sgu da også så vanvittig og storslået at man godt kan gå og blive lidt religiøs af det :slight_smile:

Nu er det her jo et lægevidenskabeligt studie, og selvom man sagtens kan være troende kristen, muslim, buddist, etc. og læse medicin, må troen stå i baggrunden for lægevidenskaben.
Man kan jo ikke bilde sine patienter ind f.eks at det er Gud der skaber børn og at æg- og sædceller intet har med det at gøre, så prævention er ligegyldigt. Eller at sygdom er forårsaget af, at en ond ånd har overtaget kroppen og bør behandles med exorcisme. “Djævleuddrivelse” er altså ikke et klinisk fag.
Jeg ved, at det er ekstreme eksempler, men pointen er, at man sagtens kan have sin tro, men den må ikke sættes over videnskaben. Troen kan derimod tage over når lægevidenskaben svigter, ex. hos cancerpatienter uden flere behandlingsmuligheder, hvor troen på noget større end os er vigtig hos mange.

Det er jo desværre rigtigt - skulle vi ikke snart se at få adskilt stat og kirke - Svenskerne HAR gjort det!

Jeg er enig med de svar der er kommet fra alle andre, og vil især understrege at det er bragende absurd at påstå at evolutionslæren for en teori.

Jeg tror det hele bunder i en dybt ignorance og fundamentalistisk benægtelse - da Darwin fremlagde sin teori hed den selvfølgelig evolutionsteorien da det dengang stadig var en teori - at den stadig kaldes tevolutionsTEORIEN skyldes jo bare tradition (ligesom at vi kalder appendicitis for blindtarmsbetændelse på trods at at det er det ormeformede vedhæng og ikke blindtarmen (caecum) der er betændt)

Skeptics, often creationists, sometimes deride evolution as “just a theory” in an attempt to characterize it as an arbitrary choice and degrade its claims to truth. Such criticism overlooks the scientifically-accepted use of the word “theory” to mean a falsifiable and well-supported hypothesis.
( http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution )

Jeg synes det er dybt foruroligende når religiøse fundementalister, der får fremlagt et fossil fra en forhistorisk dyre- eller menneskeart, reagerer ved at holde sig for øjnene og stampe i gulvet og sige at det ikke findes.

Du kommer til at få det rigtigt hårdt under Embryologien, som alene er mere eller mindre sufficient til at underbygge evolutionslæren. Hvorfor danner det menneskelige foster f.eks. to sæt primitive nyrer, hvoraf det ene kun bruges hos fisk, som tilbagedannes i føtallivet - hvis vi var skabt “færdigudviklede”.

Du må endelig ikke opfatte det som et personligt angreb - for det er det absolut ikke - men jeg må indrømme at jeg nærmere synes at det er et alvorligt problem at vi i 2005 har medicinstuderende (og derved kommende læger som får ansvar for medmenneskers liv) som henviser til biblen som lærebog.

Som en afsluttende kommentar vil jeg bemærke at Charles Darwin selv var troende kristen og præstesøn.

I det naturvidenskabelige paradigme vi lever i nu, er evulutionsteorien den gældende og sådan vil det retfærdigvis fortsat være sålænge den ikke kan falcificeres. Hvis du ønsker et andet syn på medicinen kan du jo læse bogen medicinsk filosofi. Ellers kunne man jo overveje at skifte til teologi el. lign.

@Narlang: Det er så dit syn på verden. I modsætning hertil ville jeg for alvor blive bekymret, hvis underviserne begyndte at inddrage guds budskab!

For mig er Gud næstekærlighed.
Mens Videnskab er videnskab.
Hvis man ikke er i stand til at adskille dette, er men ligeså dum som de stater der i USA har fjernet undervisning i Charles Darwin’s udviklings teorier.

Lad os lige en gang for alle slå fast at evolutionsteorien KUN er en teori.
Den bygger i bund og grund på iagttagelser som mennesket (den første af dem var Darwin) forsøger at forklare omverdenen ved at tænke sig frem. Og at tænke uden at udføre forsøg eller eksperimenter er i denne sammenhæng det samme som at filosofere.
Teorien startede med at se på ligheder og forskelle i dyreriget.
Da teorien ikke er tilstrækkelig til at forklare de observerede ligheder, blev fænomenet henvist til en ekstra “vedhængs”-forklaring om at den er foregået over lang tid; millioner er år.
Men er der beviser for det? Nej. Ingen af os har hverken levet så længe eller har beviser på dette.
Og så kan det store spørgsmål dukke op: Hvis mennesket blev udviklet fra mindre intelligente arter, og dermed overlevede (pga. selektion), hvorfor er de mindre intelligente arter så ikke uddøde?

Jeg vil vise en statistisk beregning som modbeviser evolutionsteorien:
Evolutionen siger at der efter Big Bang var simple gasarter (fx CO2, H2O). Disse blev til aminosyrer, og efterfølgende til proteiner, senere til celler osv.
Hvis vi nu forestiller os at der på det tidspunkt hvor aminosyrerne var dannet udelukkende eksisterede aminosyrer. Dvs. hele jordens masse er aminosyrer, hvor langt et protein kan vi danne ud af dette?:

Jordens masse (m) = 610E27 g
Aminosyrens masse (m1) = 109 g/mol
Avogados tal (a) = 6
10E23 molE-1

antallet af aminosyrer (N):
N=(ma)/m1= 310E46
Antallet af aminosyrer der kan indgå i proteinet (x):
Da der er tyve forskellige aminosyrer at vælge imelem:
(20)Ex=N
x=36

Dvs. at under den antagelse at hele jordens masse var aminosyrer vil der alene ved tilfældighedernes spil kun være dannet en protein med den “rigtigtige” aminosyresekvens, med 36 aminosyrer.
Hvordan i alverden skal man overhovedet kunne få dannet den første celle hvis det er bogstavligt umuligt at kunne danne det første protein.
Bemærk at beregningen bygger på at de aminosyrer der bliver brugt til de “forkerte” proteiner er “opbrugt”, og kan ikke bruges til det næste protein. Det modsatte vil være den rene selvmodsigelse af evolutionsteorien, da man så aldrig vil få bygget noget protein hvis aminosyrerne bare gik fra hinanden uden at fuldføre dannelsen af et protein!
Prøv at forklare det!!! :!:
(PS. hvis nærmere forklaring på beregningen ønskes gør jeg det gerne).

Jeg har nu ikke bevist Guds eksistens, men kun givet en af flere måder hvorpå evolutionsteorien kan falciferes på. -teorien er hermed ude…

prøv at læse det første kapiel i The Cell

Hvad står der dér? Vi bruger ikke bogen på SDU, så jeg kan ikke selv læse det.

Ps. Vil lige indskyde, at jeg er enig med dig!!!

Abiogenese:
Teori om livets opstandelse.

Evolution:
Teori om arternes oprindelse og udvikling.

Kan du se forskellen? Har du så udtalt dig om evolutionsteorien?

I øvrigt kan aldrig statistik og sandsynlighedsregning modbevise at noget er sket. Uanset hvor lille sandsynlighed der er for noget, så kan det ske.

Sveinar

Hvad står der dér? Vi bruger ikke bogen på SDU, så jeg kan ikke selv læse det.
[/quote]
Kort fortalt står det om likheter mellom celler i ulike organismer og om arv.

[quote=“Sveinar”:21aieoeh]I øvrigt kan aldrig statistik og sandsynlighedsregning modbevise at noget er sket. Uanset hvor lille sandsynlighed der er for noget, så kan det ske.
[/quote]

Et godt poeng. Egentlig kan man vel strengt tatt ikke bevise noe som helst. Vi vet ikke om eplet kommer til å falle til bakken neste gang man slipper det?!