Hvor meget betaler en turnuslæge

Hvor meget betaler man som turnuslæge årligt i faglige kontingenter, A-kasse o.lign…? Skal man betale både til DADL og FAYL…?

Jeg har ingen ide om, hvad medlemsskab af DADL koster.

Men a-kassen for akademikere koster i omegnen af 1200 i kvartalet.

Faglige kontingenter

Ved indmeldelse i Lægeforeningen, bliver du på én gang medlem af DADL, FAYL og den lokale Lægekredsforening.

I Akademikernes Arbejdsløshedskasse betaler alle kandidater samme sats, som p.t. udgør 1.223 kr. pr. kvartal.

Lavere kontingent i de første år:

Kontingentet til Lægeforeningen er afhængig af din anciennitet. I de første 6 år som læge, har du “tvungent” medlemskab af Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK). Til gengæld kompenseres det delvist af et lavere kontingent til DADL. Hos FAYL giver man ingen kompensatorisk reduktion i kontingentet. Som ph.d.studerende er du ikke forpligtiget til at være medlem af Lægekredsforeningen.

##########################################-

Reduceret kontingent til DADL:

DADL
Ordinære medlemmer kr. 3.186,00

Privatiserende medlemmer kr.1.047,00

Udlandsboende medlemmer kr. 2.110,00

Medlemmer af anden akademisk organisation kr. 2.389,00

Medlemmer af AAK jf. DADL’s vedtægter § 12, stk. 7:

  1. anciennitetsår kr. 0,00

  2. anciennitetsår kr. 0,00

  3. anciennitetsår kr. 796,00

  4. anciennitetsår kr. 1.592,00

  5. anciennitetsår kr. 2.389,00

##########################################-

FAYL
Ordinære medlemmer kr. 3.200,00

Privatiserende medlemmer kr. 50,00

Udlandsboende medlemmer

med stemmeret i FAYL kr. 100,00

##########################################-

Lægekredsforeninger (ordinært kontingent)
Kreds 1: København kr. 996,00

Kreds 1: 2 yngste årgange kr. 796,00

Kreds 2: Københavns Amt kr. 1.250,00

Kreds 3: Frederiksborg Amt kr. 1.000,00

Kreds 4: Roskilde Amt kr. 1.600,00

Kreds 5: Vestsjællands Amt kr. 1.600,00

Kreds 6: Storstrøms Amt kr. 1.950,00

Kreds 7: Bornholms Regionskommune kr. 1.820,00

Kreds 8: Fyns Amt kr. 1.567,00

Kreds 9: Sønderjyllands Amt kr. 1.600,00

Kreds 10: Ribe Amt kr. 1.200,00

Kreds 11: Vejle Amt kr. 1.920,00

Kreds 11: FAYL ej afd.læger kr. 1.800,00

Kreds 12: Ringkjøbing Amt kr. 1.650,00

Kreds 13: Århus Amt kr. 1.200,00

Kreds 14: Viborg Amt kr. 1.940,00

Kreds 15: Nordjyllands Amt kr. 1.350,00

Kreds 16: Færøerne kr. 1.200,00

Kreds 17: Grønland kr. 2.200,00

Privatiserende medlemmer betaler ikke kontingent til lægekredsforeningerne.

Nye kandidater er kontingentfrie til lægekredsforeningerne de to første kvartaler efter eksamen.

#########################################-
Alle 3 kontingenter er fradragsberettigede. Lægeforeningen har oplysningspligten overfor skattemyndighederne.

jf http://www.health.au.dk/index.php?menu=747
http://www.dadlnet.dk/ufl/2004/0504/LS-html/LS44179.htm

#########################################-

Hæng mig ikke op på det, har bare kopieret over fra ovenstående links. + kontingentsatsen for AAK er vist ikke helt up to date.