Hvor meget tæller en statusartikel?

Jeg har arbejdet på et forskningsprojekt ifm. mit kandidatspeciale, hvilket munder ud i 1-2 medforfatterskaber på artikler i anerkendte tidsskrifter indenfor specialet. Min vejleder synes det ville være et oplagt opgave for mig og en anden stud.med. på projektet at skrive en statusartikel til Ugeskrift for Læger om fremskridtet på området, hvilket ville give os et delt 1. forfatterskab. Jeg er godt klar over at et 1. forfatterskab på en statusartikel til ugeskriftet ikke “tæller” så meget som et 1. forfatterskab på en decideret videnskabelig artikel og jeg er sådan set også bare glad for at få lov til at prøve kræfter med at formidle viden om vores område. Men af ren nysgerrighed: Hvor meget tæller et sådan forfatterskab til fremtidige jobsamtaler? Er det med til at give et godt indtryk eller vil der blive set bort fra det?

Det tæller rigtig meget no matter what. Du vil være langt foran folk der ikke har skrevet noget, og også folk med kasuistikker. Når man læser din ansøgning har du vist interesse og arbejdet med forskning videnskabeligt, og det tæller.

Jeg ville KLART hoppe på den!

en anden ting. Der er ikke noget der hedder “delt” 1. forfatter. I skal vælge hvem af jer der skal have “æren”.
Alle får selvfølgelig navn på artiklen, men kun een første forfatter og een sidste forfatter - resten er mere eller mindre fyld

Det var også det jeg tænkte. Jeg gør det også mest for interessens skyld og ikke bare for at se sej ud i fremtiden :wink:

Mht. delt 1. forfatterskab har jeg hørt at en del tidskrifter arbejder med at man kan få et delt 1. forfatterskab hvis man har bidraget lige meget til udarbejdelsen. Jeg kan dog ikke komme med nogle eksempler på stående fod…