Hvordan foregår eksamen på 10 semester KU

Kan se at eksamen på 10. semester KU har en 45 minutters integreret mdt. eksamen i psyk + neuro.

Hvordan foregår dette? Kommer man op i bege dele, eller kun en af delene?
Trækker man så emne, eller hvordan??? :shock:

I store træk foregår 10. semesters eksamener i psykiatri og neurologi på den måde, at fagene afvikles i samme seance, idet det ene speciale afvikles som en art hoveddel med klinisk undersøgelse og journaloptagelse af en patient, medens det andet så afvikles som en slags bispørgsmål.

Dagen inden den i forvejen kendte eksamensdato gives der oplysning om, hvilket speciale der bliver hoveddelen.
Det andet speciale tildeles kortere tid, og fremfærden her er overvejende teoretisk.
Oplysningerne herom findes på nettet.

Det ligger en eksamensvejledning her: http://medicin.ku.dk/eksamen/navneliste … 8ju1v.pdf/