Hvordan gøre sig mest mulig "attraktiv" for en fremtidig arbejdsgiver?

Hej med jer, :slight_smile:

Jeg læser medicin, og er lige ved at være færdig med 1 semester på AAU. Ingen i min nærmeste omgangskreds er læge, derfor henvender jeg mig her. :slight_smile:

Jeg har erfaret, at arbejdsmarkedet ikke skal se alt for godt ud til den tid vi er færdiguddannede, og da jeg har familie og omgangskreds på Jylland, har jeg hest lyst til at blive boende her. Desuden kom jeg til at tale med en yngre læge og spurgte om det at arbejde på som ferieafløser i hjemmeplejen giver nogle point, og han sagde, at det ikke gør; han fortalte mig, at hvis jeg har lyst til for eksempel at være øjenlæge, bør jeg selv tage kontakt med øjenlægerne og skrive projekter/artikler om nogle ting som skal forskes i/undersøges. Mit problem er, at jeg endnu ikke ved hvad jeg vil specialisere mig til - jeg tænkte på at være hudlæge eller praktiserende læge, men er stadig usikker og vil helst se tiden an.

Så jeg beder jer om forslag, hvad jeg kan gøre om at pynte min CV så godt som muligt, så jeg stilles bedre i konkurrencen end andre nyuddanede. Som allerede nævnt, vil jeg helst blive boende på Jylland. Er det overhoved muligt at finde et job hvis man slet ikke har arbejdet under bachelor delen, men derimod lavede en masse på kandidat delen? Hvad med karaktererne, tror I, at nogle arbejdsgivere kommer til at kigge på dem, især når de skal have mange gode ansøgninger?

Når jeg læser dit indlæg, tænker jeg, at jeg er glad for, at det ikke er mig, der skal uddannes til læge i dag, hvis man allerede ved slutningen af 1. semester synes, at det er et problem, at man ikke ved, hvilket speciale man vil uddannes indenfor.

Et godt og velment råd herfra er, at du skal give dig selv lidt tid og “nyde” det studie du er kommet igang med. Hvem ved om du i sidste ende overhovedet vil være speciallæge? Hvem ved om du overhovedet gennemfører studiet? Rigitg mange ting ændrer sig i de år man læser. Jeg startede ud med at ville være anæstesiolog, så ville jeg være kardiolog, dernæst patolog, senere onkolog etc … i dag arbejder jeg på at kunne kalde mig selv fysiolog. Glæd dig over alle de ting du skal lære og lad være med at spekulere på noget, der ligger 7 -8 år ude i fremtiden.

Generelt tæller det meste prægraduat arbejde ufatteligt lidt, i det sekund du får autorisations beviset i hånden og det er svært at opnå en masse erfaring, som stiller dig bedre end andre ansøgere til en stilling. Du kan evt. i begyndelsen af studiet forsøge at få job som instruktor i et fag, der interesserer dig. Det giver ikke direkte credit, at man har prægraduat undervisningserfaring , men omvendt er der nok heller ikke nogen, der vil brokke sig over det, når du senere skal søge en stilling.

En ting, der kvalificerer og ligger prægraduat, er det prægraduate forskningsår. Såfremt du henne omkring skiftet til kandidatdel ved, at du vil uddanne dig til speciallæge i et af de forskningstunge specialer, så er det en god ide at tage et prægraduat forskningsår. Men selv i de forskningstunge specialer kan det altså godt lade sig gøre at få en hoveduddannelsesstilling uden hverken PhD eller publikationer. Det handler om at ville det nok. Fx hjælper det nogen gange at være villig til at flytte til Jylland, hvilket du jo ikke lader til at have problemer med.

Ellers er den bedste måde at sikre sig, at man kan få lov til at gå i den retning man vil, at undersøge, hvad der kræves af et givent speciale. Er klinisk erfaring fx vægtet højere end forskningserfaring? Dernæst kunne man, da jeg læste have et valgfrit klinisk ophold på en afdeling, og er man sikker på specialet til den tid, er det jo en god måde at få skabt kontakter på. Men det er efter min mening noget der ligger et stykke ude i fremtiden for dig.

Som sagt så er det, der stiller dig bedst i fh t andre til en jobsamtale langt ude i fremtiden, ikke det prægraduate arbejde, du laver, men det du laver under din turnus som fx fagforeningsarbejde, skemaplanlægger, publikation af fx kasuistikker etc. Det er i hvert fald min erfaring.

Og mht dit ønske om at blive i Jylland så tror jeg ikke det bliver et problem men måske det er fordi jeg er gammel københavner :stuck_out_tongue:

Jeg er til dels enig med Trine :slight_smile:
Jeg ville slet ikke bekymre mig om speciale valg før du når omkring 6. semester. Det er selvfølgelig ok at tænke lidt over det, men det kan ændre sig 100vis af gange.

Du skal i stedet nyde studiet… det er en fantastisk tid.

Jeg er dog uenig i at prægraduat arbejde ikke tæller. Jeg ved fra flere der er med til ansættelsessamtaler til HovedUddannelser, at frivilligt arbejde, undervisning, og forskning tæller, så jeg ville ikke holde mig tilbage. Det er jo en relativt let måde at supplere SU’en f.eks. som instruktor etc.

Når du en gang når til at skulle skrive en motiveret ansøgning, så viser disse ting netop et engagement udover dit “arbejde/studie”. Du viser målrettethed, da du siden studiet har tilegnet dig kompetencer inden for de nævnte områder, hvilke du selvfølgelig også kan bruge post-graduat.

Eller s er jeg enig. Det er også meget vigtigt at vise målrettet hed efter din kandidat. Der er jo kun 4 år til at bevise man er den eneste ene :wink:

Pøj Pøj - om en 7-8 år til ansøgningsrunden :slight_smile:

Glemte lige dit sidste spørgsmål. Karakterer er fuldstændige ligegyldige…

Ikke hvis du vil undervise. (Dermed ikke sagt at du nødvendigvis skal have topkaraktere i alle fag)

hehe… enig… point taken :slight_smile: