Hvornår tilmeldes turnus?

Hej

Med det nye turnussystem og 4-årsreglen, hvornår skal man så tilmeldes turnus.
Som jeg har forstået det så har det hidtil fungeret således: Tilmelding senest i september 08 hvis kandidat sommer 09, dvs. tilmeldingen skal ske et år før start i turnus.

Hvad med nu? skal man først tilmelde sig (via punkt.ku) i februar 09 hvis man bliver kandidat sommer 09 ?
Læser på KU (hvis det overhovedet gør nogen forskel mht turnus-tilmelding)

På forhånd tak

Du tilmelder dig via punkt.ku. Tror nok det er på 11. semester, men du får information om det…

Jeg skrev til sundhedsstyrelsen for et et par uger siden, for lige at tjekke op på det. De svarede:

Tilmelding til den kliniske basisuddannelse vinteren 2008/2009 vil formentlig starte i starten af august måned.

Dvs. ca en måned før start på 12. sem. Så mon ikke man skal tilmeldes omkring start januar 09, hvis man bliver færdig sommer 09…
Men som Skovsen skriver, så bliver man kontaktet…

I år var det fra 1. - 8. Februar. Sådan bliver det nok også næste år ca.

Man tilmelder sig turnus på samme måde som man tilmelder sig eksamen, dvs. via punkt.ku.dk.
Det gør man i samme periode som man kan melde sig til 11 semesters eksamen, altså 1 år før man skal starte i turnus.

I starten af 12 får man så sit nummer og kan vælge sit turnusforløb (eller i hvert fald forsøge, men det kommer jo lidt an på hvor ondt et nummer man får;-)

Selv valget af forløb sker fra dette forår via nettet, hvor man så kan søge på enten geografi (hvis man er lige glad med indholdet, men bare vil blive i århus) eller man kan søge på forløb (hvis man bare vil have o-kir og psyk, og er lige glad med geografien).

håber det hjalp, ellers kan man jo altid stikke hovedet ind på fadl, de er langt mere inde i hvordan tingene fungerer…

steen

Det synes jeg er mærkeligt - det er jo ikke det svar jeg har fået at vide, da jeg skrev og spurgte dem?!
Kan det ikke være lavet om, siden du valgte? Der er jo lavet så meget andet om (1-årig turnus, 4-års regel)
as

Dette fandt jeg inde på sundhedsstyrelsens hjemmeside - så det passer altså med, at man tilmelder sig turnus på starten af 12. sem. (se kursiv skrift)

Ændring af turnusordningen i forbindelse med tilmelding og fordeling af turnuskandidater

Med de nye sygehusområder øges antallet af områder, som turnuskandidaterne kan vælge imellem, fra 16 til 22. Det vil fortsat være muligt at vælge Færøerne, mens turnusforløb i Grønland stadig skal søges særskilt.
Tilmeldingen til turnusordningen, lodtrækning og prioritering af sygehusområder vil som hidtil ske i Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen vil efter kandidaternes prioritering meddele fordelingen til de tre Regionale Videreuddannelsessekretariater med henblik på den konkrete udmøntning på forløb. Alle tilmeldte turnuskandidater forventes fortsat at få oplyst turnusforløb senest tre måneder før turnusstart.
Med den nye struktur forkortes tidsforløbet fra turnustilmelding til turnusstart. Tilmelding til turnus skal således ske på sidste semester eller seks måneder før den tidligst mulige turnusstart. Kandidater, der forventer at starte turnus sommeren 2007, skal derfor tilmelde sig turnusordningen februar 2007.

Tilmelding til den kliniske basisuddannelse (tidligere turnusuddannelsen) sommeren 2008
Læger og lægestuderende, der ønsker at påbegynde den kliniske basisuddannelse 1. august 2008 eller umiddelbart derefter skal tilmelde sig den kliniske basisuddannelse for sommeren 2008.
Tilmeldingen til den kliniske basisuddannelse for sommeren 2008 vil finde sted fra mandag den 28. januar 2008 til og med fredag den 8. februar 2008.

Jeg fik også lige lavet lidt research, var også inde på sundhedsstyrelsens hjemmeside og fandt det samme som as77

http://www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Turnus/Tilmelding.aspx?lang=da

Så rygterne har talt sandt, det er altså i starten af 12.semester man skal tilmelde sig,
dvs. tilmelding i januar/februar 09 hvis kandidat juni 09.

Tak for de hurtige svar.

Yep, det er korrekt det I er kommet frem til, men sådan har det i øvrigt altid været! Man melder sig til ved universitetet 1 år før turnusstart. De giver så besked til SST, så de ved hvem de skal sende mail til. Men man SKAL ikke melde sig til via universitetet. Det er bare en service.