Hyperkaliæmi - hjælp jeg forstår det simpelthen ikke

Spørgsmål:
Hyperkalæmi er en alvorlig tilstand som har betydning for hjertets elektriske aktivitet.

Den kan ses på EKG’et som et bredt QRS kompleks , et langt PR interval , en flad P tak og en ’spiking’ T tak .

Redegør for de forventede ændringer i hvile- og aktions-potentialet i ventriklens kardiomyocytter hos en patient, som udvikler hyperkalæmi .

Svar:
Hyperkaliæmi medfører øget koncentration af kalium i plasma .

  • Øget ekstracellulær kaliumkoncentration påvirker kaliums ligevægtspotentiale i en positiv retning, dvs. virker depolariserende, hvilket fører til, at hvilemembranpotentialet bliver mindre negativt.

  • Herved vil en del af natriumkanalerne bringes i inaktiveret tilstand, hvilket medvirker til nedsat excitabilitet af cellen.

  • Derudover reduceres hældningen af den ellers stigende kurve i fase 0, og AP varighed forlænges.

Mit spørgsmål til de kloge mennesker derude.

  1. Hvorfor bliver hvilemembranpotentialet mindre negativt.
  2. Hvorfor inaktiveres Natriumkanalerne
  3. Hvorfor reduceres hældningen i fase 0

Håber inderligt nogle kan hjælpe

Hyperkaliæmi er vel øget koncentration af kalium i plasma. Ergo det medfører det ikke. Det er det.

Det andet kan jeg ikke svare på…

Hej Clara
Jeg kan godt forsøge at hjælpe. Det er et stykke tid siden jeg selv havde fysiologi, men mener det hænger således sammen (ellers må andre rette):

  1. Hvilemembranpotentialet bliver mindre negativt fordi en mindre mængde kalium diffunderer ud af cellen. Kalium har et ligevægtspotentiale på -90 mV. Man kan tænke det som om at kalium under normale forhold forsøger at sænke hvilemembranpotentialet mod sit eget ligevægtspotentiale. Når en patient har hyperkalæmi er mængden af kalium uden for cellen forøget, hvilket formindsker kaliums diffusion ud af cellen. Herved hæmmes kaliums hyperpolariserende virkning og hvilemembranpotentialet depolariserer =bliver mindre negativt.

2.Na+ -kanalerne er spændingsafhængige og aktiveres og åbnes når membranpotentialet depolariserer. Herefter er de inaktive og der kræves en ny depolarisering før de kan aktiveres igen.
Da membranpotentialet aldrig når at hyperpolariserer til hvilemembranpotentialet pga hyperkalæmien kan der ikke opstå en tilstrækkelig ny depolarisering, og færre Na+ -kanaler aktiveres.

3.Fase 0 (upstroke) i aktionspotentialet sker når de spændingsafhængige Na+ kanaler åbnes og Na+ diffunderer ind i cellen. Færre Na±kanaler aktiveres grundet hyperkalæmien–>Mindre kraftig upstroke/mindre hældning af fase 0.

Håber ikke det blev for rodet det giver en smule mening :grin:

1 Synes om