I fremtiden er det ikke nok med interesse - ingen evner så

Kilde: http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/nyh … ed-kniven/

Computere kan sortere de mest famlende unge læger fra – og styrke alle andre i at operere

Næsten hver femte turnuslæge har svært ved at lære den avancerede kikkertkirurgi, som bruges mere og mere i sundhedsvæsenet. Det viser en hollandsk undersøgelse af unge læger i en operationssimulator.

Det er en lille undersøgelse med kun 33 deltagere, og det er i det hele taget nyt at forske i, om læger overhovedet er egnede til de skærende specialer.

»I dag skal unge, som vil være piloter, gennem udførlige test, mens der ikke stilles lignende formaliserede krav til forudsætningerne hos de yngre læger, som gerne vil operere."

Centret afprøver for tiden en ny simulator, hvor læger kan øve sig i gynækologiske kikkertoperationer.

Ifølge Bent Ottesen vil den type simulatorer med tiden give nye muligheder både for at indkredse de allerdårligste og de allerbedste blandt de unge læger, som ser en fremtid inden for gynækologi og kirurgi.

»Tendensen går i retning af, at vi skal kunne dokumentere, hvad vi kan. På samme måde som piloter. Det vil blive mere almindeligt at indkredse de ømme punkter i en simulator og sætte ind der,« siger Bent Ottesen.