Immunobiology - Janeway et al

[color=#1200ff][size=4]Immunobiology: The Immune System in Health & Disease[/size][/color]
[color=#1200ff]Fifth Edition
[size=4]Charles A. Janeway, Paul Travers, Mark Walport, Mark Shlomchik [/size]© 2001[/color]

Paperback: 823 pages
Publisher: Garland Publishing Inc,US; 6Rev Ed edition (1 Jun 2004)
Language English
ISBN-10: 0815341016
http://www.garlandscience.com/immunobiology/about.html

[quote]Immunobiology, Fifth Edition guides the reader through the immune system in all its aspects - from the first engagement of innate immunity to the generation of the adaptive immune reponse and its clinical consequences.
Immunobiology sets the standard for currency and authority with its clear writing style and organization, full-color art program, scientific accuracy, frequent updates, and consistent viewpoint - that of the host’s interaction with an environment containing many species of potentially harmful microorganisms.[/quote]

Immunobiology er en grundig bog. Af de immunologiske lærebøger, danske stud.med.‘er oftest læser er det nok den mest omfattende, men bogen er samtidig skrevet så forståeligt og pædagogisk at omfanget i sig selv ikke bør være afskrækkende.
Immunsystemet gennemgås i detaljer fra det medfødte immunsystem over antigenprincipperne og udviklingen af B- og T-lymfocytter til en integreret beskrivelse af det erhvervede immunsystem. Dertil kommer en række kapitler om immunfejl, såsom allergi og autoimmunitet.
Der er generelt udmærket sammenhæng mellem bogens afsnit og kapitler, på en sådan måde at én gang introducerede begreber inddrages når det senere er relevant. Især når det drejer sig om en integreret forståelse af immunsystemet er man som læser godt hjulpet. Figurerne, hvoraf der er mange, er almindeligvis enkle og illustrative.
Niveauet er højt, men gennemgangen af selv komplekse mekanismer er beskrevet i rækkefølge fra fx et infektiøst agens’ gennemtrængen af huden til infektionen er bekæmpet. Således er der sjældent grund til at tabe overblikket. De mest omfattende kapitler, såsom om intracellulær signalering og generation af antistofdiversitet, har i hvert fald tidligere været de emner, der ikke i curriculum har været lagt så stor vægt på.
Den største svaghed ved Immunobiology er, at den ikke decideret henvender sig til medicinstuderende, men snarere til biologer. Ved læsningen kan der derfor synes at “gå lidt vel meget mus” i teksten, ligesom den kliniske immunologi ikke er tilstrækkelig. Hvad angår transfusions- og transplantationsimmunologi er det absolut nødvendigt at supplere med en anden lærebog.

Til sammenligning kan det nævnes at forfatterstilen i Immunobiology minder meget om “The Cell” af Alberts og at “The Immune System” af Peter Parham (som beskrevet andetsteds) er den deciderede immunologiske lillebror.

Jeg kan kun tilslutte mig ovenstående.
Janeway & Travers er den bog jeg husker bedst fra mit studie og den er umådelig velskrevet.
Til sammenligning kan nævnes Roitt’s Immunology som jeg også læste store dele af og som var betydelig dårlige skrevet på trods af den også er en af de tunge drenge.

Denne bog er til finesmækkere. Bevares det er forrygende skrevet. Men den går altså væsentligt over det niveau der er nødvendigt og mere end en studerende, der ikke vil være immunolog, er gået død i den, pga. af det forrygende detalje niveau.

Bogen er velskrevet, grundig og rigtig god at få forstand af. Ønsker man en grundig forståelse af immunsystemet, er Janeway et rigtig godt bud. Bogen er dog alt for omfattende, hvis man bare skal læse til eksamen efter den, niveauet i Janeway ligger milevidt over, hvad man bliver afkrævet til eksamen i mikrobiologi.

Det er rigtigt, at bogen er mere omfattende end hvad kræves til eksamen på KU (dog samtidig med at den mangler en del klinisk immunologi hvilket dog let klares ved at kopiere 30-40 sider fra den danske bog), men det at den er så godt skrevet gør, synes jeg, at den absolut er overkommelig. Den pædagoiske stil med repetitioner af hvad man tidligere er blevet forklaret, gør bogen særligt rar at læse første gang, og jeg errindrer ikke tilfælde, hvor jeg følte, at jeg manglede viden fra senere afsnit. Til eksamenslæsning derimod fandt jeg egentlig gennemlæsning for tidskrævende og den pædagoiske stil irriterende. I stedet for nøjedes jeg med at læse alle teksterne til de mange illustrationer og til denne brug var bogen særdeles velegnet - alle væsentlige aspekter dækkes nemlig herved. Under førstegangs læsningen kan det derfor være en god ide, at tilføje noter til illustrationerne fx for at øge sammenhængen eller detaljeringsgraden (sidstnævnte er dog i forvejen ret omfattende i illustrationerne). Alt i alt en suveræn bog, der er helt up-to-date indtil udgivelses året.

opdateret til 2004 udgaven