Immunologi (en kortfattet lærebog) - Lillevang, Møller

[size=4]Immunologi - en kortfattet lærebog[/size]

Lillevang S.T., Møller B.
Bog, 100 sider, udgave/oplag: 01/01, årgang:
ISBN: 87-7749-297-8

Link til bogen hos FADL’s Forlag:

http://forlag.fadl.dk/vis_bog.phtml?uid=515

[quote]En lille bog om immunologi, med en pædagogisk gennemgang af dette svære emne. Bogen er beregnet som introduktion til og opsumering af større værker uden at gå i detaljer. Rigt illustreret med tegniger og overskuelige tabeller. En bog der vil følge de fleste fag, når man lige har glemt. Beregnet til medicinstuderende og andre studerende der har brug for lige netop dette.
[/quote]

denne bog lider meget af at være en kortfattet lærebog. den er så kortfattet at man ikke fatter det helt store når man har læst den. jeg syntes den var svær og uoverskuelig. det som jeg syntes var store temaer, var beskrevet på en side med en tegning til. dette var ikke altid nok til at jeg følte jeg havede forstået det.

bogen var billig, det skal den have. der er også lille og tynd og kan læses på en effektiv eftermiddag (…aften nat). jeg syntes de kapitler der omhandler immunologi i genesere’s histologi er meget bedre. der er måske flere sider og meget mere histologi, men det gør ikke noget. man kan også suplere geneser med baandrup mfl. almen patologi. der finder man lang bedre gennemgang af dette emne.

Hvis man er til kompendie-style læsning er denne bog et must. Den gennemgår de vigtigste emner i immunologien på få sider og på et letlæseligt dansk. Jeg brugte den til at samle sammen på immunologien efter at have læst en lærebog, og til det formål er den virkelig god. Og jeg er ellers normalt ikke så hooked på kompendier.

Rippet fra Sundoghed.sdu.dk nr 6-5

Af Laura Mors
Medicinstuderende Århus Universitet

Immunologi – en kortfattet lærebog er tænkt som et redskab ved repetition af immunologien for medicinstuderende, der skal til eksamen, og for læger, der trænger til at få stoffet genopfrisket.

Bogen er i sandhed kortfattet, og de 94 sider virker umiddelbart som meget lidt til det særdeles komplekse stof. Den er skrevet i et til tider lidt indforstået sprog, der kræver, at læseren har forhåndskendskab til de behandlede emner.

I bogens første fem kapitler gennemgås immunsystemets forskellige dele. Her er teksten meget komprimeret, fordi meget store mængder information formidles på meget få sider. Mere plads ville helt sikkert have øget læsevenligheden, men det ville selvfølgelig være gået ud over bogens målsætning om at være kortfattet.

Kapitel 6 til 12 handler om vaccination, immunologiske reaktionstyper / hyperaktivitet, autoimmunitet, transfusions- og transplantationsimmunologi, tumorimmunologi, immundefekter og immunologiske metoder. Disse kapitler er lidt mindre tyngede af ren ”hardcore” immunologi og dermed lettere at læse og forstå. Sproget flyder lettere, og der er flere oplysninger, der umiddelbart kan relateres til klinikken.
Bogens sidste kapitel gennemgår forskellige immunologiske metoder – så kort, at det nærmer sig stikordsform – og afsnittet egner sig fortrinligt til opslag, hvis man for eksempel skulle være kommet i tvivl om, hvad der forstås ved agglutinationsreaktionen eller ELISA. Bogen indeholder herudover en punktopstilling af immunologiens historie, som virker mere kuriøs end egentlig nyttig, en meget anvendelig oversigt over relevante forkortelser og selvfølgelig et stikordsregister.

Det er bogens hensigt at kunne tjene som redskab ved repetition, og som sådan fungerer den udmærket, men det må slås fast, at den ikke egner sig som lærebog, trods titlen. Hertil er den for kortfattet og for indforstået.