Interessant artikel

Vidste jo sådan set godt at der er mange lægebørn på medicinstudiet, men det overraskede mig alligevel at vi kun er ca. 4% med u-uddannede forældre.

Se artikel om medicinstudiet = det lukkede kredsløb på denne adresse:
http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/nyh … -kredslob/

Nu heller ikke det denne afstemning på siden viser: http://www.studmed.dk/viewtopic.php?t=941

Her var der 54% der angav at hverken mor eller far var akademiker…

At være ikke-akademiker er vel heller ikke helt det samme som at være uuddannet.

mvh kristian

De tal kan jeg slet ikke holde op med vores årgang på AU… alene på vores hold mener jeg kun der er en 2-3 stykker med lægeforældre ud af godt 25, og såvidt jeg ved er det ikke et særtilfælde.

Fraset at artiklen ikke nævner noget om hvor stor del af befolkningen eller folk med studentereksamen som er med u-uddannede forældre. Blot med far eller mor med sosu eller smedeuddanelse rykker man jo op i hierakiet. Sammenligningsgrundlaget mangler på trods af det burde være nemt at skaffe.

Helt enig, Rune. I artiklen står der “Blot 4 pct. af børn med uuddannede forældre, begynder på medicinstudiet” det kan vel ikke være det de rent faktisk mener. I fald er det jo en utrolig høj andel :slight_smile: