Interessant artikel

Interessant artikel
0

#1

Vidste jo sådan set godt at der er mange lægebørn på medicinstudiet, men det overraskede mig alligevel at vi kun er ca. 4% med u-uddannede forældre.

Se artikel om medicinstudiet = det lukkede kredsløb på denne adresse:
http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/nyh … -kredslob/


#2

Nu heller ikke det denne afstemning på siden viser: http://www.studmed.dk/viewtopic.php?t=941

Her var der 54% der angav at hverken mor eller far var akademiker…


#3

At være ikke-akademiker er vel heller ikke helt det samme som at være uuddannet.

mvh kristian


#4

De tal kan jeg slet ikke holde op med vores årgang på AU… alene på vores hold mener jeg kun der er en 2-3 stykker med lægeforældre ud af godt 25, og såvidt jeg ved er det ikke et særtilfælde.


#5

Fraset at artiklen ikke nævner noget om hvor stor del af befolkningen eller folk med studentereksamen som er med u-uddannede forældre. Blot med far eller mor med sosu eller smedeuddanelse rykker man jo op i hierakiet. Sammenligningsgrundlaget mangler på trods af det burde være nemt at skaffe.


#6

Helt enig, Rune. I artiklen står der “Blot 4 pct. af børn med uuddannede forældre, begynder på medicinstudiet” det kan vel ikke være det de rent faktisk mener. I fald er det jo en utrolig høj andel :slight_smile: