Jobmuligheder

Nu kan jeg forstå på frold, at jobmuligheder måske er lidt shaky som kommende læge…ER det rigtigt??? Hvordan ligger det med specialer.? ER det muligt at tage sit speciale det samme sted eller skal man rejse rundt på en masse afdelinger for at blive færdig…for det ville jo være lid upraktisk med familie osv…

andromedi

Uddannelsen er IKKE familie venlig det kan jeg lige så godt sige på forhånd. Dermed at forstå at der må i regnes nattevagter, og 24 timers vagter og ofte må man flytte for at få den ansættelse man vil ha´ eller kan få - specielt hvis man vil nogle af de attraktive spec. som pt. er øre-næse-hals, gyn-obs, og øjne.

Pt. foregår spec.læge uddannelsen inden for samme amt. De attraktive amter kan stille større krav til f.eks. forskning, således man skal have en ph.d hvis man vil være øjenlæge på Herlev - derud over skal ph.d’en være skrevet på Herlev - ja, nepotisme det findes skam i bedste velgående…

Det var så en min egen vurdering om jobmulighederne om 6-7 år…

jo men skal man flytte rundt til forskellig afdelinger/forskellige dele af landet mens man tager specialet eller kan man regne med at tage specialuddannelsen det samme sted givetvis alt efterhvad man specialiserer sig indenfor, antager jeg…

Hvordan tror i den teknologiske udvikling vil påvirke kirurgien?

Jeg så noget med, at man på et NYC-hospital nærmest havde foretaget en hel bypass-operation med en robotarm.

Min frygt er at kirurgi går over og minder om det at være pilot, dvs. man sætter en robot på “autopilot” og skal kun skride ind, hvis teknikken svigter.

Der er vel ikke færre piloter af den grund.

Hvis man kan få en maskine til at udføre rutineprægede ting, vil det være dumt ikke ikke udnytte det.

Var der ikke en der styrede robotten i den udsendelse. Operede den helt selv ???

Nej, selvfølgelig ikke :slight_smile: … Men hvad er det sjove ved at være kirurg, hvis man ikke selv står med kniven i hånden og står for det hele?

Det vigtigste er da at resultatet bliver godt…

Vedr robot-operationer

http://www.sst.dk/Nyheder/Pressemeddele … px?lang=da

Jeg tror sgu ikke det er det der truer vores fremtid som læger

Du har aldrig været med til en operation, vel? Har lidt svært ved at se særlig mange situationer der kunne klares af en robot… Måske kunne en computer kigge på vævssnit og tage arbejde fra patologerne

Så hvad er konklusionen? Hvordan ser jobmulighederne ud for den kommende læge? Det vil være lidt bittert at læse de næste 6+ for så at gå ledig…ikke at jeg tror det vil være tilfældet, men hvordan ser det ud?
og mht til det gule kort så har jeg skrevet for mange spørgsmålstegn/udråbstegn…dårlig vane(angående dt spørgsmål jensemand)

Hej,
mht. spørgsmålet om efterspørgsel på læger i de kommende år, mener jeg at efterspørgelsen indenfor de næste 20 år ikke vil synke nævnværdigt.
(Se evtl. SSsens lægeprognose: “Samlet har selskaberne vurderet, at behovet for læger frem til år 2025 øges med ca. 3547 fra
10.580 til 14.127.”)
Ganske vist uddannes der flere læger end førhen. Befolkningens behov eller brug af lægehjælp er dog steget endnu kraftigere i de sidste 20 år. Den demografiske transition gør tilmed sit for at øge efterspørgelsen i de kommende år. Som det blev nævnt, er kvindernes andel af medicinerne en anden vigtig faktor, der medvirker til øget behov for antallet af uddannede læger.
Man skal tænke på, at læger ganske vist i stigende grad bliver assisteret af moderne apparatur. Eksempelvis overvejes det at bortrationalisere ænastesisten til mindre operationer… Alligevel hører lægearbejdet til noget af dét, der i fremtiden netop ikke kan erstattes af maskiner. De psykologiske komposant af arbejdet kan umuligt erstattes af robottere. Hvis ikke andet, så kræver det kompetente, uddannede folk til at betjene sådanne maskiner.
Det er rigtigt, at det bliver svært at uddanne nok speciallæger i fremtiden. Den nye speciallægeuddannelse fra 2004 forsøger dog at mindske problemet. Det er en kendsgerning, at speciallægeuddannelsen i DK varer specielt længe, uden at have et ry for at være specielt god. Dertil kommer, at man i DK hænger meget længe i turnus og introduktionstilling, hvilket ikke er tilfældet i andre lande.
Sundhedsstyrelsen reagerer på dette problem, og speciallægekommisionen har udtalt, at det er deres hensigt at forkorte speciallægeuddannelsen, således at alle speciallægeuddannelser ligner den til almen medicin. Efter min mening en kompetent beslutning, der kun i begrænset omfang vil have mindsket kvalitet i uddannelsen som følge.
(Se evtl. speciallægekommisionens betænkning vedr. speciallægeuddannelsen fra 2000).
Mvh Jakob

hvilke specialer er der inden for neurologi…sikkert ret populære…