Kandidat på KU?

Jeg er lige blevet færdig med første studieår på AAU, og overvejer om 2 år at flytte til København og dermed tage kandidat på KU.

Jeg har dog en overvejelse omkring det; er det forskel på jobmuligheder efter endt studie, om man har taget uddannelsen i København eller ex. i Aalborg?

Hvor plejer forelæsnignerne på kandidatuddannelsen at foregå? Jeg vil gerne vide det mht evt. opskrivning til boliger, som det er ventetid på.

Hej

Som udgangspunkt er der samme jobmuligheder for alle kandidater uddannet i DK, uanset hvilket universitet du bliver kandidat fra. De fleste vælger at starte i KBU efter endt kandidateksamen, men der er også mulighed for at arbejde i vikariater eller skrive en PhD inden KBU-start - KBU’en kommer du dog ikke udenom, hvis du vil have ret til selvstændigt virke.
Efter KBU kan du søge introduktionsstillinger - de går til de bedst kvalificerede, og er således afhængige af hvordan du opfylder de 7 lægeroller (akademiker, formidler, sundhedsfremmer etc. etc.) - CV-pynteri er fordelagtigt at begynde på i løbet af dit studie.

Vedr. forelæsninger, undervisning og klinikforløb: basen er Panum på Nørrebro. Klinikophold kan foregå overalt på Sjælland, se http://ssc.ku.dk/studerende/medicin_kandidat./hospitaler/ .

Mvh. Sebastian

Jeg er af den faste overbevisning at der er et A hold (uddannel KU) og et B hold (de andre).

Nej det er pjat, når du er Cand.med. og har tager lægeløftet er alle lige.
På kandidat delen er undervisningen fordelt på de forskellige universitets hospitaler samt på panum.

Men tjek lige op på hvordan der er med at tage kandidaten på KU, da fag/eksamener ikke ligner hinanden, dvs at du kan mangle nogle ting når du starter på KU…

mvh
Svend

OK, men det hele virker noget kompliceret for mig, dvs. hvad som foregår efter endt uddannelse.

Jeg har forstået det sådant, at når man er færdiguddannet, får man automatisk tilbudt 1-års turnustjeneste, og efter endt turnus skal man søge introduktionsstilling (=uddannelsesstilling til speciallæge eller prakticerende læge).

Hvis man ikke får uddannelsesstilling, hvad sker da? Er man kun reservelæge, giver det også jobmuigheder?

Hvordan ser det ud mht job blandt medicinstuderende? Arbejder de fleste af dem ved siden af studiet? Er det slet ikke mulighed at få introduktionsstilling (hvad med Sverige/Norge?), hvis man ikke har haft job ved siden af studiet? Jeg bruger bogstaveligt talt alle mine vågne timer på studiet, og på nuværende tidspunkt (3 semester) ser jeg desværre ikke mulighed (tidsmæssigt) at tage et arbejde…

Det der er mest interessant er at det måske er en jobmæssige og uddannelsesmæssig fordel ved at være i Region Syddanmark.

Det er klart svære at få en i-stilling i Hovedstaden for Region Sjælland er det anderledes.

Så det handler ikke om hvor man er uddannet mere om lægetætheden og rejsevilligheden. I hovedstaden er der mange yngre læger, mange der ikke er villige til at rejse langt.

I Region Syddanmark er det almindeligt at bo i f.eks. Odense og have et halvt H-forløb i Esbjerg / Sønderborg.

Region Sjælland kunne nok vinde en del, hvis de lavede kombinerede H-forløb med hovedstaden så der var ophold i Slagelse/Hillerød. Jeg tror mange var villige til en kortere ansættelse i region Sjælland, men at bo i hovedstaden og have et helt H-forløb i RegionSjælland frister ikke så mange. Det giver så en kamp om stillinger i Hovedstaden.

Eks: Jeg var til ansættelsesamtale til en uklass. ansættelse ved Videnscenter for Demens på Riget. 6mdr ansættelse. 11 ansøgere.

Eks: KBU læge gået direkte fra KBU til i-stlling i Dermatologi, til hovedudd. i Dermatologi ved OUH.

Eks: phD inden for dermatologien og med I-stilling i dermatologi flytter fra Odense til Kbh. Får ansættelse. Må vente i mere end et år på H-stilling i hovedstaden (trods sin phD). Ved ikke om han har fået den. Efter sigende sidder der 15 og skriver phd på Bispebjerg i dermatologi, der er vist 5 h-forløb om året på sjælland.

Du har nok fattet min pointe… Uddannes man væk for København er lysten til at blive væk fra Kbh nok større, omvendt kan savnet selvfølgelig også være det…

En kort fremtidsprognose herfra er ikke optimistisk. Yngre Læge om 5-8 år ser ikke spændende ud…

Ja, så er der et andet problem, slutstillinger altså speciallægestillinger om få år, uhah…

Hvis du flytter over skal du være opmærksom på at du kan mangle nogle fag. På 6. sem på KU har man følgende fag: Miljømedicin, mikrobiologi, infektions- og lungemedicin, endokrinologi, reumatologi og ortopædkirurgi. Hvis du ikke har haft disse fag på AAU skal du altså selv læse dem op for du bliver eksamineret i dem igen på 9. sem. :wink: