Kandidater til repræsentantskabet - holdning til 4-års-regel

Ideen med denne tråd er at samle og formidle en liste, der, fordelt på regioner, viser, hvad de forskellige kandidaters holdning til 4-års-fejlen er. Formålet er, at denne information bliver let tilgængelig i samlet form for dem med valgret til YL’s repræsentantskab.
Så kan os uden opstillings- eller valgret til YL, men interesse i deres politik, opfordre dem med valgret, som vi møder på vores vej, til at vælge deres kandidat ud fra denne liste.

Denne tråd skal udelukkende beskæftige sig med at indsamle og formidle information om kandidaternes holdning til reglen. Fortæl, hvad du ved! Diskussion vedr. valgoplæggene foreslås henvist til tråden om dette.

Listen rettes til, efterhånden som der kommer information til den. Dette første indlæg rettes til løbende, og indlægget vil søge at samle trådene ét sted

Kandidater vi ved, mener at 4-årsreglen skal afskaffes:
:smiley: :smiley: :smiley: Ole Halfdan Larsen, Peter Lundgaard (Midtjylland), Frederik Frost Nielsen, Christian Daugaard Peters, Uffe Kjær Schou (Syddanmark), Adam Gregers von Cappeln (Sjælland), Niels Thue Olsen, Jeanne Annette Rungby, Simon Serbian, Carsten Bjørn Thomsen og Peter Olsen Svenningsen (Hovedstaden). :smiley: :smiley: :smiley:

Kandidater vi ved, vil søge målrettet at udvande reglen med undtagelser
:slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: Philip Bennett (Sjælland) :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:

Hvis du kender flere, så sig til - så bliver de sat på!

Som yderligere initiativer kunne foreslås:

  • Udforme “valgplakat” (kreativ designopgave), og evt. folder, der opfordrer til at stemme på kandidater fra ovenstående liste
  • Omforme listen til en plakat, når den er nogenlunde komplet, fx. om en uges tid.
  • Formidle plakater/folder (email?) til så mange læger og studerende som muligt, der gider printe dem og klistre dem op overalt på sygehusene, og dele dem ud til så mange YL’er som muligt.

Er der nogen, der tager nogle af disse initiativer op? Har ideer til andre vedr. samme emne? Så sæt det i gang i denne tråd!

Liste over kandidaterne - så skal holdningerne bare skaffes! Dem med smileys har vi :slight_smile: .

Region Midtjylland
15 repræsentanter og 5 suppleanter

Maiken M. Howard Bjerggaard Regionshospitalet Holstebro
Morten Charles Regionshospitalet Grenå
Jette Skjøde Damsgaard Regionshospitalet Herning
Rasmus Elsøe Regionshospitalet Randers
Berit Bjerre Handberg Regionshospitalet Herning
Stefan Markus Harders Århus Uni./Århus Sgh.
Marianne Ingerslev Holt Århus Universitetshospital
Nikolai Hoffmann-Petersen Regionshospitalet Herning
Nanna Houe Regionshospitalet Herning
Danny Jensen Regionshospitalet Silkeborg
:smiley: Ole Halfdan Larsen Regionshospitalet Randers
:smiley: Peter Lundgaard Regionshospitalet Randers
Kaare Schøtt Mai Regionshospitalet Randers
Jill Rachel Mains Regionshospitalet Herning
Dorte Guldbrand Nielsen Regionshospitalet Herning
Jacob Lauesgaard Nielsen Regionshospitalet Randers
Thomas Pasgaard Regionshospitalet Herning
Morten Gustav Poulsen ÅUH, Skejby
Margrethe Sehested Almen praksis, Lægerne Gasvej
Mads Skipper Regionshospitalet Herning
Christian Overgaard Steensen Århus Univ./Århus Sgh.
Lene Rahr Wagner Regionshospitalet Horsens
Lars Peter Riber Zebis Århus Universitetshosp., Skejby

Region Syddanmark
13 repræsentanter og 4 suppleanter

Inger Ahnfeldt-Mollerup Kolding Sygehus
Louise Amstrup Flyvestation Skydstrup
Jannie Bisgaard Fredericia-Kolding Sygehuse
Lasse Bugge Vejle Sygehus
Katrine Flindt Sygehus Fyn
Michael Hejmadi Praksis
Stine Hollegaard OUH
Martin Hulgaard Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Sanne Hoodt Traasdahl Møller Odense Universitetshospital
:smiley: Frederik Frost Nielsen Praksisreservelæge Fåborg
Allan Thimsen Pedersen Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
:smiley: Christian Daugaard Peters Lægerne, Syrenvej, Børkop
Susanne Scheppan Give og Vejle Sygehuse
Jesper Schmidt Odense Universitetshospital
:smiley: Uffe Kjær Schou Almen praksis i Viuf
Rie Seifert Lægerne Lei og Wraa
Kirsten Skov Thomsen Vejle og Give Sygehuse
Claus Christian Vinther OUH

Region Sjælland
7 repræsentanter og 2 suppleanter

Mohamad Nabih Al-Hayek Nykøbing F Sygehus
:slight_smile: Philip Lowell Stürup Bennett Nykøbing F Sygehus
Bo Biering-Sørensen Roskilde Sygehus
:smiley: Adam Gregers von Cappeln Næstved Sygehus
Helle Christiansen Roskilde Sygehus
Mette Hvilshøj Fabricius Næstved Sygehus
Liviu-Adelin Guldfred Sygehus Øst Køge
Kasper Peiter Jensen Slagelse Sygehus
Bue Falck Juvik Almen praksis
Kamilla Nielsen Nykøbing F Sygehus
Liv Bjerre Juul Nielsen Slagelse Sygehus
Amdi Sass Slagelse Sygehus
Bente Arnika Skydsgaard Dianalund Psyk. Hospital
Kim Werther Slagelse Sygehus
Kim Wildgaard Roskilde Sygehus

Region Hovedstaden
25 repræsentanter og 8 suppleanter

Kasper Aaboe Gentofte Hospital
Nikolaj Bolsing Bak Gentofte Hospital
John Bang Bispebjerg Hospital
Kristoffer Barfod Nordsjælland Hospital
Christine Cæcilie Böck Buhmann Almen praksis
Anne-Mette Christiansen Bispebjerg Hospital
Jan Vestergaard Christiansen Gentofte Hospital
Lisbeth Lintz Christensen Bispebjerg Hospital
Signe Wegmann Clausen Düring Psykiatrisk Sygehus Hillerød
Rikke Karlin Egede Hvidovre Hospital
Camilla Weber Fenst Almen praksis
Søren Hansen Gentofte Hospital
Susanne Hartvig Hartzen Nordsjællands Hospital Hillerød
Lars Otto Hutters Frederiksberg Hospital
Michael Højskov Rigshospitalet
Peer Eske Jensen Herlev Hospital
Louise Møller Jørgensen Glostrup Hospital
Peter Roy Kirkegaard Bispebjerg Hospital
Kimie Jaenet Lago mellem stillinger
Linnea Sunke Kjær Larsen Rigshospitalet
Anja Ulrike Mitchell Hvidovre Hospital
Marlene Mohr Herlev Hospital
Hannah Malthe Mollerup Bispebjerg Hospital
Thomas Nahne Nickelsen Gentofte Sygehus
Annette Nielsen intet arbejdssted
Sara Elsøe Nielsen Rigshospitalet
Jesper Olsen Amager Hospital
:smiley: Niels Thue Olsen Gentofte Hospital
Thomas Pensbo-Madsen Glostrup Hospital
:smiley: Jeanne Annette Rungby Gentofte Hospital
:smiley: Simon Serbian Hvidovre Hospital
Stine Sloth mellem stillinger
:smiley: Peter Olsen Svenningsen Nordsjællands Hospital Hillerød
:smiley: Carsten Bjørn Thomsen Herlev Hospital
Jakob Gjesing Welinder Gentofte Hospital
Bo Westergaard Glostrup Hospital
Budiman Widjaya Herlev Hospital

Valgkreds staten
2 repræsentanter og 1 suppleant

Lars Christian Bech Marine station København
Mads Bo Frellsen Sundhedsstyrelsen
Thomas Kjeld Søværnets Operative Kommando
Henriette Klarskov Embedslægeinst. i Reg. Hovedstaden

Mgybel, du havde nogle addresser - kan jeg få dem? VH Niels

Som studerende kan du få adgang til læger.dk - har du allerede det kan du finde kontaktoplyninger på alle læger under medlems søgeren…

http://www.laeger.dk/app/plsql/vejviser.soeg_medlem

Jeg synes det er meget interessant hvad de enkelte opstillede til repræsentantskabet mener om 4-årsreglen. Personligt synes jeg at 4-årsreglen er en meget dårlig måde at forkorte speciallægeuddannelsen, og ville ønske at man havde vagt nogle andre måder at reducere uddannelsestiden. Desværre er reglen nok kommet for at blive, og den bedste måde at arbejde imod den, er ved at undergrave den med så mange dispensationsmuligheder som muligt (som det allerede er sket med PhD-forløbene. Den eneste måde man kan påvirke myndighederne i den retning, er ved at tale med de relevante myndigheder, og ikke ved at lave protestaktioner der med meget stor sandsynlighed ikke vil hae nogen effekt.

Hvis disse forbehold kan accepteres vil jeg gerne optages på listen over modstandere af 4-årsreglen!

Med venlig hilsen

Philip Bennett, Region Sjælland

Hej Phillip

Hmmm… Der vil jo stadig være nogle, der fratages retten til at forfølge deres ambitioner 4 år efter påbegyndt turnus.
Vi er nok nødt til at være lidt mere nuancerede, så - hvad med at inddele groft i dem der mener:

  1. at der er tale om en rendyrket 4-års-fejl, som man mener lægeforeningen må ændre kurs overfor og vende sig imod.

  2. at reglen er uhensigtsmæssig - men vil ikke arbejde for at afskaffe den. Men, at man vil søge at kæmpe mod den ved at udvande den med dispensationsmuligheder. Dette evt. med henvisning til at det vil give politiske problemer, og at man således er åben for at vende sig mod den, hvis der byder sig en mulighed.

  3. at aftale aftalen nu er som den er, og at lægerne samlet vinder mere end de taber. Og således ikke mener, der skal gøres andet end at fortsætte i Lægeforeningen nuværende spor for at ændre forholdende for de 4-års-fejlsramte.

Så må du være en to’er, ikke…?

VH, Niels

Langt de fleste vil være to’ere, men det er også gratis at være to’er! man siger jo rent faktisk ikke noget, for status quo vil også være OK, når man er to’er. Vattede holdning med alt for mange forbehold er der nok af, og det er sgu’ for nemt

Efter min mening er der kun to holdninger, der er interessante:
A) De som vil kæmpe aktivt med næb og klør, for at få den afskaffet.
B) De som ikke vil.

… og der synes jeg desværre at langt de fleste af kandidaterne hører til i kategori B.

Jeg har lige lavet en ny optælling på læger.dk, og af de efterhånden mange, der har lavet et valgoplæg, skriver kun 9 (ni!) udtrykkeligt, at de vil have fire-årsreglen væk.

  • Mikkel

Problemet er jo, at 4-års-fejlen er ligegyldig for dem, der sidder i YL nu. For dem er det de andre ting, der er interessante. Hvad mon man skal spille på, for at få dem til at indse, at de er nødt til også at gå ret imod fejlen?
Her tænker jeg, at man måske kunne få dem i gruppe 2 til at indse/positionere sig sådan, at selvom de umiddelbart ikke gider gøre noget ved det, så er de klar over at det er en fejl. Og, hvis der skulle komme momentum til at sige klart fra, så ville de være med til det.

Jeg mener, at det er et rigtig godt argument, at der lige meget hvordan den drejes, vil være læger, der vil få anvist et eller nogle få områder, de kan arbejde indenfor, af staten. Sådan bliver det for dem, der ikke har fået noget de ønsker omkring år 3½.
Det kan man sgu ikke byde borgere i et frit land, og det tror jeg der er mange, der enige i.

Forslag til ny formulering:
2) at reglen er en klar fejl - men tror det vil være svært at få den afskaffet. Vil som minimum søge at kæmpe mod den ved at udvande den med dispensationsmuligheder, og er ikke afvisende overfor helt at sige fra.

Andre formuleringsforslag?

-N

Nu har jeg fået addresserne fra Mikkel - påtænker at sende en mail til alle kandidater, med spørgamål, der kan placere dem som 1, 2 eller 3’ere, så listen kan laves.

Har tænkt noget over hvilke spørgsmål, der skal stilles - lige nu er min bedste ide:

Hvilket af følgende kan du bedst tilslutte dig?

  1. at det var en alvorlig fejl, at Lægeforeningen støttede aftalen og dermed 4-års-reglen. Jeg mener, at lægeforeningen omgående må sige fra overfor aftalen og forlange 4-års-reglen opgivet.

  2. at det var en fejl, at Lægeforeningen støttede 4-års-reglen. Jeg mener, at der bør arbejdes målrettet mod at udvande reglen med dispensationsmuligheder, og hvis der bliver politisk momentum i Lægeforeningen for at arbejde for afskaffelse, vil jeg støtte dette.

  3. at 4-årsreglen muligvis er en fejl, men at aftalen nu er indgået som den er. Samlet vinder lægerne nok mere end de taber. Og således skal der fortsættes i Lægeforeningen nuværende spor i forhold til arbejdet med implementeringen af reglen.

Kommentarer og forslag?

VH, Niels

Kollegialitet

Du skal nok oplyse at du påtænker at offentlige gøre deres svar på siden her…

Vedr. info om offentliggørelse: Det havde jeg tænk mig. Gengiver her et uddrag af en mail til Mikkel tidligere i dag:

“Det er også lidt tvivlsomt at offentliggøre folks holdninger, som man har lokket ud af dem, for på den måde søge at påvirke et valg i en forening, man ikke er med i. Men, det er vores eneste mulighed for at få indflydelse på noget, vi ser som et voldsomt indgreb i vores fremtidige frihed. Så jeg mener, det er ok. Må lige tænke over, hvordan. Man bliver nok nødt til at informere om, at det påtænkes at offentliggøre svarene…
Well, nu ser vi hvad der kommer ud af dette - listen kan som et minimum nok laves…”

Jeg har jo gået og overvejet lidt, om man kunne mobilisere studerende på de kliniske semestre, så de kunne tage budskabet med ud på afdelingerne - både om at konsekvenserne for nogle kan blive turnus i én ende af landet, flytten panisk rundt de næste tre år og så hoveduddannelse et i høj grad tilfældigt sted, og om at vi derfor opfordrer til at stemme på kolleger, der går imod reglen.

I den forbindelse kunne der uddeles lister på sygehusene også. Det ville nok være det mest effektfulde. Men den ide ved jeg ikke lige, hvor smart er. Der er, især blandt læger +50 år, en vis tendens til at opfatte modstanden mod reglen som udtryk for forkælethed. Det bunder nok i, at de er uddannede i en tid med mange uddannelsessøgende læger og før blokstillingerne, så de blev nødt til selv at finde og flytte efter stillingerne.
Jeg mener selvfølgelig det er forkert - det er ikke forkælet at protestere mod direkte tvang, der vil stavnsbinde nogle af os.

Men, det kunne være, at kandidaterne ville få problemer på deres afdelinger? På den anden side må man også gå ud fra at de interesserer sig for politik, og er interesserede i at diskutere dette, og redegøre for deres synspunkter? Og, FAS’erne kunne nok have godt af at høre lidt mere om reglen?
(Og, det skulle være til at finde argumenter for, at man mener 4-års-reglen er en fejl…)

Som kandidat, hvad mener du fx., Frold?

VH Niels

Det er desværre ikke alle, for hvem kollegialitet er argument nok, Frold. Men der synes jeg glidebane-argumentet må kunne bruges. Vi kan ikke, som lægestand, finde os i flere tvangsforanstaltninger, for med de forhold der venter os i fremtidens lægedepriverede samfund, vil der i sundhedens navn kunne stilles alle mulige krav til en lægestand, der ikke kan finde ud af at stå sammen og sige fra!