Kandidatoptag KU (og merit) som alternativ for overflytning?

Jeg vil tillade mig at høre, om I kan byde ind med erfaring eller tanker til flg;

Jeg står i den situation at jeg til vinter bliver bachelor ved AU.
Jeg er “bolig-bundet” i (skønne) Aarhus til sommeren 2020, men er blevet nysgerrig på muligheden for at søge om optag på KU herefter (september 2020), hvor jeg ellers starter 2. sem. kandidat på AU.

Jeg har ikke som sådan personlige grunde til overflytning, men det kan rent praktisk komme til at svare sig, da jeg står til at skulle påbegynde forskning i KBH sideløbende. En kæmpe mulighed, men ret så upraktisk når jeg læser i Aarhus. :sweat_smile:
Jeg har således ikke store forhåbninger om at søge overflytning med min begrundelse.
Derimod har jeg overvejet muligheden at søge kandidatoptag på KU til Sep. 2020 (optagelsesprøve), og såfremt jeg kommer ind, søge merit for 1. sem. fag, mhp. ikke at forlænge med et halvt år / tage 1. sem kandidat igen pga. et enkelt fag. Jeg ved at der med bestået 1. sem. kandidat (AU) kan søges merit for det ene af de 2 fag på 1. sem. KU.

Alternativt vil jeg jo prøve at flytte rundt på fag…Men sommersummarum, jeg vil undgå en del pendleri til KBH, og jeg har intet der binder mig efter sommeren 2020.

Jeg hører gerne hvis I har erfaring med optag trods påbegyndt kandidat/ uddannelse eller overflytning?