Karakterer, bevis ...?

Hej…

Jeg har hørt, at uddannelsen til cand.med skulle adskille sig en del fra gymnasiet mht. karakterer og bevis.

Jeg har hørt, at mange fag ikke afsluttes med skriftlig eksamen med talkarakter… Hvor mange fag drejer det sig om i % ca. - over halvdelen?

Og får man overhovedet et bevis, når man er færdig? Hvis ja, er det så bare noget à la flg.:

Basal Humanbiologi og Medicinsk Kemi: Bestået.
… : 10.
… : Bestået.

Altså i alt 12 “fag”/karakterer, én pr. semester?

I odense bruges næsten ikke karektere på Ku er de pjattet med dem…

Når man er blevet cand.med er karaktere ret ligegyldige - så dine spørgsmål, Crille, er for mig at se lidt ligemeget. (Undskyld - det er ikke for at disse dig).
Men når man har oplevet hvordan der bliver givet karaktere og hvad de bliver brugt til bagefter, så må jeg give dig ovenstående svar.

Og ja, man får et bevis ala det du skriver, og hvilken dato du har bestået den givne eksamen, men som sagt så betyder det i reeliteten ikke rigtig noget i det videre forløb. Hvis man vil være studenterunderviser i anatomi, så er de t selvfølgelig bedre at fremvise et 10 tal end et 7 tal.

Kommer dette også til at stå på kandidatbeviset? For mit indtryk var, at der var forskel på dette og så den eksamensudskrift, der anvendes under studiet.

tja det er meget forskelligt.
På Ku slutter fx. 1. semester med en skr. tentamen (bestået/ikke bestået)
3. semester med en mundtlig hvor der gives karakter, de fleste andre er 6-timers skr. eksaminer, hvor der gives karakter.

Men karakterne har ikke nogen stor betydning, de bliver som det er nu ikke brugt til noget særligt.
Du kan printe dine karakterer ud - men til hvad???

Generelt må man sige, at man skal gøre sig fortjent til at bestå - så et 6-tal får du ikke medmindre at du kan dit stof godt nok og har udvist en grundlæggende forståelse. - dette kommer som en grim overraskelse for mange der kommer lige fra gymnasiet, og jo selvfølgelig har fået en hel del 2-cifrede karakterer - og så pludselig står med e 6-tal efter mange måneders hårdt slid.
alt over 6 er mere et udtryk for hvor mange detaljer du kan diske op med - men hvis forståelsen ikke er der, ja så består du ikke og må altså læse semestret igen.

Så på panum lærer mange at værdsætte et 6-tal = hvilket betyder at du kan det GODT NOK.

Læg for guds skyld karakter-snobberiet fra dig, inden du starter på medicin, ellers gør du det bestemt ikke nemmere for dig selv.
Jeg har fået et 6-tal og et 11-tal og alt derimellem - og jeg tror faktisk at jeg var allergladest for mit 6-tal - det var et hårdt 2. semester, som jeg bestemt ikke havde lyst til at læse igen, (så jeg følger vist meget godt reglen om at man starter med lave karakterer, som bliver højere des længere man kommer ind i studiet.)