Kirurgi - Hamberger, Haglund

Liber.se

Anmeldelse i ugeskrifte

Hamberger B, Haglund U.
Stockholm: Liber, 2002.
538 sider.
ISBN 91-47-05065-9

Forlaget skriver:

[quote]Kirurgi är ett standardverk i den medicinska läroboksutgivningen i Sverige. I drygt 20 år har den utkommit i flera upplagor, senast under titeln Frankssons Kirurgi. Den är en av grundstenarna i utbildningen av läkare och ett värdefullt referensverk för allmänläkare och övrig vårdpersonal.

Denna femte upplaga är till största delen helt nyskriven, nyillustrerad och i linje med nuvarande kunskapsfront. Målsättningen har varit att göra en heltäckande, modern och lättillgänglig lärobok. I en ny och enhetlig form presenteras det kirurgiska fältet med de viktigaste budskapen sammanfattade i faktarutor. Vissa kapitel har kortats, andra har kommit till, bland annat ett helt nytt kapitel om trauma och akut omhändertagande, som följer riktlinjerna från ATLS. Alla författare, varav flera nya, är framstående specialister inom sina respektive områden.[/quote]