Kirurgisk Kompendium Kittelbog - Stadil F, Lund B, Nordling

Kirurgisk Kompendium Kittelbog

Af: Flemming Stadil Bjarne Lund, Jørgen Nordling

Nyt Nordisk Forlag
Udgivelsesår: 2006
ISBN: 87-17-03789-1
Udgave: 2
Antal sider: 612
Bogen er indbundet

Anmeldelse i ugeskriftet: http://www.ugeskriftet.dk/portal/page?_ … ema=PORTAL

Forlaget skriver:

[quote]I en tid, hvor den medicinske viden ekspanderer, og uddannelsen komprimeres, er der brug for en bog, som samler og præsenterer det basale fundament i det kirurgiske curriculum på en afvejet og forståelig måde. Som tidligere passer bogen til en kittellomme, og den kan således også være en hjælpsom ledsager i akutte situationer, hvor paratviden er nødvendig.

Denne 2. udgave af Kittelbogen skal ses i sammenhæng med Kirurgisk Kompendium 3. udgave, som den dog på ingen måde erstatter. Den definerer det fundamentale, og den giver en hurtig indføring i de kirurgiske fag.

Bogen er fuldstændig opdateret. Især er traumatologien udvidet med en selvstændig sektion. De mange fremskridt, der er sket, har nødvendigvis medført en forøgelse af teksten, der behandler både akutte og ikke akutte sygdomme.
. [/quote]

Bogen fungerer glimrende som lommebog til de kliniske ophold. Den er godt struktureret og næsten lige så anvendelig på en kirurgisk afdeling som den gule medicinske lommebog er det på de medicinske afdelinger - dvs. temmelig vigtig :slight_smile:

Kirurgisk lommekompendium er betydeligt mere anvendelig til praktiske formål end sin gule makker, om end det stadig bærer præg af ikke at være et selvstændigt værk decideret beregnet på at ligge i forvagtens lomme.
Lommekompendiet kan fint bruges til eksamenslæsning som et supplement til eks. Basisbogens kirurgiafsnit, hvormed det skulle være muligt at klare sig igennem kirurgien uden brug af kirurgisk kompendium.

Aktuelt ligger landet således, at der lige er kommet en ny udgave af kirurgisk kompendium, og således er der også en ny kittelbog på trapperne, det er uvidst, om 1999 udgaven af kittelbogen kan købes fra ny. NNF lavede undtagelsesvist et optryk i 2003, så de lægestuderende ikke skulle mangle.

link til anmeldelse i ugeskriftet er tilføjet og opdatering til den nyeste udgave er foretaget.