Klinisk neurologi og neurokirurgi - Paulson et al

http://forlag.fadl.dk/vis_bog.phtml?uid=162

Olaf B. Paulson, Flemming Gjerris og Per Soelberg Sørensen (red.),
indbundet , 544 sider,
udgave/oplag: 04/01, årgang: 2004,
ISBN: 87-7749-303-6

Forlaget skriver:

God og velskrevet bog der desværre skyder over målet for hvad der er relevant på det kliniske ophold i neurologi og neurokirurgi. Til 12. semesters eksamen kommer den nok mere til sin ret. Bogen er skrevet med et drive der skinner igennem i store dele af den, og jeg nød faktisk at læse den. :wink:

Bogen er velstruktureret og overskuelig, omend den er sat med en typestørrelse, der er lidt større, end man er vant til.
De indledende afsnit med undersøgelsesteknik og basal fysiologi/anatomi fremstår en smule uoverskuelige og lidt svært tilgængelige.

De efterfølgende afsnit om de separate sygdomsenheder er velskrevne, og niveauet lægger sig lige omkring det, der forventes til 12. semesters eksamen i medicin/kirurgi.

Det kan absolut anbefales at læse til neurologi/neurokirurgi efter dette værk, der giver en solid prægraduat viden.
Iflg. forfatterne skulle der være en ny udgave på vej til foråret 2004.

Efter at have læst “Klinisk neurologi og neurokirurgi” synes jeg forsynet med en masse faktuel viden, men føler mig stadig ret meget på bar bund.
Bogen indeholder en MASSE undersøgelsesteknik og neuroanatomi/-fysiologi (hvoraf man nok burde kunne det meste - “burde”), hvorefter kommer en systematisk gennemgang af paroxystiske sygdomme, vaskulære sygdomme etc. etc. Men det er som systematikken tager overhånd. I hvert fald er jeg bange for at jeg - stillet over for en neurologisk patient - ikke ville have ret megen idé om, hvad jeg skulle gøre. Det er som om bogen er skrevet baglæns; at man (lidt som i den klassiske anatomiundervisning) starter med at lære alle detaljerne og derefter lader det være op til studenten selv at få et fornuftigt, funktionelt hele ud af oplysningerne. Jeg ville klart have foretrukket en mere integreret tilgang til neurofagene, noget mere symptombaseret, noget i retning af: “Hvilke overvejelser skal jeg gøre mig, hvis jeg bliver præsenteret for en hemiparetisk patient, og hvordan skal jeg komme sagen nærmere?” Det bedste kapitel bliver således, efter min mening, kapitel 7 om “Symptomer og kliniske fund ved fokale læsioner i nervesystemet”, hvor den basale viden søges integreret i praktiske forhold, et kapitel man kan få en del aha-oplevelser af. Systematikken betyder også, at der undertiden er stor afstand mellem de prækliniske og kliniske aspekter af samme sag. Ligeledes finder jeg, at der er lidt for mange løse ender i de ætiologiske afsnit, og at de ikke-så-kliniske afsnit veksler meget i niveau fra at være meget basale til at forudsætte, at læseren ved alt. Om dette er noget, der vil genere andre, kommer nok an på den enkeltes læse- og lærestil.
Fraset bogens opbygning, er den generelt forståeligt skrevet (om end jeg har lidt svært ved at genkende det “drive”, Thp beskriver), skønt der igen er denne niveausvingning med lange ordlister inden for nogle områder og absolut ingen ordforklaringer andre steder.
Endelig har man i dén grad forsømt korrekturlæsningen. Fagtermer staves inkonsekvent, der er hobevis af almindelige korrekturfejl (fx introduceres en lidelse kaldet “skulderne uritis”), og på trods af stor viden om Glasgow Coma Scale er forfatterne gået fuldstændig i kommakoma.
Konklusionen er således: Fornuftigt indhold i en bog, der er skruet forkert sammen.

I øvrigt bør det nævnes, at forfatterne har udtalt at “Klinisk neurologi og neurokirurgi” er den eneste bog, der dækker det neurokirurgiske pensum. Som utilstrækkelige bøger tænktes vist især på Basisbogen og Kirurgisk kompendium.
For de, der ynder den slags, findes der en “overspringsliste” til bogen; en liste, hvor alt det, man ikke skal kunne, er anført helt ned på afsnits- og linieniveau. Personligt mener jeg, at man risikerer at bruge mere tid på at undlade enkelte sætninger end på at læse dem (især når der er fejl i listen, så den går “baglæns”). Ovenstående anmeldelse er skrevet uden hensyntagen til læse-/overspringslisten.

ETr\n[quote] Jeg ville klart have foretrukket en mere integreret tilgang til neurofagene, noget mere symptombaseret, noget i retning af: “Hvilke overvejelser skal jeg gøre mig, hvis jeg bliver præsenteret for en hemiparetisk patient, og hvordan skal jeg komme sagen nærmere?” Hertil kan jeg kun sige at “clinical neurology” af Aminoff et al. er sagen - læs review´s her (prøv “search inside”)

  • som egentlig meget godt beskriver de forskellige aspekter vedr. bogen. Problemet med en sådan symptombasseret bog er naturligvis, at visse koncepter/principper bliver gentaget i op til flere afsnit , ligesom enkelte principper kan være fornuftige at slå op i et senere kapitel - men alt i alt en genial og meget pædagogisk bog
    –ny udg. 2005

Fra Acuta

Anmeldelse af KLINISK NEUROLOGI OG NEUROKIRURGI
af stud.med. Caroline Tørring, 11. semester

Den nye 4. udgave af „Klinisk Neurologi og Neurokirurgi“ er gennemarbejdet og meget detaljeret. Det flotte og lækre layout samt de gode billeder, figurer og tabeller gør bogen lettilgængelig og brugbar for både studerende og kommende neurologer/neuro- kirurger. Samlet set en komplet lærebog, der samtidig gør sig som et supergodt opslagsværk.

Bogens emner behandles i en fornuftig og indlæringsmæssig god rækkefølge. Første del oplærer læseren i den neurologiske under- søgelse samt resumerer viden fra tidligere fag (anatomi, fysiologi). Anden del giver en grundig indføring i de vigtigste undersøgelses- metoder og klassifikationsmodeller. Tredje del gennemgår de neu- rologiske og neurokirurgiske sygdomme og uddyber den kliniske undersøgelse samt de diagnostiske og terapeutiske overvejelser. De enkelte kapitler er skrevet af forskellige forfattere, men niveau og indhold er i god overensstemmelse. Der er dog generelt en tendens til at dvæle ved de mangfoldige neurologiske tegn og undersøgelsesteknikker – som trods deres kuriositet og historiske værdi, i dag ikke kan konkurrere med de billeddiagnostiske metoder. Selvfølgelig skal man ikke „skyde“ kostbare undersøgelser af i blinde – men fokus er netop altafgørende i den forbindelse. Idet bogen er en samlet lærebog, fokuserer den ikke på de akutte situationer i den kliniske dagligdag på afdelingerne.

Stoffet er spændende, og man er konstant intellektuelt udfordret, ikke mindst på grund af anvendelsen af de talrige neurologiske termer. Selv om de alle er forklaret i de enkelte kapitler, så savner jeg en samlet ordliste. Det ville gøre bogen mere værdifuld som opslagsbog og stavekontrol til den neurologiske journal. Samtidig mangler jeg en bedre over- sigt – netop konflikten mellem overblikket og detaljerne viser sig tydeligt i indholdsfortegnelsen, der, på trods af små skrifttyper, fylder tolv sider.

Billeder, figurer og tabeller er et stort plus for bogen. De er pædagogiske og giver ofte et kortere og mere præcist over- blik af stoffet end selve teksten. Til gengæld finder jeg det irriterende, at forfatterne så sjældent henviser til deres fi- gurer, men i stedet gentager det hele i teksten (tekst er der nok af!).

Alt i alt en dejlig bog for den nysgerrige og interesserede. Den er fantastisk som opslagsbog og til en grundig indføring i neurologien/neurokirurgien.