Klinisk patologi - Fenger et al

http://forlag.fadl.dk/vis_bog.phtml?uid=513

Anmeldelse i ugeskriftet

Claus Fenger et al. (red.), 760 sider,
udgave/oplag: 01/01,
årgang: 2002,
ISBN: 87-7749-310-9

Forlaget skriver:

[quote]Omsider er hele det patologiske fagområde dækket af danske lærebøger.
Her er den store danske lærebog i patologi.
Bogen kan læses sammenhængende med Almen patologi http://www.fadl.dk/forlag/vis_bog.phtml?uid=484 – ISBN 87-7749-308-7.

Målgruppen er medicinstuderende, læger i speciellægeuddannelse, håndbogssamlingen i alle de kliniske lægespecialer og studerende på andre sundhedsuddannelser.

Indholdsmæssigt omfatter bogen en grundig indføring i den specielle kliniske patologi med bred indføring om sygdomslære og histopatologisk diagnostik inden for de forskellige organsystemer.

Redaktion og forfattere er erfarne undervisere og speciallæger inden for faget.

Her kan du læse kapitlerne om lever, galdeblære og pancreas, mandlige genitalier og mamma.[/quote]

Klinisk Patologi - Pris: 850,-

Udmærket bog, men til tider lidt for overfladisk og opremsende.
Nogle kapitler er ikke sufficiente. Ex er Mamma´s patologi beskrevet på kun 10 sider.
Tegningerne i bogen er ikke ret gode, men det er vel det man kan forvente, hvis bogen prismæssigt skal holdes indenfor rimelighedens grænser. Om det så er lykkedes kan diskuteres. Jeg synes 850,- er for meget selvom bogen er på dansk.

Konklusion:
Positivt:: Sygdomshyppighed efter danske tal. Overskuelig og enkel opbygning.

Negativt: Lidt for overfladisk og lidt for dyr. 3 ud af 5 stjerner

Pyha - det var så den eksamen… Egentlig meget rart at lægge patologien bag sig.

Jeg har fået lyst til at sige noget om hvordan jeg har opfattet “Klinisk Patologi” under min eksamenslæsning. Så here goes.

Positivt :smiley: :
Den er dansk, dvs. danske incidenstal og behandlingsforslag.

Trykt på læsevenligt papir (ikke helt hvidt, men svagt pisgult… Faktisk rart at kigge på :o ).

Negativt :cry: :
Incidenstallene er ikke konsekvent angivet på samme måde i alle kapitlerne. I nogen kapitler står der blot incidens 4 (så er det op til læseren at finde ud af at man mener 4 pr. 100000 pr. år.), mens der i andre er angivet hvor mange tilfælde der er i Danmark om året.

Nogle kapitler er rent ud sagt dårligt skrevet. Eksempelvis Hæmatopatologien.

Flere steder i bogen støder man på sætninger der er hverken helt eller halvt færdige - sætninger fuldstændig uden mening!

Der er ikke brugt samme disposition til alle kapitler.

Overskriftstypografien er ikke konsekvent, så man ved ikke altid at man er i gang med en ny sygdom.

Kort sagt : Bogen bærer tydeligt præg af at være en antologi og ikke en reel lærebog skrevet af få forfattere i fællesskab. Således kommer de enkelte forfatteres pædagogiske evner, eller mangel på samme, på en ret hård prøve. Ikke alle består.

2 af 5 stjerner.

Mht. Hæmatopatologien er det mit indtryk, at Klinisk Patologi faktisk er bedre end “Essential Pathology”. Jeg tror at emnet generelt bare er yderst svært tilgængeligt…

En bog som undervisere ofte kritiserer alene pga. at de ikke mener at markedet kan bære en dansk bog i patologi (et fremragende kritik-argument :? )

Jeg synes at den er rigtigt godt skrevet, og det måske lidt ovenfladiske niveau passer perfekt til ny studieordning KU.

Jeg har været meget glad for at læse i denne bog, og den har også en del illustrationer for en dansk bog at være. At den har dansk nomenklatur og danske incidenstal er taler bare endnu mere til dens fordel.

Den er dog lidet brugbar som opslagsværk, da detaljeringsgraden er alt for lav til dette.