Klinisk psykiatri - Hemmingsen et al

Link til munksgaard

Hvem anbefaler bogen

Ralf Hemmingsen
Josef Parnas
Annette Gjerris
Niels Reisby
Per Kragh-Sørensen

664 sider
Udg. år 2000
2. udgave
ISBN 87-628-0143-0

Forlaget skriver:

[quote]I denne 2. udgave af klinisk psykiatri er der foretaget væsentlige opdateringer i forhold til den tidligere udgave. Det drejer sig om kapitlerne om behandlingsprincipper, organiske- og affektive lidelser, skizofreni, angstlidelser, somatiseringslidelser, spise- og personlighedsforstyrrelser, der alle er nyskrevne eller kraftigt bearbejdede, og der er tilføjet to helt nye emner, nemlig selvmord og selvmordsforsøg samt transkulturel psykiatri.

Det er tilstræbt at 2. udgave bliver mere klinisk orienteret med udgangspunkt i den fænomenologiske psykopatologi.

Bogen henvender sig primært til medicinstuderende samt færdiguddannede læger, som ønsker en grundlæggende opdatering i det psykiatriske fagområde. Psykiatriske sygeplejersker, kliniske psykologer og andre professionelle behandlere kunne også med fordel læse denne bog.[/quote]

Helt suveræn bog. Med rigtig mange kliniske eksempler som giver meget mere klarhed og forståelse.

Det er en rigtig god bog. Specielt skizofreni kap. Selvom det til tider bliver lige langt nok.
Men den bedste danske psyk. jeg har set

Jeg mener også, at kapitlerne er lige lange nok.
Men sygehistorierne er ret morsomme at læse.
Fx. et amerikansk flyselskab reklamerede med motto-et “we´re ready, when you are”, hvorefter de havde flere episoder med skizofrene, som var enormt vrede, da flyet ikki kunne ændre destination efter deres ønske… :slight_smile:

Layout: Dette er ekstremt ringe og voldsomt kedeligt. Siderne ser uinspirerende ud, og det er demotiverende.

Tekten: Alt for omfattende. Desuden er bogen ustruktureret. Når der fx beskrives en lidelse, der er en undergruppe af en undergruppe, er det svært at holde styr på, hvor den pågældende lidelse hører henne.

Denne bog er virkelig god, især afsnittet om skizofrenispektret, men jeg kan ikke anbefale den som lærebog på et travlt semester da den er ret omfattende og ikke altid særligt godt struktureret. Bogens styrker er at den er grundig og oftest velskrevet, men kapitlerne er svære at få overblik over og vigtig information er ofte meget godt gemt i tekst-oceanerne.

En overlæge der underviste os på vores psykiatriske ophold sagde at vi skulle læse skizofreni kapitlet i denne bog, og det er derfor det eneste jeg har læst i denne bog.
Det er en omfattende bog med langtrukne forklaringer og mange detaljer. Det er virkelig for de særligt interesserede.
Når det er sagt, så er skizofreni kapitlet GULD værd; det er velstruktureret og meget inspirerende ! Jeg ændrede i hvert fald mit syn på psykiatrien. Godt nok fylder det 90-100 sider, men er hurtigt læst. Var til eksamen op i netop skizofreni så det var godt at jeg fik det læst i denne bog, for alternativet er de 20 sider i fadl’s bog.