Kommentar til en motiveret ansøgning?

Hej alle

Tak for den hidtige rigtig gode feedback. Jeg har nu arbejdet en del videre med ansøgningen, og indtil videre ser den ud som for neden. Evt. er den stadig lidt for lang (præcis 2 sider med halvanden linie), men hvis der er nogen der har nogle gode comments ville jeg være super taknemmelig. Tak på forhånd.

Kære udvalg
I september 2006 efterlod jeg min forlovede, familie og venner i Danmark for at rejse til udlandet og studere medicin. Jeg havde et brændende ønske om at blive læge, og på daværende tidspunkt var dette min eneste mulighed.
En grundsten i min opdragelse har altid været at alt er muligt, og at den eneste grænse for sin egen udvikling i livet, er den man sætter for sig selv. Dette tror jeg inderligt på i dag. Jeg har altid været en person der lægger stor vægt i det arbejde jeg har for hånde, og det betyder meget for mig at kunne se tilbage og tænke at jeg har gjort alt jeg mente var muligt for at opnå et godt resultat. Min forlovede og jeg skal giftes til sommer, og velvidende om at jeg muligvis skulle tilbringe 6 år i udlandet væk fra hende, valgte jeg alligevel at tage beslutningen om at rejse. Det var et meget svært valg at træffe, men jeg var og er sikker i min sag.

I foråret 2006 brugte jeg meget tid på at søge forskellige muligheder og alternativer til at studere medicin hurtigst muligt. Dette var mit klare mål. Muligheden bød sig da jeg bestod den skriftlige og mundtlige optagelsesprøve, på Medical University of Gdansk, i Polen.

Min interesse for faget startede allerede da jeg som niårig var med min far på Panum instituttet. Her udførte han forskning som led i hans dr. med. afhandling. I erhvervet som læge modtager man med det samme belønningen af ens arbejde. Belønningen ses i de patienter som går derfra, med en følelse af de er blevet hjulpet. Som læge har man selv ansvaret for at ens viden altid er opdateret, og at behandlingen derfor er den mest optimale. Alt dette er meget tiltalende for mig.

Efter afsluttet værnepligt i Den Kongelige Livgarde i august 2005, arbejdede jeg efter en uddannelse indenfor lægevidenskaben. Jeg udnyttede ventetiden i efteråret til at forbedre mine kundskaber i matematik og endte med at få topkarakter. Herefter startede jeg på vinterholdet på polit. studiet i februar 2006. Jeg tog dette valg fordi jeg meget gerne ville i gang med et studie, selvom jeg ikke kunne påbegynde medicinuddannelsen. Foruden statistiske færdigheder har jeg lært meget om studieteknik. Sideløbende fik jeg arbejde i en kirurgisk speciallægepraksis, Kirurgisk Center Næstved. Her fik jeg bl.a. lov til at assistere ved operationer, hvilket jeg fandt meget interessant.
Efter en periode som klinikassistent blev jeg involveret i et større forskningsprojekt, omhandlende behandlinge af åreknuder (bilag). Min rolle var management af data samt i et vist omfang at udføre beregninger.
Det første foredrag er netop blevet præsenteret for American Venous Forum (San Diego 17/2 2007), og arbejdet er indsendt til Journal Of Vascular Surgery. Projektet forløber over fem år, hvorfor jeg stadig bruger tid ved siden af studierne, på at organisere og registrere data. Jeg søger selv nødvendig viden i forskellige artikler om emnet, og jeg føler det som et stort privilegium at få lov at til at være med til at danne grundlag for nye behandlingsmetoder.

Jeg har netop bestået første semester på medicin studiet i Gdansk (bilag). Selvom det går efter planen, føler jeg utrolig stort afsavn. Jeg er sikker på at det er denne linie jeg vil følge, men jeg har samtidig meget store forhåbninger om at kunne få lov til at følge den i mit hjemland, blandt mine nære. Mit største ønske lige nu er derfor at blive optaget ved medicinstudiet på SDU.

Jeg finder specielt studieordningen på SDU appellerende. Gennem kontakt med studievejlerede og studerende, samt et besøg ved åbent hus, har jeg erfaret at denne formår at skabe en god sammenhæng og et rigtig godt studiemiljø. Det skal være så nemt som muligt for den studerende at følge studiet, da dette giver de bedste rammer for at tilegne sig et i forvejen meget omfattende stof. Dette mener jeg at studieordningen på SDU giver god basis for.

Jeg er opvokset i et miljø præget af medicinske udtryk og faglige diskussioner hen over middagsbordet. Dette, samt en stor mængde praktisk erfaring fra Kirurgisk Center Næstved har lært mig hvad lægegerningen indebærer, både professionelt såvel som for den private sfære. Som jeg ser det, er livet som læge absolut ikke kun fryd og gammen. Det er et meget krævende og ansvarsfuldt liv, og man vil ofte blive stillet overfor meget svære valg med store konsekvenser, som vil præge ens hverdag. Ved siden af dette har jeg dog erfaret, at jeg gennem lægegerningen kan få et arbejde, jeg virkelig brænder for, hvilket står som det vigtigste for mig. Jeg synes at det uden sammenligning er det mest meningsfulde job i verden.

Jeg håber I ønsker at se mig til en uddybende samtale.

Det var det :slight_smile:
Med venlig hilsen