Kommentarer til motiveret ansøgning

Har lavet et udkast, men er nu kørt fast. Håber jeg her kan få nogle råd, kommentarer og hjælp, så jeg kan komme videre. Synes nemlig der mangler lige DET…

Tak…

Motivationen for netop at søge ind på lægevidenskab bunder i en fascination af den menneskelige krops anatomi, biokemi og histologi. Min umiddelbare lidenskab ligger især indenfor retsmedicin og patologi. Ud fra mine undersøgelser omkring specialiseringen, ved jeg at vejen er lang og krævende, men mit brændende ønske om et job indenfor dette område, min målrettethed og mit engagement, vil hjælpe mig med at nå mit mål.

Min baggrund for at søge optagelse på lægevidenskab er, udover matematiske studentereksamen, erhvervserfaring, ingeniørstudiet og højskoleophold. Årene efter min studentereksamen har ikke blot rustet og kvalificeret mig, men også motiveret mig endnu mere, til at søge optagelse på medicin studiet, da mange af de erfaringer jeg har gjort mig, står i relation til medicin og medicinstudiet.

For at få større erfaring og viden omkring mennesker og det at arbejde med mennesker, blev jeg ansat som støttemedhjælper på Vester Mariendal Skole. I jobbet, hvor jeg udfordres både fysisk og psykisk, er det vigtigt at have evnen til at kunne tackle børnenes forskellige diagnoser og de behov de hver især har. Samtidig er det væsentligt at kunne omgås børn med svære handicaps og livstruende sygdomme samt de psykiske følger. Derfor står jeg ofte i situationer, hvor jeg må handle per refleks uden mange og store overvejelse. Det handler ikke kun om pleje, træning og det rent praktiske men om glæde, succesoplevelser og livskvalitet. Jobbet involverer et tæt samarbejde på tværs af faggrupper – støttemedhjælpere, lærere, ergo- og fysioterapeuter, psykologer og specialister – hvilket giver mig større indblik i og omkring børnenes diagnoser og styrker min evne til at arbejde i teams. De udfordringer børnene og jobbet giver og har givet mig, spiller i forhold til medicinstudiet en stor rolle, da jeg nu har hjulpet mennesker, arbejdet med mennesker og lært af og om mennesker.

Tidligere har jeg været ansat på plejehjemmet Toftehaven, hvor jeg oplevede at få flyttet mine grænser. Jeg var alene på en afdelingen, og havde et stort ansvar over for beboerne - jeg stod for at give medicin, for madlavning samt kommunikation med pårørende. I forbindelse med den personlige pleje, trådte jeg ind i de ældres privatsfærer, hvor det i høj grad handlede om moral, etik og nærvær mellem bruger og plejer. Endvidere oplevede jeg de mange samfundsmæssige aspekter af plejesektoren – hvordan vi behandler vores ældre, livsstilssygdomme og ensomhed som et resultat af vores ændrede familiemønstre. Dette motiverede mig endnu mere til at tage del i samfundet ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt evt. i form af publikationer, forskning og deltagelse i den offentlige debat.

Via mit højskoleophold har jeg berørt fagene krop og livsstil og det gode liv, hvor jeg har stiftet bekendtskab med mennesket og menneskekroppen fra forskellige synsvinkler - herunder anatomi, fysiologi og psykologi. Jeg fik ikke blot teoretisk og praktisk viden i forhold til krop og sport, men gennemgik også en personlig udvikling, der gjorde mig mere selvstændig og udadvendt.

Ud fra mine kvalifikationer og mine personlige egenskaber, mener jeg at være særdeles velegnet til medicinstudiet. Igennem mine erfaringer, har jeg berørt emner og stået i situationer, som studiet også vil byde på i bl.a. praktikken. Min tid på ingeniørstudiet har givet føling med studieteknikker, projektarbejdsformer og selve studielivet, hvilket jeg absolut kan benytte mig af på medicinstudiet. Jeg ved nu, at universitetsmiljøet er et sted jeg trives og engagerer mig i.

Virkelig god ansøgning.

Lige et par kommentarer: Jeg ville ikke skrive noget om fremtidig specialisering, det lugter for meget af "Jeg ser CSI, CSI Miami og CSI N.Y. Nøjes med at skrive at anatomi, fysiologi og histologi(?) interesserer dig, fordi du har beskæftiget dig med det på højskolen.

der mangler et “r” efter “mange og store overvejelse”.

Så tror jeg det hedder “beboer” og ikke bruger på et plejehjem, men det er bare et skud fra hoften.

“en afdeling” eller “afdelingen”, ikke en blanding af begge.

Måske ville det også være en ide bare kort at berøre, hvorfor du ikke ville være ingeniør alligevel, bare med et par sætninger.

Alt i alt er det en rigtig god ansøgning, få en, der ved noget om grammatik, til at læse den igennem for kommafejl og så eller afsted med den.

Pøj pøj med det

Tak for det…

Hvilket evner og kvalifikationer har du gjort brug af på studiet - hvis man må spørge?

Hov…hvilke skulle der stå!

Ja, det er sgu et godt spørgsmål… Det vigtigste er vidst at have en bred røv og en velpolstret stol, så man kan holde ud at sidde og læse, i hvert fald de første 2½ år :wink:

Nej, jeg tror du har fat i noget af det rigtige i din ansøgning. Nysgerrighed og åbenhed over for faget, vilje og lyst til at lære, og så en god portion stædighed til at læse længe til eksamen.

Som sagt generer det mig, hvis man skriver at man allerede nu ved at man vil være retsmediciner eller organkirurg. Det signalerer at man ikke er åben over for nye erfaringer, og det tror jeg ikke de er glade for at læse.

Men det er ikke surt det hele, det sociale er mindst lige så vigtigt, især i starten. Det er på rusturen og i fredagsbaren man får gode venner og finder en læsemakker, som hjælper når resten bare bliver for surt.

Men hvis jeg skal være ærlig har jeg sgu aldrig rigtigt tænkt over dit spørgsmål, så hvis der er andre der kan formulere det bedre, feel free.

@steen jeg tror nu ikke jeg kunne skrive det meget bedre :smiley: