Kommunikation (psykologi) SDU

Hey ville bare lige høre hvor slem psykologien er på 3. sem?
Er det noget man skal bruge meget tid på?
VH
fedfest

Den var så afgjort ikke slem da jeg havde den for nogle år siden. Jeg havde haft psykologi i handelsskolen (1 år - niveau C) og det var rigeligt dækkende. Jeg brugte 20 minutter før eksamen til at repetere dvs. teorier/modeller, men jeg fulgte ikke undervisningen på noget tidspunkt.

De lavede vist en lille frækkert for et års tid siden eller sådan noget. Der inddrog de CNS i eksamen for at undgå at folk på 1. eller 2. semester gik op til eksamen før tid. Der var vist et par stykker, som blev lidt overraskede over at se CNS (omend meget lidt og basalt så vidt jeg kunne forstå) til psykologi-eksamen.

Psykologien på 3. semester SDU er absolut overkommelig… Ikke noget man skal bruge al for megen tid på.

“Må” de inddrage CNS? Jeg er nemlig en af de “stygge”, der tager psykologien før tid…

Jeg ved faktisk ikke hvad de må og ikke må. Det var vist ikke de store/svære spørgsmål de stillede. Sådan noget a’la “inddel hjernen i lapper” osv. Altså meget basalt. Og hvis de har nævnt det til forelæsningerne kan de vel godt inddrage det. Men jeg ved det ikke. Jeg havde overstået den på det tidspunkt, så jeg hørte bare rygtet.

Se det er noget jeg hørt før blandt studerende, men det tror jeg faktisk ikke er tilfældet.

Forelæsninger er et tilbud og ikke krav at man følger dem, med mindre de er obligatiske så er det en anden snak. Fordi man siger noget til en forelæsning bliver det ikke pensum. Forelæsninger er tænkt som en mulighed til at for vent stoffet - pensum. At man bevæger sig uden for det til en foreslæsning er da klart i ordent, men kan ikke forventes at det bliver pensum af den grund.

Derfor er det vigtigt at der foreligger en pensumbeskrivelse i form af optimalt; målsætninger eller i værste fald en liste med siderangivelser på hvad der skal læses. Det er så pensum.

Derfor er det vigtigt at beskeder heller ikke bliver givet ud til forelæsning, hvis de er af en vigtig karakter bør de sendes ud pr mail til samtlige studerende. Jeg har været ude for at gå glip af ting som jeg ikke vidste “jamen, det blev jo sagt til en forelæsning” Men so what - vi er nogle der ikke bruger den slags og er selvstuderende…

Du har sgu’ nok ret Frold. Alt andet ville også være uretfærdigt overfor sådan én som mig, som knap nok kan finde auditorierne efterhånden :smiley:

Det er nok nærmere et spørgsmål om gradbøjningen af målsætningerne. De kan sikkert godt tilpasses så spørgsmål indenfor CNS alligevel kan godtages.
Nu synes jeg også at kunne huske, at målsætningerne i psykologi var utroligt tynde og vage og måske derfor endnu mere åbne for individuel fortolkning af dem, som laver eksamen.

Så vidt jeg husker, så cirkulerer der et kompendie i psykologi (i stil med det i genetik), som skulle være dækkende for eksamen.

Sådan lidt for sjov sætter jeg målsætningerne ind her - hvad siger I, kan CNS (på lavt plan) puttes ind noget sted?

Målbeskrivelse for kommunikation (psykologi) 3. semester – august 2003

VIDEN
Efter endt kursus skal den studerende kunne redegøre for:
• Kognitiv teori om barnets udvikling – herunder Piagets udviklingsteori
• Psykodynamisk teori om barnets udvikling og dennes indflydelse på kommunikationsstrukturer i
voksenlivet
• Psykodynamisk teori om forsvarsmekanismer og disses indflydelse på kommunikation i voksenlivet
• Menneskets relationelle natur – herunder objektrelationsteori og tilknytningsteori
• Indlæringspsykologi og betingning – herunder Pavlovs, Skinners og Tolmans
eksperimentalpsykologi
• Konformitet – herunder teori og overvejelser over Asch s og Milgrams eksperimenter
• Perceptionspsykologi
Efter endt kursus skal den studerende have kendskab til:
• forskellige psykologiske retninger; herunder den psykodynamiske og den kognitive retning
• teorier om hvordan svigt i barnets udvikling kan få konsekvenser for voksenlivet
• symptomdannelse

FÆRDIGHEDER
Efter endt kursus skal den studerende selvstændigt kunne:
• diskutere forskellige psykologiske retninger i forhold til hinanden
• anvende ovenstående teorier til at analysere casemateriale

ANBEFALET LITERATUR
Stoudemire A. (1998): “Human Behavior - An Introduction for Medical Students”:
kap.5:”Psychoanalytic psychology”
kap. 8 : “Childhood and Adolescent Development”
kap. 11: “The Psychology and Psychobiology of Developmental Trauma”
Derudover s. 461-464 og 503-512
Atkinson (1990),. “Learning and conditioning” s.253-286 i: Atkinson: “Introduction to Psychology”.
Eysenck M. W. (1993). “Sensory systems and perception” s.11-39 i: Eysenck: “Principles of Cognitive
Psychology”
Sabini (1995). “Social psychology” side 19-27 og 49-61.
Ingham John M. Psychological anthropology reconsidered. Cambridge University Press, 1996. side 21-33
og 55-63.

Videregående literatur
Stoudemire A. (1998): “Human Behavior - An Introduction for Medical Students”:
kap. 1-6, kap. 9-10, kap. 12, kap. 14.
Evely G. S. (1989): A clinical guide to the Human Stress Response” s. 1-57.
Hougaard E (1997): “Kognitiv behandling af angst og panik”.
Thomsen J. S. (1995): “Nogle væsentlige træk af den eksistentielle terapis baggrund” i: Smith V. D.
“Eksistentiel samtale og terapi”.
Gardener H. (1998): “Sådan tænker børn - sådan lærer de”. kap. 2: “Den “naturlige” lærende”, s. 39-61.
Gyldendal Uddannelse. 1998

hmm psykologi eksamen kan man nemt overstå, få fat i kompendiet, og læs det igemmen, så kan man nemt bestå.
Jeg brugte selv to halve dage, og det var ikke det mest koncentrerede læsning.
Angående CNS så tror jeg ikke det vil blive et problem, også selvom man ikke er på 3 sem. Om ikke andet så plejer det absolut at være standart opgaver, så hvis du kan få fat i en gammel opagve, så er du langt :slight_smile:

I øvrigt kan jeg ikke forstå, man gider at tage psykologi på 1. semester. Hvorfor er den så vigtig at få ud af verden?? Den fylder ingenting, og på dette semester ligger den 11 dage for den næste eksamen på 3. semester (2/6 vs. 13/6)!

Det kan jeg nu godt. Jeg tog selv psykologi på 1. semester. Argumentet er simpelt, på 3. semester har man travlt og på 1. semester laver man nada! Og så er det da også fedt at føle, at man er lidt foran. Få den overstået så du ikke behøver afbryde den øvrige eksamenslæsning på 3. semester.

Nogen der ved hvor man kan få fat i det henne?

og tak for de mange svar!

Kompendie i psykologi? Er der nogen der ved noget om det? :wink:

Har du ikke nogle sociale eller faglige tutorer du kan spørge? Der er gode chancer for, at de selv har brugt kompendiet :smiley:
Jeg lånte det selv af nogle af mine med-tutorer da jeg tog eksamen.

Er det den der kan købes i boghandlen til ca. 70 kr?? Den der hedder Kommunikation (Psykologi) 3. semester eller er det noget andet??

Og hvis det er, er der så nogle der ved hvordan det kan skaffes??

[quote=“Heisenberg”:32c8e4r6]Er det den der kan købes i boghandlen til ca. 70 kr?? Den der hedder Kommunikation (Psykologi) 3. semester eller er det noget andet??

Og hvis det er, er der så nogle der ved hvordan det kan skaffes??[/quote]

Jeg tror bare det er blokbogen du kan købe i boghandlen, men jeg skal da ikke kunne sige om der er nogle der har fået trykt kompendiet.
Jeg ved ikke hvor det “rigtige” kompendie henne. Jeg har for længst mistet min kopi.