Kompendium i bakteriologi og mykologi - Ulrik Stenz Justesen


http://forlag.fadl.dk/vis_bog.phtml?uid=568

Ulrik Stenz Justesen,
152 sider, hæftet,
udgave/oplag: 02/01,
årgang: 2003,
ISBN: 87-7749-319-2

Forlaget skriver:

[quote]Kompendium i bakteriologi og mykologi er nyttig for såvel den studerende, der stifter bekendtskab med mikrobiologi for første gang, som for den studerende, der har brug for en genopfriskning af faget.

Bogen er delt op i en generel og en systematisk del, både for bakteriologi og for mykologi, og der gives en systematisk gennemgang af bakteriernes og svampenes morfologi, dyrkning, forekomst, smittekilder og smitteveje.

Endvidere gives en beskrivelse af, hvilke sygdomme, de forårsager, samt behandlingen af disse.

Desuden indeholder bogen et afsnit om den kliniske bakteriologi, med beskrivelse af principper for infektionspatogenese, prøvetagning, antibiotisk behandling m.m.

Kompendium i bakteriologi og mykologi er en god hjælp til at få et hurtigt overblik over faget og et godt supplement til en lærebog i faget.

Download udvalgte kapitler (pdf-format):
[/quote]

Kompendiet er godt supplement til eksamenslæsning og fremmer overblikket.
Opgaverne kan ofte besvares ved at slå op i denne lille bog - og i modsætning til Højby´s meget detaljerede beskrivelser, kan man hurtigt finde det, man leder efter.

denne bog er en udmærket start på bakteriologi. i odense, hvor undervisningen er delt ind i blokke, passer denne bog perfect til en eller meget hektisk blok 1 (infektion og inflamation).

bogen er let læst, logisk opbygget og man får et hurtigt overblik over de vigtigste pungter i faget.

forelæserne i odense siger at bogen ikke er dækkende for pensum, men jeg vil mene man kommer et god stykke hend ad vejen med den. det faktum at bogen er på små 150 sider og koster lidt over en hund er heller ikke et minus.

Kompendiet er virkelig let tilgængeligt og en “life-saver” hvis man som mig var dum nok til at købe Højby. Jeg brugte bogen til at læse i før, under og efter selve kurset på 2 ugers praktisk kursus, fordi man der blev tæsket igennem bakterierne og hvis man skulle kunne nå at læse om dem i højby skulle man begynde så snart timerne var slut og slutte 2 min inden den ny dag gryede. Jeg supplererede med at læse i Højby og specielt E.coli, Shigella,salmonella og tuberkulose idet disse er klassisk eksamensstof og der står mere detaljeret i Højby som jeg så terpede lidt på.
Bogen er genial til hurtigt overblik over antibiotika! Efterfølgende har jeg læst antibiotika i Rang og Dale farmabogen og kom faktisk frem til mere eller mindre det der stod i kompendiet, så det er virkelig et stort plus ved bogen!

Kompendiet er en rigtig god makker til eksamen i mikrobiologi og til lægelivet i al almindelighed.
Den præsenterer bakterier og svampe på en forbilledlig systematisk og overskuelig måde, og med et rigtig handy introduktionskapitel i cellebiologi og antibiotikavalg, er der mulighed for at forstå resten af bogen.
Pga. systematikken er bogen uovertruffen til decideret terperi i dagene op til eksamen, men den kan udemærket anvendes som opslagsværk. Desværre begrænser illustrationerne sig til simple tegninger, men jeg mener ikke, at man til den pris kan forvente mere end det.

Jeg kan klart anbefale kompendiet til studerende, der vil have et godt, hurtigt og præcist overblik indenfor bakteriologien/mykologien.

Rippet fra Sundoghed.sdu.dk nr 6-5

Af Laura Mors
Medicinstuderende Århus Universitet

Kompendium i bakteriologi og mykologi
(KBM) af Ulrik Stenz Justesen er et kortfattet supplement til de egentlige lærebøger i mikrobiologi og andre fag, hvor et overblik over de behandlede emner ønskes.

Bogen indeholder et kort afsnit om henholdsvis generel bakteriolog og generel mykologi, et kort afsnit om klinisk bakteriologi samt en systematisk gennemgang af bakteriologien og mykologien. De sidstnævnte afsnit udgør den helt overvejende del af bogen, hvilket giver den et præg af oversigts- og opslagsredskab. Den er skrevet i et behageligt og læsevenligt sprog, og stoffet er præsenteret på et niveau, hvor de fleste vil kunne følge med. Figurer og tegninger understøtter teksten og er meget anvendelige i tilegnelsen.

Bogen er bygget meget systematisk op således, at alle bakterier og svampe gennemgås efter et fast skema. Der knyttes korte kommentarer til forekomst, smittekilder, smitteveje, sygdom og patogenese, hvilket, ud over at være relevant, også giver det kliniske ”touch”, der ofte er nok til at gøre en tekst vedkommende at læse. Der er et meget fyldigt stikordsregister, så det er hurtigt og nemt at finde frem til søgte oplysninger.

Bogen er tænkt som indføring i eller genopfriskning af faget før og efter de egentlige lærebøger læses, og som sådan mener jeg, at den fungerer særdeles godt. Det faglige niveau rammer målgruppen, og bogen bliver aldrig unødigt kompliceret. Da den ikke er tænkt som en lærebog, der skal kunne stå alene, er der selvfølgelig mange sammenhænge, der ikke forklares, men bogen tjener sit formål, og jeg vurderer den som et særdeles anvendeligt redskab i studiet af bakteriologi og mykologi.

Velskrevet og kortfattet, som et sådant skal være, og efter min mening absolut pensumdækkende ved KU. Jeg læste efter Fadl’s pakke med kompendierne og “Basal og klinisk mikrobiologi”, og fandt den kombination ganske tilfredsstillende.

Jeg kan bare støtte de andre meninger her, et godt og kortfattet kompendie som gjør bakteriologien overskuelig. Absolutt pensumdekkende på KU.

Jeg tror mere end 95% læser efter den på KU. Den er fuldt pensumdækkende(efter min mening), og jeg klarede mig med den alene.

Det er lidt paradoksalt, at underviserne ofte punker os med, at denne eller hin lærebog er meget, meget vigtig. Fx skulle Geneser være den eneste lærebog, der beskriver emnerne med tilstrækkelig deltajeringsgrad; men eksamensniveauet defineret ud fra modelbesvarelserne svarer til at fjerne 50-75% af Geneser (fx ligegyldige afsnit om biokemi, histofysiologi etc.). Dermed kunne et lille, tyndt kompendium sagtens dække fx histologien - selvom jeg nu vil vurdere, at Ellen Holms er en anelse for udetaljeret.

Derfor kommer jeg til at tænke på, om det samme gælder for mikrobiologien? Er 50-75% af Høiby lige til at smide ud i skraldespanden, og er kompendierne tilstrækkeligt gode til, at man kan læse efter disse og have som realistisk mål at opnå fuld point i mikrobiologispørgsmålene?

man kan jo ikke kræve lærebogs niveau til en eksamen der baserer sig på hukommelse uden hjælpemidler… fordi niveauet (af spørgsmålene) ganske givet er lavere til eksamen behøver det jo ikke betyde at meget af det der fx står i geneser, ikke er helt almindelig basisviden indenfor faget

Jensemand: Det er jo et non-svar. Jeg spørger til deltaljeringsgraden af kompendierne vis-a-vis modelbesvarelserne. Desuden kan man sagtens kræve lærebogsniveau til en eksamen uden hjælpemidler; det må selvsagt afhænge af niveauet af lærebogen.