Kompendium i farmakologi - Senderovitz et al

Thomas Senderovitz m.fl., hæftet 283 sider,
udgave/oplag: 02/01,
årgang: 2002,
ISBN: 87-7749-368-0

Forlaget skriver:

Hurtig at læse - godt at skabe overblik før eksamen.

Værket i er bund og grund et opkog af de store udenlandske lærebøger, blandt andet findes der ordret oversatte passager fra Rang, Dale & Ritters ‘Pharmacology’.
Der er mestendels lagt vægt på at få så meget som muligt af pensum med, hvilket også lykkes ganske glimrende, i det omfanget af bogen må siges at være pensumdækkende.
Desværre er det meste af stoffet på resumeform, og der er svært få den store forståelse for farmakologien med denne bog. Praktiserer man rottelæringsprincippet med slavisk repetetion af værkets indhold kan man sagtens bestå eksamen, og tilmed med en god karakter. Tilstræber man en større forståelse af stoffet, bør man nok vælge at lade dette danske kompendie i farmakologi være et supplement til en egentlig lærebog ud i stoffet.