Kontraktionsformer

Hejsa!

Jeg sidder her og har både googlet efter begreberne og læst i Hole’s 10 gange uden at kunne skelne forskellen mellem
summation og tetanisk kontraktion.

Det ville være rart, hvis en eller anden kunne slå på tråden og få et lys til at gå op her =)

Fortsat god aften … :slight_smile:

Hej am89,

Det er to sider af samme sag. Ved summation kan man stadig skelne de enkelte twitches, og for hvert aktionspotentiale opnås en større kontraktion.

Når tiden mellem de enkelte aktionspotentialer bliver kort nok, opnår man tetanus - Et plateau, hvor man ikke kan opnå yderligere summation, og hvor de enkelte twitches ikke kan skelnes fra hinanden.

Giver det mening?

Rhoades & Bell, Medical Physiology 3/e

Fig 8.12 og Fig 8.13 illustrerer det am89 skriver.

Hey Rumlepotte :slight_smile:

tak for dit svar (også til dig TKN!)

Jeg kan selvfølgelig godt se, at der ligger en forskel i skelnen mellem de to kontraktionsformer.
Men er der en type man finder hyppigst i en type muskler og vise versa?

Jeg ved jo, at tetanus tit ses i netop tværstribede muskler, under vedvarende muskelarbejde.
Hvor kunne summationen fx. finde sted?