Kort spg. ang. FADL's lønsatser

Hvis jeg havde 1 times overarbejde på min SPV-vagt på store bededag, burde jeg så ikke få overtidstillægget lagt oveni søgnehelligdagssatsen? Som det ser ud på min lønseddel lige nu, så har jeg “kun” fået 9x283,20 kr. for denne vagt.

Ring ind og sig det til dem :slight_smile: Du skal have overarbejde for den ene time

Hej jensvl. Tak for dit svar. Jeg kan så til din (og andres) oplysning viderebringe svaret jeg fik fra FADL: “Du har fået 9 timers søgnehelligdagsløn og derved kan du ikke også få overarbejde.
Søgnehelligdagsløn giver mere end en overarbejdstime.”

Bum, så er den sag vist slut.

Sidste gang fik jeg ellers overarbejde så det lyder da underligt.( eller stod som søndagstillæg, men er jo det samme)

Men man bør da have overarbejde uanset om det er en tirsdag, søndag eller en helligdag! Andet giver ikke mening.

Hvilket vagtbureau er du under?

Det var også min umiddelbare tanke. Jeg arbejder for Københavns vagtbureau.

Dumt dumt, havde set forkert på lønsedlen. Søndagstillægget kommer fra noget præ-helligdag (31. dec), så har heller ikke fået overarbejde. :frowning: