KU: Kvalitet af udd. inkl. undervisning

Hej alle,

Da jeg søgte om optagelse på medicinstudiet ved KU, var jeg udmærket klar over, at jeg ikke ville modtage uddannelse i verdensklasse. Det kunne jeg dog acceptere, idet jeg var (og er) overbevist om, at egne ambitioner og evner er tilstrækkelige til at kompensere for kvalitative mangler, så jeg har muligheden for at blive en fremragende læge. Trods alt.

Som nuværende 4. semester-studerende, er jeg efterhånden blevet opmærksom på, at forholdene på medicinstudiet (og øvrige KU?) er markant ringere, end jeg først frygtede.

Generelt finder jeg, at mindst 50% af forelæsningerne og ditto af undervisningstimerne er det rene tidsspilde - nogle er så dårlige, at udbyttet er 0%, andre kun så dårlige, at udbyttet er større ved at anvende tiden på læsning. Det er sjældent (Selvom det sker) faglig inkompetence, men primært ringe pædagogiske evner, der gør sig gældende. Hvis man ikke kan lære fra sig efter at have beskæftiget sig med et lille-bitte område i mange år, er der efter min overbevisning tale om DOVENSKAB! Enten må man acceptere, at det ikke er muligt for en at lære fra sig, eller også bør man gøre noget for at oppe sig.


Lad mig nævne et par eksempler:

1. Semester

Ændring af studieordning - TPK indføres:

 • fagligt indhold så ringe, at en svagt begavet 9.klasse-elev ville cruise gennem faget og bestå med lethed
 • forelæsere -> kedelige, uinspirerende
 • underviser -> familielæge -> mestrede ikke den mest basale psykologi, som han ellers skulle forestille at undervise i (mange fejl)

Humanbiologi: I sin tanke ok, men dårlig undervisning.

Medicinsk kemi: Man burde kræve A-niveau i kemi, så et universitetsstudium ikke fyldes med kemi på det niveau

 • undervisning: opgavegennemgang efter KDO, ingen forklaringer, intet udbytte

Ambitionsniveau: Tentamen (SUK!)

2. semester:
Cellebiologi: Faglige indhold ganske udmærket, en mindre (!!) proportion af dårlige undervisere
-afsluttende 6 timer i biokemi: Underviseren forstod ikke opgaverne, spild af tid
-histologi: SAU-delen lidt skrantende (studenterunderviser)
-genetik: Undervisning ufatteligt dårlig, intet udbytte -> afsluttes med tentamen, pensum nærmest ikke-eksisterende (der testes i en brøkdel af det, der er opgivet som pensum)

Psykologi: Fag ændret igen (surprise!) - der tilbydes ikke erstatning for manglende tidligere eksamenssæt og modelbesvarelser hertil, vag målbeskrivelse, tvivlsom pensumsammensætning

3. semester: Rent fagligt et fremragende semester - undervisningsmæssigt et horribelt semester

SAU-anatomi: Underviser forstod ikke embryologi (bl.a.): skrev af fra noter, henvendte sig kun til tavlen. Mange fejl.

Biokemi: Samme underviser som 2. semester. 100% inkompetent. Fagets indhold er relevant, men i sin sammensætning og timing på studiet absurd.

4. semester: Studieordningen ændres igen (SURPRISE!)

 • Hvilke metaboliske kort haves til eksamen -> IMBG har haft måneder til at hitte ud af det, men det sker bare ikke

 • studiestruktur: Kursus i energiomsætning eller ditto i blod - de kan stadig ikke bestemme sig.

Undervisning: Gastrointestinal fysiologi og biokemi ufatteligt dårligt. SAU ok.


At studieordningen ikke er i orden, når man har haft måneder til at fastlægge den, at undervisningen er dårlig - det skyldes ALENE dovenskab. Splid mellem afdelinger som en årsag til dette, kan jeg ikke acceptere som en undskyldning - det skal bare være i orden. At undervisningen skulle være dårlig, kan godt skyldes, at underviseren bare tror, at han er mægtig god - men det er igen dovenskab og ligegyldighed, der gør at han ikke gør noget ved det.

På 13-skalaen: 5! Dumpet!

Hvad er jeres holdning til studiet - kan I finde jer i forholdene?

M.v.h.

PS Dette er ikke udelukkende et surt opstød - hvad kan man reelt gøre for at få dem til at tage sig sammen?

PPS Hvis nogen tror, dette er et indlæg fra en studerende, der har fået for mange 5-taller, så tro om. Jeg får kun topkarakterer, men kan ikke acceptere useriøsitet og ladhed.

Involvere sig studenterpolitisk?

2006 Studieordningnen ser jo netop ud som den gør i dag fordi man tilpasset den ifht. feedback fra studerende og undervisere.

 • Og så må jeg i øvrigt sige at jeg ikke er enig i den sønderlemmende kritik. Men jeg er heller ikke 13-tals-studerende så hvad ved jeg om fagligt indhold og professionalisme :slight_smile:

hej,
Overordnet synes jeg, at det er relevant at kritisere den måde undervisningen er tilrettelagt på, relevansen af det opgivne pensum og undervisernes prioriteringer. Hvad jeg til gengæld ikke forstår, er den måde, du går til det på, som for mig at se er alt andet end konstruktiv og meget unuanceret.
For det første synes jeg, at din måde at hænge undervisere, som man kan gætte på hvem er, ud på er ganske usmagelig. Hvis man har problemer med en underviser, bør man gå direkte til vedkommende, og hvis det ikke hjælper, kan man tale med den undervisningsansvarlige. Man kan alternativt skifte hold (det kan man i hvert fald her i Aarhus gøre uden problemer). Studenterundervisere er ansat til at varetage en konkret undervisningsopgave, og de fastansatte er således ansvarlige for at undervisningen lever op til acceptabel faglig standard.
For det andet synes jeg, at man skal gøre sig det klart, hvad man vil med sit studium. Hvis holdtimer eller forelæsninger ikke giver én noget udbytte, er man fri til at blive hjemme, og har man overskud, kan man enten selv læse supplerende litteratur (vi får i Århus lister med supplerende læsning, og de fleste forelæsere vil gerne finde endnu mere, hvis man er særligt interesseret) eller engagere sig i forskning. Som en sidste mulighed kan man jo bare vælge at følge forelæsninger på andre studieretninger - hvis man brænder for biokemi, findes der på dette studium forelæsninger, som dækker stof, der er vurderet som værende ud over det, man kan forvente af en kommende læge.
Lad mig til sidst tilbyde dig en billet til et tog, der er kørt: Jo mere konstruktiv man er i sin (ofte berettigede) kritik jo mere indflydelse får man. Vil man kritisere en underviser, nytter det som oftest ikke noget at komme og sige, at vedkommende er en inkompetent nar eller at det fag vedkommende underviser i er totalt overflødigt (det ved jeg jo ikke, om du gør, men jeg fik det på fornemmelsen). De fleste vil trække på skulderen og glemme det, når de forlader auditoriet - hvis man tænker over det, er det vel også det eneste fornuftige, der er at gøre. Kommer man derimod med en velargumenteret og konstruktiv kritik med vægt på både godt og skidt (Eks: jeg synes godt at undervisningen kunne fokusere (lidt) mere på… - eller - kan du tage noget med i næste time om… - det kan godt være, at det lyder sødsuppet og vagt, men det kan starte en dialog om, hvad underviseren har af mål med undervisningen) vil de fleste undervisere være åbne for at ændre noget - specielt hvis man ikke er den eneste på holdet med dette ønske. Nogle gange lærer man noget i en time, som ikke er direkte eksamensrelevant, men som kan lette arbejdet med et fag senere hen eller øge éns glæde ved at lære det nogle gange lidt uinspirerende pensum.
Bedste hilsener
Petranella

want some cheese with that whine? :roll:

Alt i alt en opmuntrende tråd at læse, når man som mig er kommende vinterstarter :lol:

Jeg vil anbefale deg å tale med dine undervisere. F.eks. skriver du “- undervisning: opgavegennemgang efter KDO, ingen forklaringer, intet udbytte”.

Be om forklaringene hvis du ikke får dem. Forskjellige studenter synes forskjellig undervisning er god. Jeg er den første til å være enig i at det er mye av undervisningen som sikkert kunne vært bedre. Samtidig har jeg fått erfare at man kommer riktig langt med faktisk å tale med sine undervisere, få dem til å forklare, evn. forandre sine undervisningsmetoder hvis du mener de ikke fungerer for holdet. Man kommer ingen vej hvis man ikke informerer underviseren om at det ikke fungerer. Skjer det ingen endring, så kan man man gå lenger opp i systemet. Mitt poeng er bare at det ikke kommer noe ut av å brokke seg eller si at ting er dårlig, hvis man ikke har noe forslag på hvordan det kan bli bedre.

Jeg synes også det er uklart om du faktisk mener at det er manglende pedagogiske evner, eller manglende kunnskap. Du skriver i dit indlæg “Det er sjældent (Selvom det sker) faglig inkompetence, men primært ringe pædagogiske evner, der gør sig gældende.”, men senere trekker frem mange eksempler på faglig inkompetence.

Det er helt klart ikke akseptabelt at det ikke er klart hva man kan ha med av hjelpemidler etc. til eksamen. Forklaringen på dette problem har blitt skrevet om flere ganger i MOK og det er tydelig at du ikke er den eneste som er frustert. Engasjer deg i studentpolitikk, og du vil faktisk ha mulighet til å få din stemme til å bli hørt.

Lad mig gætte!!! du er knap rundet de 20, er rimelig uerfaren menneskeligt. Forklar lige dette forum hvad du som læge skal bruge dine erhvervede Kemikundskaber til??? bare for at pege på et af dine kritikpunkter. Pensum skal være relevant - ikke nødvendigvis svær. Hvad er dit mål med uddannelsen? PS: Et godt råd… tal med mennesker!! også undervisere.

Vennligst hold debatten saklig uden personangrep. Ellers blir tråden lukket.

Jeg synes også at Obecalp’s indlæg er noget værre ukonstruktivt og umodent flæberi, men jeg forstår i et vist omfang hans frustration.

Jeg har et grælt eksempel fra kemiundervisningen på 1. sem, hvor mit hold i fællesskab havde flere samtaler med underviseren for at få rettet op på en mangelfuld undervisning. Da dette efter nogen tid viste sig resultatløst, blev der formuleret en officiel klage, og holdet blev decimeret til 4 stædige studerende - De resterende sivede over på andre hold. Det viste sig at der var blevet klaget over samme underviser helt tilbage for 4 semestre tidligere - Uden resultat. Holdrepræsentationen tog det op med kursusledelsen, som ikke var bekendt med omfanget af “spontan holdflytning”, dog så vidt jeg ved uden at det fik konkrete konsekvenser.

Som studerende kan man så godt stå efterladt med en flad fornemmelse af at universitetet reelt ikke er villige til at ændre sådanne forhold, navnlig når det berører personale. Det er i mine øjne en ledelsesmæssig svaghed at man ikke har modet (læs: nosser) til at løse vanskelige personalesager, men i stedet lader stå til.

Og hvad kan man så gøre ved det? Tja, jeg ser ikke andre muligheder end at blive ved med at hamre på systemet, samt at tage ansvar for sin egen læring. Selv om der er inkompetence i krogene, er der også umådeligt meget kompetence at finde på Panum, og så må man selv søge den.

Tak for jeres svar.

M.h.t. anonymisering: Jeg har forsøgt at tegne et generelt billede, der ikke hænger umiddelbart identificerbare personer ud.

Det er i øvrigt interessant at læse, at jeg med mit indlæg beskyldes for at “flæbe”, at være “ukonstruktiv” og umoden, al den stund at mit indlæg netop er en beskrivelse af forholdene, jeg ønsker konstruktive forslag til at forbedre. Desuden anføres det gentagne gange, at man som studerende også selv har et ansvar for at pointere fejl og mangler i forhold til undervisningen. Det er gjort flere gange (også nogle gange alene af hensyn til yngre studerende), alle gange har min kritik lydt for døve ører - derfor har jeg adopteret en laissez-faire-attitude.

Derudover udsættes jeg for personangreb (Claus): Fortæl mig venligst, hvordan en rimelig kritik af nogle uacceptable forhold kan bruges til at reducere mig til at være uerfaren rent menneskeligt. Jeg venter i spænding.

Og hvis Claus ikke selv kan besvare sit første spørgsmål (hvad kan lægen bruge kemi til?), vil jeg anbefale et skift til SOSU-uddannelsen.

Lad mig i øvrigt lige undskylde den harske retorik… Det var lige så ukonstruktivt som det, jeg kritiserede.

Synes måske ikke, at vi skal fortabe os i kemien, der ved gud er tåbelig og unødvendig undervisning, men bestemt ikke enestående i sin himmelråbende elendighed. Istedet synes jeg, at man skal betragte undervisningen generelt. Personligt vil jeg gerne sætte et markant skel mellem ‘Panumundervisning’ og klinisk undervisning på anden del. Førstnævnte er som hovedregel noget hø (med enkelte lyspunkter), hvorimod det sidste er interessant og engageret (med enkelte nitter indimellem). Her taler vi hovedsageligt om undervisningen på Panum.

Desværre er panumundervisningen præget af undervisere, der ikke er interesseret og som ikke kan deres stof godt nok, mange har omfattende huller i de pædagogiske evner. I min optik er der især to ting, der halter på Panum:

 • Det er først og fremmest, at dårlige evalueringer får konsekvenser for den enkelte underviser. Det behøver ikke nødvendigvis at man bliver fyret, men kunne ligesågodt være et pålæg og tilbud om dygtiggørelse udi pædagogikken og undervisningsteknikken.

 • Herudover mener jeg, at det er helt essentielt, at der bliver indført kollegial eller ekstern supervision af hver enkelt underviser, så de kan udvikle sig på det pædagogiske felt. Hvorfor det ikke allerede er sket fatter jeg ikke, man gør det mange steder i branchen i forvejen, f.eks. er det en integreret del af enhver kursusreservelæges uddannelse at undervise og bagefter modtage feed-back på undervisningen.

Det skal naturligvis anføres, at såfremt manglerne er ukorrigerbare, så bør det få den konsekvens, at vedkommende ikke kan undervise - og så kan man diskutere vedkommendes berettigelse i et universitetsmeljø, hvor undervisning (bør være) er meget højt prioriteret.

 • Mikkel

Problemet med dit indlæg er du ikke engang selv kommer med et bud på en løsning af dit eget problem (læs, undervisningen på Panum). Har får du ihvertfald ikke 13 [quote]PPS Hvis nogen tror, dette er et indlæg fra en studerende, der har fået for mange 5-taller, så tro om. Jeg får kun topkarakterer, men kan ikke acceptere useriøsitet og ladhed.[/quote]
Istedet for bare at spørge ud i forummet, så må et så stor intellekt som dig, da have gjort sig tanker om en mulig løsning, samt allerede nu have taget de første skridt til en genial ny konstruktion. I et senere indlæg oplyser du dog at du har forsøgt i nogen grad.

[quote]fagligt indhold så ringe, at en svagt begavet 9.klasse-elev ville cruise gennem faget og bestå med lethed

 • forelæsere -> kedelige, uinspirerende[/quote]
  Noget af en påstand når 30-40% dumper årligt… nogle ville sige frækt og provokerende.

Det er vel ikke en større påstand end den jeg fremfører omkring dine menneskekundskaber!! Hvordan måler du om en underviser/undervisning er dårlig?? er dit udsagn nok?? Hvad er validiteten af én persons oplevelse?
Derudover undskylder jeg forummet og Obecalp for min første linie i det første svar.

[quote=“Claus Svenningsen”:dpaez99r]

[quote]fagligt indhold så ringe, at en svagt begavet 9.klasse-elev ville cruise gennem faget og bestå med lethed

 • forelæsere -> kedelige, uinspirerende[/quote][/quote]

Nå taler han om TPK som mig bekendt ikke har en dumpeprocent på 30-40%, men mer rundt 2-5%. Det er jo også det fag jeg vil tro det har vært mest misnøye med på KU.

1,3 % og 0% ved reeksamen i 2007 for at være præcis…

TPK havde en dumpe% på1,3 og 0 ved reeksamen i 2007 for at være præcis…

Men er det ikke ok med en lidt nemmere eksamen på 1. semester, hvor basal humanbiologi har en dumpe% på 34,6 ( som iøvrigt er den eksamen med den største dumpe% på hele studiet!)?
Jeg mener bare, at man kommer som helt grøn i en ny verden, og man har i forvejen humanbiologien at slås med. Så er det da meget rart med en lille walk-over eksamen :wink:

Forstå mig ret- det retfærdiggør ikke hvis kursets indhold nærmest kan være ligegyldigt. Min pointe er, at hvis man ser på dumpestatistikken siger den noget om, at folk har nok at se til med humanbiologien.

Hey

Bare en lille kommentar. Kvaliteten af SAU undervisningen er utrolig afhængig af hvilken studenterunderviser man har. Jeg kan forstå på dit indlæg, at du har været uheldig, og det ved jeg at mange af mine medstudernede også har. Det skal dog siges at der også findes virkel gode og engagerede studenterundervisere. Jeg har selv haft fornøjelsen af to sådanne på 2. og 3. semester. At kvaliteten er så svingende er naturligvis ikke i orden - men vil tillade mig at påpege at det bestemt ikke er alle studerende der er så utilfreds med deres SAU undrvisning som du synes at være.

Hvad angår forelæsningerne mener jeg, at udbyttet af dem i høj grad er afhængig af om man er forberedt eller ej. De forelæsninger jeg er forberedt til, får jeg som regel væsentlig mere ud af end dem jeg ikke er forberedt til.

@Simon.
Hvor får du dine tal fra?

I øvrigt bør du ikke være skuffet allerede fra start. Ja, der er dårlige undervisere og gode undervisere (som du nok også har oplevet i gymnasiet). Forskellen er bare, at du på universitetet i højere grad er ansvarlig for egen læring. På medicinstudiet er det (heldigvis) ikke kammet over i massivt brug af ekstern manuduktion (som det f.eks. er på jura).
Jeg synes det er vigtigt at opretholde en kvalitet af uddannelsen - noget som studenterpolitikkerne kæmper hårdt for.
Er obecalp (omvendt placebo??) utilfreds med undervisningen er der flere ting, der kan gøres end at brokke sig på studmed.dk
Tillykke med de flotte karakterer, obecalp, dine forældre må være stolte. Vi andre er ligeglade, for det har ingen videre betydning, hverken for validiteten af dit indlæg her, eller for dine fremtidige evner som læge.