KU skal spare 30 mio. på lægeuddannelsen - bravo!

Skærer ned i lægeuddannelsen

Københavns Universitet lægger op til at skære 30 mio. kr. ud af budgettet til lægeuddannelsen som følge af, at der i næste års finanslov bevilges færre penge til universitetet.

Alt tyder derfor på, at fremtidens læ­ger sendes ud med færre praktiske fær­digheder og mindre erfaring med pati­entkontakt, skriver Berlingske Tidende.

Professorer og studerende forudser kva­litetsproblemer, når der skal spares efter grønthøstermetoden - midt i en tid med kritisk mangel på veluddannede danske læger.

http://nyhederne.tv2.dk/article.php?id=2912102

Sparekrav på medicinstudiet skaber uro

Frygt for at ny lægeuddannelse vil blive amputeret, før den har stået sin prøve. Spareforslag på medicinuddannelsen rammer især den praktiske del af uddannelsen

Mindre patientkontakt og færre praktiske færdigheder.

Det kan blive resultatet for de medicinstuderende på Københavns Universitet, hvis varslede besparelser bliver en realitet.
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet står til at skulle spare helt op mod 30 mio. kr. på næste års budget, forlyder det. Heraf fem mio. kr. på den praktiske del af lægeuddannelsen.

Sparekravet skyldes dels, at fakultetet ifølge den ny finanslov får færre penge fra staten næste år, dels at bestyrelsen for Københavns Universitet har ønsket at overføre midler fra fakulteterne til en central strategisk pulje.

Studieleder på medicin, Pernille Due, frygter, at besparelserne vil gå ud over lægeuddannelsen og amputere den nye studieordning fra år 2000, endnu før det første kuld læger er færdiguddannet efter reformen.

Kritikken af den gamle lægeuddannelse gik bl.a. på, at den var for støvet og teoretisk. Altså for mange forelæsninger i biokemi og anatomi, og for lidt øvelse i at mærke, hvor hurtigt fru Jensens hjerte slår.

»Det har taget 10 år at forberede den nye studieplan, der netop indebærer øget patientkontakt. Til sammenligning har vi kun fået fem uger til at komme med forslag til besparelser. På så kort tid kan vi kun gøre det på grønthøstermanér og skære 10 pct. over hele linjen. Resultatet bliver mere »katedralundervisning«, større hold og mindre klinik(den praktiske del af lægearbejdet, hvor lægen har kontakt med patienten.),« siger Pernille Due.

En tredjedel af besparelserne ventes at ramme undervisningen, mens totredjedele tages fra forskning og drift.

Kilde: http://www.berlingske.dk/grid/indland/a … aid=631246

Dette stemmer jo fuld i overens med regeringens politik.
Der bliver snakket stort om at danmark skal være et foregangsland på forskning og uddannelse. Derfor bruger vi færre penge på forskning og uddannelse. Lige som man snakker om at angribe irak for at understøtte FN resolutioner.
Det skræmmende er at det er Pia K der sidst stod for at der ikke skulle skæres helt så meget på universiteterne sidste finanslov.

Jeg har også oprettet en tråd om emnet - jeg kendte ikke til denne, men da min har et noget anderledes fokus, vil jeg lade den stå.

http://www.studmed.dk/viewtopic.php?t=13410&highlight= <<— Link indsat af frold

Der står også noget her; http://politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=399297