KU vil optage 100 flere lægestuderende om året

[quote=“stogam”:jwlfgs8z]Det er rigtigt fint, at der kommer flere specialelægeudd.pladser (lad os nu se). Det vil gøre, at der bliver flere pladser at kæmpe om, og derfor større sansynlighed for at få drømmepladsen (når man nu kun har fire år til kampen).
[/quote]

Ja det er jo den optimistiske måde at se på det. Man kan også se på det somom at flere speciallægeudannelsespladser uden flere speciallæger giver en ringere udannelse for den enkelte, med dårligere mulighed for selv at udvikle kliniske færdigheder. Fordi man som Yngre Læger flere gange har sagt pludselig øger antallet af udannelsespladser betyder det jo ikke at der som et trylleslag også pludseligt kommer dobbelt så mange speciallæger til at supervisere.

Ellers er jeg i øvrigt enig med dine betragtninger.

P.S. er det forresten en grund til at jeg ikke er tilladt at skrive kombinationen Y og L?

Til orientering har Ulla Wewer i dag sendt følgende mail ud til alle på SUND/KU:

Fra dekanen: Orientering om meroptag af medicinstuderende

SUND tilbyder at optage 100 ekstra medicinstuderende i København

Kære alle studerende og medarbejdere på SUND

I forbindelse med det store fokus på sundhedsvæsenet har SUND meldt ud, at vi er
parate - såfremt der er behov - til at øge optaget af medicinstuderende med 100
flere om året (Berlingske Tidende, den 30. oktober med opfølgning i DR + en
række regionale dagblade).

Baggrund
Vores baggrund for udmeldingen er først og fremmest SUND’s vurdering af det
fremtidige lægebehov:

I Danmark vil vi have et godt sundhedsvæsen. En væsentlig faktor for
sundhedsvæsenets funktion og kvalitet er, at der findes den nødvendige lægelige
arbejdskraft. SUND uddanner læger, hvor de fleste fortsætter i en lægelig
videreuddannelse til speciallæge.

I Danmark er der ca. 18.000 læger (2004), og de sidste 20 år har der været et
støt stigende udbud af læger på ekstra 1% om året. Alligevel har Danmark en stor
mangel på speciallæger, og den øges markant det næste årti. Frem til 2025 kommer
der en forventet stigning på i alt 1800 speciallæger. Dette skal ses i
sammenhæng med den historiske udvikling, hvor sundhedsvæsenet har ansat flere
læger de sidste 10 år med en stigning på 5.2 % i perioden 1996-2006 og for
2000-2006 på 3.2 %.

Prognoserne er offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

http://www.sst.dk/publ/Publ2006/EFUA/la … ognose.pdf

Det er ingenlunde givet, at fremtidens læger og speciallæger i samme omfang som
hidtil, vil søge ansættelse i det offentlige sundhedsvæsen. Samfundet er i
rivende udvikling. Efterspørgslen på læger og speciallæger er stor fra f.eks.
industri og andre servicevirksomheder. Ingen kan med sikkerhed afgøre den
fremtidige efterspørgsel, men alt tyder på mangel i både DK og i udlandet.

Skal modsvare samfundsmæssige behov
Det er fakultetets opgave at tilpasse organisationen, så vi til enhver tid kan
modsvare den samfundsmæssige efterspørgsel. Kapaciteten på uddannelsen på
universiteterne og i også i den lægelige videreuddannelse skal være i takt -
ingen flaskehalse, ingen køer, - således at der er veluddannede læger i rette
antal i de forskellige specialer.

Øget tilførsel af ressourcer
Såfremt forslaget fra SUND skulle blive vedtaget af regeringen, kan det betyde
et øget optag af studerende og øgede lokalebehov, herunder øvelseslokaler på
SUND (især Panum-bygningen) i fremtiden. Et meroptag skal naturligvis følges af
øgede ressourcer til fakultetet, for et øget optag må ikke føre til faldende
kvalitet. Det er en forudsætning for vores forslag, at vi opretholder høj
kvalitet i uddannelsen.

Kræver tilpasning
Hvis forslaget om meroptag bliver vedtaget, vil vi revurdere tilrettelæggelsen
af lægeuddannelsen og igennem strukturændringer skabe flere pladser undervejs.
Det vil i den forbindelse være muligt at udvikle nye undervisningsformer med
øget anvendelse af nye teknologier, bl.a. podcasting, videotransmitterede
forelæsninger m.v.
Specielt er de kliniske ophold en udfordring, hvor SUND og sygehusledelserne
allerede har diskuteret muligheder med bl.a. bedre brug af de kliniske
afdelinger.

Arbejdsgruppe
Til at håndtere de mange spørgsmål i forbindelse med en eventuel
kapacitetsudvidelse vil dekanatet ¿ såfremt der kommer politiske udmeldinger om
øget optag - nedsætte en arbejdsgruppe bestående bl.a. studerende, lærere og
vores samarbejdspartnere på sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Konklusion

 • Dekanatet foreslår, at vi udvider optaget af medicinstuderende med en samtidig
  justering af rammerne for uddannelsen
 • Dekanatet finder, at vi fortsat skal kvalitetsudvikle uddannelsen af læger
 • Dekanatet foreslår, at der arbejdes intensivt videre med prognoser og
  vurderinger af efterspørgsel på læger på længere sigt, således at der skabes et
  bedre grundlag for dimensioneringen af lægestudiet.

Med venlig hilsen
På dekanatets vegne
Ulla Wewer

[i]Flere studerende løser ikke speciallægemanglen
Det er at skyde sig selv i foden

Michael Dall, formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning, advarer nu kraftigt imod et forøget optag af medicinstuderende til over 1400 om året, som det blev foreslået i starten af valgkampen.

 • Det løser ikke speciallægemanglen, men vil blot give en pukkel af læger, der ikke har udsigt til at blive speciallæger. Allerede i dag, hvor årgangene er på omkring 1200, har vi problemer med at sikre specialistuddannelse til alle. Den prægraduate og postgraduate uddannelse skal hænge sammen, siger Michael Dall.[/i]

Læs det på laeger.dk

Læs også den vedhæftede fil: Kvaliteten vil falde med øget optag.

[quote=“Mohammad”:3si4gpc8][i]Flere studerende løser ikke speciallægemanglen
Det er at skyde sig selv i foden

Michael Dall, formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning, advarer nu kraftigt imod et forøget optag af medicinstuderende til over 1400 om året, som det blev foreslået i starten af valgkampen.

 • Det løser ikke speciallægemanglen, men vil blot give en pukkel af læger, der ikke har udsigt til at blive speciallæger. Allerede i dag, hvor årgangene er på omkring 1200, har vi problemer med at sikre specialistuddannelse til alle. Den prægraduate og postgraduate uddannelse skal hænge sammen, siger Michael Dall.[/i][/quote]

Og dertil kommer, at der ikke er plads på studiet! Der er i forvejen store problemer med at få lokale- og ugeskemaer til at gå op, og endda værre står det efter sigende til i klinikken, hvor der i forvejen er proppet med studerende, således at man ikke kan garantere, at alle studerende får tid til at erhverve sig de relevante kliniske færdigheder, fordi der er så mange om buddet.

Det duer ikke, at dekanen bare slynger ud, at man må se på pladserne hen ad vejen, for når de 100 ekstra personer én gang ER optaget, så kan man ikke bare slippe af med dem, og med mindre hun på magisk vis kan fremtrylle et par ekstra hospitaler, så vil der helt uundgåeligt opstå et stort problem, når de kommer til de kliniske semestre … Kører hun mon efter parolen “den tid, den sorg”? Det er mig helt uforståeligt, hvordan hun bare sådan egenhændigt kan øge optaget med 100 studerende uden at have nogen løsning klar på pladsproblemet …

Ja, gade vide hvor det næste kliniksted bliver, når der nu skal optages 100 flere studerende - Kiruna? Umeå? eller hvad med Krakow eller Riga?

http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/2007/11/07/danske-medicinstuderende-t/index.xml

 • Mikkel

[quote=“Rasmus Pinnerup”:2r41dirv]
Og dertil kommer, at der ikke er plads på studiet! [/quote]
Det står også i den vedhæftede fil på laeger.dk: Kvaliteten vil falde med øget optag. Se mit tidligere indlæg.

Men det er fuldstændig ligemeget at tale om vi har plads eller ikke har plads. Selvom vi havde pladsen så vil en større optag af medicinstuderende betyde problemer senere.

Det er næsten som, at nogen skulle komme med en forslag at grave 10 km ned i jorden og begrundelsen for at man ikke skal grave denne hul, er at man ikke har udstyret på tidspunktet. Hvad med at begrunde det med at vi ikke har brug for en hul på 10 km?

Som det står på lager.dk: “Flere studerende løser ikke speciallægemanglen - Det er at skyde sig selv i foden.”

Btw. hvis vi ikke havde pladser nok, MEN vi havde stærkt brug for at optage flere medicinstuderende, således at vi skulle have læger nok i fremtiden, så skulle vi finde de pladser - intet diskussion. Vi skulle lave en ny lægestudie på Aalborg, hvis det var nødvendig. MEN det har vi ikke brug for nu, kan I se forskellen?

Lægeforening: Mangel på læger er en skrøne
Danmark er særdeles velforsynet med læger. De udnyttes bare forkert, siger lægernes formand.

Læs det på politiken.dk

Jeg synes at studerende og fagforbund skal glæde sig til alle svenske og norske studerende, der vender hjem efter 6 år; de underminerer trods alt statens onde planer på at skabe arbejdsløshed bland læger!

Wow, snakk om å grave fram en død tråd…