KU'ere, hvad er jeres holdning til SAU-timer generelt?

Hej alle,

Som medicinstuderende på 1. semester har jeg gjort mig mine tanker om studieordningen, som jeg alt i alt finder udmærket.

Jeg er imidlertid meget interesseret i at vide, hvad I mener om SAU-timerne - altså gerne sådan helt generelt, men også gerne vedr. SAU-timer i et fag som basal humanbiologi.

I tilfældet med basal humanbiologi, finder jeg umiddelbart, at udbyttet er meget ringe. Én case pr. gang, 7-8 personer om hver underemne og 2-3 minutters taletid til hver person? Det skal nævnes, at jeg synes godt om SAU-timer i medicinsk kemi.

Har jeg ret i at antage, at det handler om at motivere de studerende til at studere hele semestret - og ikke kun op til eksamen?

Hvis ja, er det i så fald ikke - såfremt man er motiveret - bedst bare at bruge de to timer pr. uge i læsesalen?

Ser frem til jeres svar.

1 Synes om

Hejsa
Efter min mening, kan SAU-timerne var ganske udbyttesrige - og andre spild af tid!!!
Men som “SAU” indikerer, er det JERES undervisning og JER der styrer den! Snak sammen på holdet, hvis I ikke finder at udbyttet er optimalt, og snak sammen med jeres lærer - de er som regel meget imødekommende!!! Alle holdene afholder ikke undervisningen på præcis samme måde, så der kan sagtens justeres! Snak også med holdet, da udbyttet som regel øges, hvis mere end een er velforberedt…
Vi havde selv lidt problemer med at få vores SAU-undevisning til at køre, og vi ændrede “metode” flere gange i løbet af semesteret…
Dette gælder iøvrigt også ikke-sau timerne, hvis undervisningen ikke er god nok; tag en konstruktiv snak med jeres underviser (I vil finde at der er nogle, der desværre, er mindre motiverede end andre til at undervise, og trænger derfor til en lille pep-talk en gang i mellem!)
:wink:

Hej Lotus,

Det er også min erfaring, at nogle timer er mere udbytterige end andre - og undervisning i medicinsk kemi er vel slet ikke SAU?

Jeg må indrømme, at jeg er en anelse konservativ, for jeg foretrækker gymnasiemetoden, hvor læreren trumler pensum igennem sammen med eleverne. Der er dog formentlig bedre alternativer. Det virker bare underligt, at vi bruger 2 timer på at gennemgå et emne, når man kan repetere det 3-4 gange på samme tid, hvis man sidder for sig selv.

Udbyttet stiger velsagtens, når niveauet bliver højere? Jeg mener, basal humanbiologi trækker jo ikke ligefrem tænder ud…

Er det ikke tilbud? Det er vel ikke obligatorisk? Hvis det er et tilbud, så er det da bare at gå, hvis udbytte ikke er der… Men nu har jeg også et meget afslappet forhold til det der hedder undervisning :smiley:

Min erfaring er, at SAU-timerne desværre kun har deres berettigelse, hvis to betingelser er opfyldt:

  1. Underviseren er den styrende, som holder forløbet i stram snor.
  2. De studerende er indstillet på at læse til timerne i stedet for at køre på frihjul og suge det til sig, som andrer siger.

Basal Humanbiologi er et fag, som alle burde kunne overkomme at læse til - for sværere er det trods alt heller ikke - men der er mange, der blot sætter sig tilbage og forventer at blive undervist. Her kræver det så at underviseren har rygrad nok til at sige fra…

  • Mikkel

Selvfølgelig er det ikke alle timer, der er lige udbytterige, og der er ingen grund til at spilde tiden, hvis der ikke er andet i undervisningen end netop dét, men klap lige hesten!

Det kan godt være, du foretrækker det (men hvis du er på 1. semester, må din erfaring med undervisning på medicin være temmeligt begrænset!), men så kan jeg komme som den gamle medicinstuderende og sige, at det så altså heller ikke er gymnasiet du går på længere, og det indebærer bla “ansvar for egen læring”, som det hedder så fint.

Det er muligt, at det er hurtigere at læse det hele selv, men det kunne tænkes, at du kunne få noget andet ud af at komme til undervisningen - for eksempel en anden vinkel på stoffet, noget der ikke står i bogen eller en sammenhæng mellem emnerne, du ikke selv ville have tænkt på, om så du kunne bogen udenad.

Som en sidste løftet pegefinger er der også det sociale - det er som regel godt at se sine holdkammerater andre steder end til fredagsbar, og til eksamenslæsning og på de senere (og meget hårdere semestre) er det guld værd at have et godt hold, som støtter op om hinanden og undervisningen (det kom næsten til at lyde sentimentalt?!).

Så giv det lige en chance og læg noget arbejde i det - det betaler sig (og så kan jeg trøste med, at når I har fundet jeres egen måde at afholde SAU på, så er det ikke så omstændigt!)

Astrid

Jeg er egentlig godt tilfreds med SAU undervisningen på KU, specielt de mindre hold på kandidatdelen. Det sikkert man kan lære det man skal på 1-5. sem. i bøgerne, men når det drejer sig om det akutte og kliniske, så lærer man ikke “to grå venflon i albuerne, og 2 L saltvand op” i nogen bog.

Det store problem med SAU undervisning er dårlige undervisere og uflekxible undervisere som ikke forstår PBL (de 7 trin) er en død sild, som skal files godt til for at fungere. Det bedste PBL jeg har været med til var faktisk til en forelæsning med 150 studenter. Sig til underviserne hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Der er nogen som er gode til at lære fra sig vha. aktiv undervisning og der er nogen som er gode til at lære fra sig med mere passiv undervisning. Det er vigtigt at de benytter den måde som de er bedst til og overhører studienævnets diktat om PBL.

må være enig i mgybel´s kriterier. Men det afhænger i aller højeste grad af underviseren. I humanbiologi havde vi en der hed Max Salamonsen der lavede delvist Sau/Lau, og forstod sig på at få sagt tingene så ingen var i tvivl. Derud over var der PP-shows fra os hver time, til 3 emner vi udvalgte. Max plejede at runde dem af for os.
Ligeledes i Sau12 på 2. semester, var intet mindre end fremragende, for det meste. Anatomi og biokemi underviserene udleverede materiale i timerne om hvordan tingene “virkelig” hang sammen (hvor der måtte være forenklinger i bøgerne), skemaer, tabeller og en masse andet der gav et andet perspektiv til det samme stof.

derimod har jeg kun spot, latter og hån tilovers for pseudovidenskaben TAS… (det her kommer jeg sikkert til at høre for, hehe…)

men jeg synes bestemt at der drages stor nytte af de invisterede kroner. Derimod kunne nogle af de “perspektiverende” forlæsninger godt spares væk, da de ofte handler om en eller anden teknologi der bliver tilgængelig for menneskeheden i det 32. århundrede…alternativt om galdestene, eller en eller anden genetisk sygdom der rammer 1/10^9 fødsler…

ok, nok sure opstød…

Ja, der er milevid forskel på SAU og PBL. SAU kan være overordentligt berettiget, hvis såvel underviser som studerende er med på det - hvorimod PBL efter min mening er en død sild, som aldrig vil kunne anvendes udenfor et læringslaboratorium (læs: en syg læringsteoretikers hjerne). PBL er så rigidt og ufleksibelt, at det fuldstændig ødelægger muligheden for at tænke kreativt.

… og jeg er enig i, at SAU på 2. del (ja, jeg har ganske vist kun haft et par uger på 6. sem. KU) er fremragende - allerede nu er det nogle af de bedste timer jeg har haft på studiet, der får man fandeme noget ud af det.

  • Mikkel