Kvindens ærbarhed / patient frakke

Jeg faldt over denne artikel vedr. patient-frakker, omhandlende bibeholdelse af kvindens ærbarhed.

BBC artikel

Ville det hjælpe på kulturelle og/eller religiøse problemstillinger for berørte patienter i Danmark? - hvad tror I? Ifølge artiklen, ja så er der et marked i verden, men hvad med i DK?
Er der nogen muslimer, som vil kommentere denne artikel?

:shock: Ville det ikke være nemmere om kvinderne bare havde sit eget tørklede/tøj med??? :bash:

Jeg tror ikke, der er et marked i DK. Sygehusene bør bruge pengene langt mere hensigtsmæssigt. Jeg vil helt sikkert mene, at man bør stræbe efter at gøre den brede patientgruppe så tilfreds som muligt hvad angår deres behov i dagligdagen, men det kan ikke lade sig gøre at tage hensyn til bitte små mindretal. Når nogen vælger at have SÅ specifikke behov, som er fundamentalt afvigende fra resten af det samfund, de bor i (læs: skeje ud), bliver det for egen regning!

omhandlende bibeholdelse af kvindens ærbarhed.

Nu er det jo sådan at islams kvinder praktiserer islam på lige så forskellige måder, som der er kvinder. Og jeg tror at det er et lille mindretal i Danmark der går tildækket på sådan en måde.
Desuden at skulle tilfredstille ENHVER patientgruppe og endda i så specifikke detaljer… Meget ressourcekrævende!
Af det jeg har set indtil videre, så medbringer muslimske kvinder selv deres slør med når de er indlagt, på lige fod med tandbørsten:-)
Så det tror jeg ikke der er grobund for her i Danmark.
Jeg har været på sygehuse i Damaskus, og der er intet der ligner det tilbud som der er tale om i artiklen, selv om antallet af ultra-tilklædte kvinder er mange gange dobbelt end det i dk… Logic?

jeg mener at hvis folk ønsker at bærer specielle dragter er de velkommen til det, så længe det ikke hindre personalets arbejde eller støder nogle patienter.

Men det er et privat anlæggende, og så skulle det være noget som personen selv skulle sponsorerer.

Jeg ville selv personligt fortrække at sådanne klædedrager ikke vandt indpas, da det er meget svært at vurderer patientens almene tilstand, og evt fange hvis patienten blier grå/bleg inden et hjerteanfald.
Det er kunne se folk i øjnene siger meget om deres almen tilstand.

mvh
svend

Muslimske kvinder i Danmark og i resten af verden ved udemærket godt at der er en vis “dress-code”, når man indlægges. Grundet den højere autoritets-tro man har i den muslimske kultur, så vil det for det i Danmark aldrig blive et problem og bede en muslimsk kvinde at gå med almindelig hospitals-tøj, når hun er indlagt. Man gør som man gør på et sygehus, og sådan er det! Som sagt tidligere vil der i Danmark aldrig være et marked for disse klæder, så pengene må gerne bruges mere fornuftigt, tak.

Man kan ikke se bort fra, at mennesker fra forskellige kulturer har “SÅ” specifikke behov. Jeg synes det er absurd, at du kan mene som du gør! Hvor er danskheden henne, der har den holdning, at vi gerne skulle se mennesker som mennesker og ikke som farve eller kultur? For mig lyder dit citat som en klar forskelsbehandling af en minoritet, der har en anden kultur, livsopfattelse og handlemønster. Du kan IKKE ændre på, at folk går med tørklæde når de indlagt, eller kan have andre “SÅ specifikke krav” for sådan er dét! Og som sundhedsvæsen som helhed SKAL vi prøve at tilfredstille ALLE Danmarks borgere, selvom kravene kan være absurde, svære eller nærmest umulige at efterkomme.

… Ikke desto mindre sker det jævnligt i det danske sundhedssystem, at der stilles særlige krav, f.eks. at en kvinde ikke ønsker at blive undersøgt af en mand. Jeg har selv været ude for det, og blev rystet over, at den lokale leder efterkom kravet og fandt en kvinde til at foretage undersøgelsen - efter min mening helt urimeligt og et spild af sundhedsvæsenets ressourcer.

  • Mikkel

Man kan ikke se bort fra, at mennesker fra forskellige kulturer har “SÅ” specifikke behov.
Jeg er enig med Braniac. Selvfølig skal man acceptere de forskellige kulturer, og deres forskellige og specifikke behov.

Spørgsmålet i starten gik ud på om man skulle have sådan noget tøj liggende på sygehuset til evt brug, og 100% af alle muslimske kvinder, har selv tøjet med ( er selv en del af den kultur og har set at kvinderne selv tager sløret med, da de ved det er deres ansvar).
Desuden er det rigtigt hvad der i et af indlæggene blev skrevet. At selv i de muslimske lande ved befolkningen at der er ‘dress-code’ på hospitalerne.
For min skyld kan en hvilken som helst patient have det tøj på etc som passer vedkommende. Bare det ikke negativt påvirker den behandling jeg giver vedkommende.
Skaber vi ikke selv de forskellige barrierer?! Pt. må have det hårdt nok i forvejen, uden at vi begynder at diskutere hendes ret til at bære det tøj hun nu har på, og troppe op med sure miner.

[quote]Jeg har selv været ude for det, og blev rystet over, at den lokale leder efterkom kravet og fandt en kvinde til at foretage undersøgelsen - efter min mening helt urimeligt og et spild af sundhedsvæsenets ressourcer.

  • Mikkel[/quote]

Det må være din spøg, når du siger, at det er “spild af ressourcer”? Jeg synes det er en høj grad af manglende empati fra din side, når du ikke kan sætte dig ind i, at en person med anden kultur (muligvis en ældre kvinde) ikke vil behandles af en mand. Det er åbentbart sådan hendes opdragelse/kultur er, og det kan man ikke bare sådan lave om på fordi man er flygtet/indvandret til Danmark. Dermed siger jeg ikke, at det er iorden med at vælge en kvinde eller mandlig læge. Man kan bare ikke tvinge en patient til at overskride de grænser vedkomne nu engang har. Derfor må man, HVIS det er muligt, prøve på at efterleve hendes ønske. Dog også ved at forklare hende, at det ikke er en normal procedure i Danmark.

Gudskelov er der “lokale ledere” der godt kan forstå sådanne situationer, for ellers ville man, efter din mening, spilde ressourcer med at behandle en sådan patient…jeg synes din holdning er forkastelig.

G

Dvs. at man til stadighed skal have folk på vagt, så man kan tilfredsstille enhver form for mærkelig præference? Det er da fint, hvis tingene lige kan flaske sig sådan, at det kan lade sig gøre, men hvor langt mener du så, at man skal strække sig? Hvad er forskellen på at forlange en mand/kvinde eller en etnisk dansker/ikke-dansker f. eks.??? ifølge dansk lovgivning er det lige ulovligt at diskriminere på etnicitet som på køn…

Om jeg kan forstå det eller ej, aner du ikke en skid om - blot siger jeg, at det er tåbeligt, at man skal efterkomme den slags ønsker i vores system, når det i forvejen er ualmindeligt presset med personlaet og deres tid.

Hvis man ignorerer det ressourcemæssige argument, så er man blind, døv og iøvrigt urealistisk - og her har jeg så slet ikke nævnt det principielle i at nogle skal have lov til at stille specielle krav.

  • Mikkel

Og hvis man ignorerer et så fundamanetalt (og beskedent) ønske fra en patient, så er man arrogant, non-empatisk sansende og ivørigt totalt uvidende om basale læge-patient-interaktioner…

Hvis det faktum, at du bliver “vraget” til fordel for en kvindelig læge, virkelig hidser dig sådan op, så har jeg ondt af dig… For det er bestemt ikke sidste gang, at du vil opleve noget lignende.

En klassiker indenfor dette er en middelaldrende dame med underlivsproblemer, inkontinens eller andet godt. Og mange i denne patientgruppe har det bare bedst med at blive undersøgt af en anden kvinde. En anden kvinde kan måske bedre sætte sig ind i den kvindelige patients situation.

Det begreb “at kunne sætte sig i patientens sted og handle derefter” vil mange (inkl. undertegnede) forøvrigt betragte som en væsentlig implicit faktor i en behandlers rolle.

Og ja, måske tærer det lidt på afdelingens ressourcer… Men hvis du er SÅ STOR en ressource som studerende på en afdeling, er der sikkert masser af andet godt arbejde til dig.

Jeg finder dine udtalelser dybt forkastelige og direkte gyselige. Med den holdning udviser du ikke den mindste smule af empati overfor patienten…

Skræmmende indstilling at have.

mgybel, SPÆND HJELMEN!!!

[quote=“mgybel”:39zku3x6]Dvs. at man til stadighed skal have folk på vagt, så man kan tilfredsstille enhver form for mærkelig præference?
[/quote]
Det er noen preferenser som er mindre “merkelige” enn andre, f.eks. å få en underlivsundersøkelse utført av en av det annet kjønn. Synes du dette også er rystende at en lokal leder efterkommer dette ønsket, uansett om pasienten har en “god grunn” eller ikke for sitt ønske?

Som Mikkel så rigtigt skriver, så er det faktisk IKKE tilladt at diskriminere i det danske sundhedsvæsen på baggrund af køn, race, religion, sexuel præference etc.
Såfremt en kvinde ikke ønsker at blive behandlet af en mandlig sundhedsperson, bliver dette ønske selvfølgelig efterkommet - men man skal faktisk ikke skaffe en kvindelig læge til at udføre behandlingen, med mindre der er tale om en akut livstruende tilstand.

Situationen er ikke anderledes, end når en mandlig patient ikke ønsker at blive behandlet af en fysioterapeut af afrikansk oprindelse (eksempel fra den virkelige verden) - skal man så også skaffe en raceren fys., så mandens præferencer kan efterkommes? Skal alle afdelinger have mande- og kvindelæger af varierende race/sexuel observans/korrekt religion, så nazisterne ikke skal behandles af jødiske bøssenegre???

Jeg mener seriøst, at man er ude på et skråplan, hvis man lader enkelte patienters kulturelle normer diktere, hvorledes vi skal bruge vores ressourcer. Patienten har altid retten til at vælge FRA, og vi skal altid i videst muligt omfang løse deres problem, men det er ikke normen, at man som patient selv kan vælge og vrage.

Kald det hvad I vil, men hvem skal så afgøre, hvilke præferencer, der er OK og hvilke, der er mærkelige? Jeg ved godt, at skråplansargumentet er fortærsket, men ikke desto mindre mener jeg, at det er relevant.

Iøvrigt, hvis I tager og læser, hvad der bliver skrevet, så forstår jeg godt, at man kan have et oprigtigt ønske om f.eks. at blive behandlet/undersøgt af en person af eget køn, men ikke desto mindre mener jeg ikke, at det skal efterkommes, hvis det kræver mere end blot minimalt besvær…

Skal vi også til at efterkomme ønsket fra de patienter, der kun vil behandles af Overlægen, fordi de selv mener, at de har ret til den bedst mulige behandling, og den unge og iøvrigt velkvalificerede turnuslæge bliver skubbet i baggrunden - jeg ved godt, hvad jeg synes, men hvor går grænsen? hvem skal beslutte? skal vi til at ringe til sygehusdirektøren hver gang? eller til den administrerende?

Husk lige på, at blot fordi man har sympati for nogle grupper, og ikke for andre, så kan de have fuldt ud lige så relevante krav, som menes lige så oprigtigt som andre… Som Martinello skriver, så har patienten ret til at vælge fra, men det er altså ikke noget supermarked, hvor man kan få det som man vil ha’ det… og det er ikke et spørgsmål om manglende empati - for jeg har masser af empati, men derimod om at se realistisk på tingene, og trække en rimelige grænse mellem empati og sentimentalitet.

  • Mikkel

PS. Iøvrigt, så kunne det være rart, hvis man kunne diskutere på et seriøst plan, istedet for at té sig som om man var på fredagsbar.

undskyld at jeg kommenterer udvalgte passager, men jeg kan ikke dy mig :mrgreen:

  • med udgangspunkt i ovenstående, kan nogen så forklare mig, hvori kvindelige lægers eksistensberettigelse indenfor andrologien eller prostaproblemer består???

Og hvordan skal udtrykket “middelaldrende dame” forstås?? - det lyder som noget kulturministeren eller Dansk Folkeparti kunne sige i relation til den mellemøstlige kultur :smiley:

Jeg synes ikke der er nogen her der ter som om de var til fredagsbar…