Kvotienter 2014

KU: 11,2/11,1
AAU: 11/10,8
SDU: 10,7/10,6
AU: 10,7/10,5

Hhv kvote 1/Standby

Tillykke til alle som er kommet igennem! :slight_smile: