Læge ed

Efter min bedste overbevisning skal man aflægge en lægeed / lægeløfte når man er cand.med for at blive rigtig læge, men hvad siger denne lægeed egentlig?

Jeg er lige startet på medicin så det kunne jo være rart at vide hvad det er jeg arbejder mig hen imod :oops:

Sakset fra dadlnet:

Det danske lægeløfte lyder således:

Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden personsanseelse, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser.
[hr]

he he tak skal du have. Nu hvor jeg ved hvad det er, vil jeg dedikere de næste 6 år på at finde ud af hvad det indebærer :smiley:

Man aflægger lægeløftet til dekanen ikke sandt? Men alle skal vel ikke stå og fyre den smøre af? Er det nok at stikke ham næven og love at være sød eller hvordan foregår det? :bash:

På Au foregik det således, at lægeløftet blev læst højt af dekanen. Dernæst blev alle dimitenders navne læst op een efter en og man gik så op og skrev under og trykkede hånd med dekanen (tro mig - det føles som meget lang tid når man er 120 mennesker - så hvordan de klarer den i Kbh med næsten tre gange så mange aner jeg ikke)

Samme på KU. Her går man dog kun op og trykker hånd. Ingen underskrift… Synes ellers det ville være en god ide. Eller alternativt, at alle Cand. læste op sammen med dekanen. Vi bliver delt op i 2 hold, og ja, det føles stadig som lang tid.

“Samme på KU. Her går man dog kun op og trykker hånd. Ingen underskrift… Synes ellers det ville være en god ide. Eller alternativt, at alle Cand. læste op sammen med dekanen. Vi bliver delt op i 2 hold, og ja, det føles stadig som lang tid.”

Ved nogle lægeløfter gør man - det kommer an på hvor store årgangene er.

Man kan jo strengt talt ikke være sikker på, at alle “taler samtidig med dekanen” og på den måde afsiger lægeløftet. Det er man på den anden måde.

Der var en, der skrev, at det var trist, at der ikke kunne være så mange pårørende med og jeg har set tilbud på billetter på lægeløftet, som lød på kr. 1.000,- (!!)
På KU bliver der dog lukket ekstra ind, hvis der skønnes, at der er plads …

Billetter? Skal der betales for det?

Der er nogle andre tråde om lægeløftet.

På KU kan man selv :smiley: og 2 ledsagere deltage til lægeløftet og den kabale går dårligt op med en kæreste, en mor og en far :wink: