Lægeløfte KU - skal man have mere end 2 billetter hver?

Nu har jeg bemærket at der ved hver semesterafslutning er folk der desperat søger efter ekstra billetter til deres lægeløfte.

Det er da egentlig også under al kritik at man ikke kan have begge forældre + partner med til sit lægeløfte som vel er et meget vigtigt højdepunkt i ens liv. Og når man har knoklet i 6+ år er det vel heller ikke for meget forlangt.
I løbet af studiet er det jo flere og flere som kommer i faste forhold, så det er vel flertallet der har brug for mere end 2 billetter

Hvis vi vil have det anderledes må man jo gøre noget før man selv står i situationen.

Er det kun mig der synes dette er et problem, og hvor mange billetter får man på AU og SDU ?

Såfremt man mener, at +2 billetter er obligatoriske, når man får huen på, så man nok vinke farvel til at bruge de traditionsrige lokaler på Københavns Universitet, og den stemning, der følger med.

Lokalet var allerede for et par år siden spændt til bristepunktet med deraf følgende hadsk stemning og skubben blandt tilhørerne, lidt a la situationen i Magasins lingeriafdeling under januarudsalget. Hvis de kommende kandidater gerne vil have hele den pukkelryggede med, kommer det nok til at foregå i Valbyhallen eller lign. :frowning:

Undskyld jeg blander mig, Jeg er kun på 7. og har ingen anelse om hvordan aflæggelse af lægeløfte foregår.

Men er det ikke muligt at gøre det over flere omgange, f.eks. en til hvert klinikudvalg? Det bliver de vel alligevel nødt til på et tidspunkt, årgangene bliver jo ikke ligefrem mindre. (Specielt ikke hvis vi skal til at øge optaget i respons på Ekstra Bladets revolutionerende afsløringer, men det er selvfølgelig en helt anden tråd)

Jo, det tænkte jeg også. Pt er der 2 en for Riget, og en for amt+kommune. Amtet og kommunen kunne så have hver deres, men det løser vel næppe problemmerne for Riget. Er selv i Amtet, så jeg stemmer da for mit eget løsningsforslag :smiley:

Det var egentlig også noget i den stil jeg tænkte mig.

Man kunne måske spørge studienævnet hvad de mener.

Steen : Jeg går også kun på 9., men hvis man vil have det ændret skal man jo gøre noget inden man afslutter studiet.

Hvad med at lave en underskriftsindsamling her på sitet ang. flere billetter til lægeløftet? Det lyder til, at rigtig mange har brug for mere end de to. En extra ville gøre underværker. (Forældre + kæreste)

Tror du det er nødvendigt med en underskrift indsamling - der er næppe nogle der vil stemme imod … Tror du ikke de er klar over problemmet?

Jo det er de utvivlsomt, men gør de noget ved det?
En underskriftsindsamling kunne måske give dem et los i røven, således at der fremover blev flere billetter…

Jeg skal se hvad jeg kan gøre

En underskrift-indsamling ville være rigtig god, og meget belejligt tidsmæssigt.

Jeg sendte en mail til Dekanen, studielederen og MSR, og har fået svar fra dekanen som ville drøfte det til dekanatmøde og Sundrådet som ville drøfte det med dekanatet ved førstkommende lejlighed.

Hvordan det er faldet ud har jeg dog ikke hørt om - jeg må indrømme at jeg på forhånd er ret pessimistisk, så jeg blev utroligt overrasket bare ved at modtage mails fra folkene som har magten/muligheden for at gøre noget ved problemet.

Men bare det ikke ender ud i at folk så begynder at sætte højere og højere krav, såsom til søskende, bedsteforældre og svigerfamilie osv, så det ligepludseligt er ufravigeligt nødvendigt med >17 billeter til hver. Jeg mener at 3 bør være max, da flere ville være umuligt og derved vil det være meget let at afvise anmodningen.

Så har jeg efterkommet jeres ønske…

Jeg har oprettet en underskirftsindsamnling med flg. ordlyd:

Underskriftsindsamling
Dette er en underskriftsindsamling for at få ændret antallet af adgangsbilleter til lægeløftet ved KU. Som underskriver støtter du at der arbejdes på at man i stedet for de 2 billetter man i dag modtager for fremtiden minimum vil modtage 3 billetter, således at både ens ægtefælle/kæreste og ens forældre kan deltage i den store dag. Mit oplæg er at lægeløftet:

  1. enten afholdes et andet sted end festsalen
    eller
  2. at man i stedet for de nuværende 2 hold opdeles i 3 hold - eet per klinikudvalg.

Du kan skrive under her:

http://www.studmed.dk/underskrifter/index.php

Fremragende tiltag !

Hvem er indsamlingen stilet til og er de blevet orienteret ?

ja

nej

Men nu er underskriftsindsamlingen igang.

Jeg håber nogle andre vil lave papirarbejdet == skrive et brev til beslutningstagerne. Jeg er i tidsnød, så de der normalt ikke er studenter politiskaktive har nu muligheden til at melde sig på banen.

Så må vi jo finde på noget når indsamlingen har kørt lidt.
Jeg mener at Dekan(atet), MSR/Sundrådet og studienævnet bør være på listen. Jeg syntes at det virkede som om at det er dekanatet som er beslutningstageren i denne sag.

Fint. Lad os lige lade den køre i 14dage i alt eller noget?

Det lyder som en plan.

Jeg sad i eksamensudvalget i Århus på sidste semester for et par år siden. Her havde vi også problemet med, at der kun var to biletter pr person. I mange år har man været samlet i universitetets aula til aflæggelsen af lægeløftet. Aulaen er meget højtidelig og med udsigten ud over universitetsparken bliver det også flot.

Vi diskuterede muligheden for at få flere biletter end de to, mod så tilgengæld at flytte arrangementet til et andet sted i byen. Da forslaget blev luftet for medstuderende blev det stemt blankt ned. Folk ville følge traditionen, også selvom det betød at man måtte undvære kæresten/ægtefællen til arrangementet. De som virkelig ville have en ekstra med, måtte så på “det sorte marked” og finde en billet.

/Jesper

Ja, men derfor er det ene forslag også at lave 3 gange lægeløfte i stedet for 2 gange det burde give 1/3 mere plads om man kan sige det. Svarende til at folk kan få 3 i stedet for 2 med… :wink:

OK. I Århus har vi kun aflæggelse af lægeløftet i een seance for alle.

Nå. Jeg havde hørt at det kun var ved KU at man kun fik 2 billetter og skrev det i min mail til beslutningstagerne :oops: Det er ikke godt…

Men det gode er, som man i dag har kunne læse på punkt.ku, at dekanatet har drøftet sagen og ønsker at imødekomme ønsket om 3 gæstebilletter, på trods af at det vil kræve at der afholdes 3 ceremonier pr. semester. Jeg fik en mail om det sent i aftes, men ville ikke skrive noget før nogen “officielle” havde udtalt sig.

Dekanatet og Sundrådet vil diskutere detaljer og muligheder på et møde 7.april, så jeg synes vi skal lade indsamlingen fortsætte og aflevere dem til mødets parter den dag.