Læger sig fra | laegersigerfra.dk

Kilde: http://www.laegersigerfra.dk/Erklaeringen.html

Læger Siger Fra!
Tonen i den offentlige debat om indvandrere, flygtninge og asylansøgere, er i den sidste tid blevet så fjendtlig, at vi som læger må sige fra. Nedladende udtalelser om etniske minoriteter gentages så ofte i pressen, at de for nogen bliver til sandheder. Tilsvarende er Danmarks politik over for minoriteterne i det hele taget blevet forrået. Flygtninge holdes ude, livet i Danmark er blevet uforudsigeligt og vanskeligt for asylansøgere, kun 9% af spontane asylansøgere fik asyl sidste år, og mange udsendes med tvang. Selve debatniveauet og den førte politik er umenneskelig, sygdomsfremkaldende og skader Danmarks internationale omdømme. Derfor opfordrer vi alle i Danmark - medborgere, politikere og pressen - til at bruge deres ytringsfrihed ansvarligt og med omtanke, og at behandle etniske minoriteter som medmennesker, i dagligdagen, i myndighedsudøvelsen og i Folketinget.

Danske læger er internationalt kendt for kampen mod tortur, for rehabilitering af torturofre og for kampen mod lægers medvirken til tortur. Danske lægers værdigrundlag er bl.a.:

Anerkendelse af grundlæggende demokratiske værdier og menneskerettigheder.
Værnen om borgernes frie og lige adgang til sundhedsvæsenet, uanset alder, indtægt, etnisk baggrund, seksuelle orientering, religion eller livsstil.
Patientens helbred og tarv har lægens første prioritet.
Som læger oplever vi:

at den daglige nedladende og fjendtlige omtale i medierne og i den politiske debat går ud over etniske minoriteters værdighed og selvopfattelse og øger diskriminationen
at etniske minoriteter bliver syge efter at være udsat for diskrimination, nedvurderende medieomtale og udelukkelse fra det danske samfund
at flygtninge på introduktionsydelse ikke har råd til at købe tilstrækkeligt af mad og medicin
at mange asylansøgere bliver psykotiske efter mange år i Danmark med venten, afslag og flytninger mellem asylcentre. Flere har forsøgt eller begået selvmord
at familier - selv med børn - ikke kan få familiesammenføring i Danmark, på grund af danske særregler. Familier splittes og sagerne trækker i langdrag under rigid og langvarig behandling i Udlændingestyrelsen
at afviste asylansøgere, der ikke kan sendes hjem, sættes i særlige asyllejre, hvor de ikke kan få kontante ydelser men kun bespisning
at asylansøgere, der tidligere har været tortureret i deres hjemland, sendes tilbage til fornyet tortur. Det skete også for den 18-årige iranske dreng, der under tilbagesendelse til torturen i Iran forsøgte selvmord i Kastrup Lufthavn, og som nu har fået tilladelse til at føre en erstatningssag mod Flygtningenævnet, for at have udsendt ham til grov tortur, som han udholdt i tre år. Også andre asylansøgere, der tidligere er tortureret, er sendt tilbage til tortur fra Danmark, fx til Sri Lanka og Indien.
Vi hører om , at folk dør under flugt i overfyldte både, der ikke er beregnet til havsejlads, i containere, i skibslaster, i bagagerum i biler, ved at krydse minefelter eller farlige floder og bjergområder. Bl.a. fordi Danmark ikke vil udstede visum, så folk kan komme hertil legalt, ikke vil behandle en asylansøgning fra en dansk ambassade i udlandet, og giver bøder til luftfartsselskaber, der medtager passagerer uden gyldigt pas og visum.

Vi erfarer at folk, som ikke kan tage danskprøve 3, ikke kan få dansk statsborgerskab, heller ikke hvis det skyldes, at de lider af PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom), som ofte fremkaldes af tortur. Endvidere at den lægeligt stillede diagnose mistænkeliggøres af politikere uden fagkundskab.

Menneskerettigheder knægtes og internationale henstillinger overhøres.

Vi opfordrer alle i Danmark til igen at sætte anstændighed og medmenneskelighed i højsædet.

"Anerkendelse af grundlæggende demokratiske værdier og menneskerettigheder. "

Sikke noget vrøvl - hvor står det?

[quote=“jone”:1rus2x8o]"Anerkendelse af grundlæggende demokratiske værdier og menneskerettigheder. "

Sikke noget vrøvl - hvor står det?[/quote]

Ikke desto mindre: [quote]Til torsdag d. 26/1 har 1103 skrevet under på “Læger siger Fra”. Næste opdatering fredag d. 27/1.[/quote]

Personligt synes jeg at “Læger siger fra” er et sympatisk indspark i debatten

Kan vi som medicinstuderende også skrive under eller er det udelukkende læger?

Et meget sympatisk indlæg i debatten!

Desværre er det kun læger, der må skrive under på erklæringen :frowning: Var det ikke muligt at vi som medicinstuderende også blandede os? Evt. vha en underskriftsindsamling her på siden? - det er jo set før…

-Hauge

Tjah efter at have læst et par linier gav jeg op. Det er simpelthen ikke værd at læse.

Årsagen til den i folketinget bredt funderede indvandrerpolitik der føres er indvandrernes opførsel. INTET andet. Der er sket et kæmpe skred i den danske meningsdannelse, og kan det komme som nogen overraskelse, at den er kommet fra de lavere sociale lag?! Overklassen/universitetsfolkene er for selvfede til at gøre noget ved de alt for oplagte problemer. Dette initiativ bærer i samme retning, somom “tonen” skulle være hele årsagen til problemerne med indvandrerne, det er lige omvendt; indvandrernes opførsel har retfærdig- og nødvendiggjort tonen, idet man for at løse et problem bliver nødt til at erkende det først.

[quote=“zIOn”:3kc3j86k]Tjah efter at have læst et par linier gav jeg op. Det er simpelthen ikke værd at læse.

Årsagen til den i folketinget bredt funderede indvandrerpolitik der føres er indvandrernes opførsel. INTET andet. Der er sket et kæmpe skred i den danske meningsdannelse, og kan det komme som nogen overraskelse, at den er kommet fra de lavere sociale lag?! Overklassen/universitetsfolkene er for selvfede til at gøre noget ved de alt for oplagte problemer. Dette initiativ bærer i samme retning, somom “tonen” skulle være hele årsagen til problemerne med indvandrerne, det er lige omvendt; indvandrernes opførsel har retfærdig- og nødvendiggjort tonen, idet man for at løse et problem bliver nødt til at erkende det først.[/quote]

Erkender at der længe har været problemer med indvandrere i Danmark, men derfra til at legitimere en reaktiv aggression mod en i forevejen belastet gruppe er bare ikke fjong. DF hadske retorik og skæren over een kam hjælper næppe på integrationen.

Hvorfor er indvanrerproblematikken eller debatten ikke i ligeså høj grad aktuel i de svenske medier ? Måske fordi tonen ikke er ligeså hård dér ?

Indvandrenes opførsel skriver du ? Hvilken opførsel er det du tænker på ? At de ikke spiser frikadeller og flager på dronningens fødselsdag ?

Indvandrere er ganske vist overrepræsenteret i kriminalstatistikkerne, men korrigeret for sociale baggrund, lønindkomster osv. så er den ikke højere end for baggrundsbefolkningen. Mht. islamisme osv. så er det “kun” 20.000 af de 200.000 muslimer i Danmark, som er medlemmer af islamisk trossamfund. Altså er langt de fleste moderate muslimer.

Jeg kan ikke se hvorfor visse grupper af samfundet skal være forskånet fra kritik, blot fordi de kommer fra dårligt stillede lande. Jeg synes det er at tildele indvandrerne en offerrolle der slet ikke gavner dem, at kalde dem en belastet gruppe.

Årsagen til indvandrerpolitikken er at befolkningen har gjort op med sig selv, at dét her fungerede ikke. At svenskerne ikke har nået til det samme facit endnu er fuldstændig ufatteligt, og det skyldes en sygelig politisk korrekthed som du end ikke kan drømme om.

Din påstand om, at indvandrernes velkendte overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne (ligesom på arbejdsløsheds- og overførselsindkomststatistikkerne) blot skulle skyldes social indkomst og lønindkomster er langt ude i hampen. Over 80% af sagerne ved Københavns Dommervagt omhandler indvandrere, min far arbejder delvist med det og fortæller de utroligste historier.

Selvom det tit er flygtninge fra diktaturer vi har fået fra de muslimske lande, er det alligevel småt med støtten til f.eks. Demokratiske Muslimer.
Blot fordi Islamisk Trossamfund kun repræsenterer 20.000 kan du slet, slet ikke konkludere at resten er moderate. Det ville da også være mærkeligt hvis folk fra en region der de facto ikke indeholder ét demokrati med et z skulle blive demokratiske, blot fordi de flytter, ikke sandt?

[quote=“zIOn”:1gtvimil]Jeg kan ikke se hvorfor visse grupper af samfundet skal være forskånet fra kritik, blot fordi de kommer fra dårligt stillede lande. Jeg synes det er at tildele indvandrerne en offerrolle der slet ikke gavner dem, at kalde dem en belastet gruppe.

Årsagen til indvandrerpolitikken er at befolkningen har gjort op med sig selv, at dét her fungerede ikke. At svenskerne ikke har nået til det samme facit endnu er fuldstændig ufatteligt, og det skyldes en sygelig politisk korrekthed som du end ikke kan drømme om.

Din påstand om, at indvandrernes velkendte overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne (ligesom på arbejdsløsheds- og overførselsindkomststatistikkerne) blot skulle skyldes social indkomst og lønindkomster er langt ude i hampen. Over 80% af sagerne ved Københavns Dommervagt omhandler indvandrere, min far arbejder delvist med det og fortæller de utroligste historier.

Selvom det tit er flygtninge fra diktaturer vi har fået fra de muslimske lande, er det alligevel småt med støtten til f.eks. Demokratiske Muslimer.
Blot fordi Islamisk Trossamfund kun repræsenterer 20.000 kan du slet, slet ikke konkludere at resten er moderate. Det ville da også være mærkeligt hvis folk fra en region der de facto ikke indeholder ét demokrati med et z skulle blive demokratiske, blot fordi de flytter, ikke sandt?[/quote]

Hvis kritiken er berettiget skal den selvfølgelig også komme, men de skal ikke forskånes fordi de kommer fra dårligt stillede lande, men fordi de er dårligt stillet HER i landet. At slå politisk plat på en i forevejen stigmatiseret gruppe er ikke bare usselt men ligefrem klamt.

Svenskerne er måske mere politisk korrekte, men tager du en tur over sundet vil du måske også se at indvandrene dér er betydeligt mere integrerede. En lille observans på Panum kunne også gøre det.

Mine påstande er aldeles ikke ude i hampen, og du kan læse om mine “påstande” inde på Danmarks Statistik. Kriminaliteten er kun marginalt forhøjet, når man korrigerer for de ovennævnte forhold. Og folk der bliver præsenteret i Københavns dommervagt er IKKE skyldige, men mistænkt for en forbrydelse. Det er historien om “the usual suspect”, som politiet helt naturligt får en “forkærlighed” for. I københavn bor der ganske enkelt mange udlændinge og derfor vil du HELT naturligt se flere udlændinge præsenteret i dommervagten hér end i Hjørring.

Demokratiske muslimer har mig bekendt allerede 1000 medlemmer selvom foreningen kun er et pat måneder gammel. Det synes jeg virker lovende og som en god start. Men du kan da omvendt heller ikke konkludere, at resten er støttere er Islamisk Trossamfund. Folk ER vel uskyldige til det modsatte er bevist ? Moderate/Demokratiske muslimer skal da som udgangspunkt ikke gå ud og vise deres usyld ? Dét kunne de måske meget passende gøre ved at bære et armbånd eller hva’ (En zionist kan vel nok komme på de associationer jeg forsøger at forbinde til) ?

Pga. politisk korrekthed ! - ligesom i DK i 90’erne.
Man kan have de meninger man vil om indvandredebatten (eller nogen anden debat for den sags skyld) - men der er aldrig nogen problemer der er blevet løst ved hjælp af skyklapper og hellige køer, tværtimod!