Lægers livsløn i top!

Kære kollegaer! Glædelige nyheder! Især i disse i finanskrise tider.

http://www.dinepenge.dk/pension/artikel … ere-sosuer

Ikke helt retvisende… vi kommer som profession også til at arbejde mange flere timer, og tage mange flere skæve arbejdstimer end fx økonomer som ligger nr. 2 på listen, men stadigvæk overraskes man da lidt i forhold til den basisløn man kommer ud og får som cand. med.

Godt man optager lån på livet løs som mig under sin studietid så - eller noget :slight_smile:

Jep sammenligner æbler og pærer.

Synes det er mærkvædigt, at der ikke er taget højde for gennemsnitlig arbejdstid, lugter lidt af forudbestemte konklusioner. Dejligt dog at høre at slidet betaler sig.

Sludder - hvad får jer til at tro at læger arbejder mere end økonomer og civilingeniører i det private erhvervsliv? Læger arbejder 37,5 time - derefter får man hver time som overarbejde.

Mange i det private arbejder 45 timer + og de får IKKE overarbejde.

Jeg læste økonomi i to år, før jeg begyndte på medicinstudiet, og kender derfor en del økonomer nu. Mange af dem får en god løn, der også er højere end vores grundløn, men de knokler også væsentligt mere end 37 timer om ugen, og dermed ligger timelønnen i langt de fleste tilfælde under lægens. I det private er der ikke noget, der hedder ekstra betaling, hvis man pludselig er presset af et projekt, der skal være færdigt og man må sidde oppe og arbejde fra morgen til aften i et par uger. Ligeledes føler een af mine venner også, at han reelt aldrig har ferie, da han bliver nødt til at knokle ekstra op til ferien for at få ryddet skrivebordet, og når han kommer hjem igen, ligger der arbejdsopgaver fra de sidste par uger og venter…
Selvom vores grundløn som læger ikke er prangende, er det luksus, at man kan gå hjem kl. 15.30 med god samvittighed og holde fri indtil næste arbejdsdag. Det var et ikke helt uvæsentligt argument for mit valg af uddannelse.

I hvilken verden forestiller i at jer at en yngre læge kan køre med en arbejdsuge på 37 timer? Det er muligt det fungerer rimeligt for nogle af speciallægegrupperingerne, men det er da stadig overhovedet ikke en realistisk forventning om arbejdspresset for den del af lægestanden der ikke render rundt med speciallægestillinger i specialer som nuklearmedicin og lign.

Forestiller mig denne verden… I Danmark.

jammen så drøm du bare videre, by all means.

Det er ikke min opfattelse fra klinikophold og lægevikariat, at reservelægerne er på arbejde væsentligt mere end 37 timer om ugen. Og de steder jeg har set det, bliver de da også kompenseret økonomisk eller må afspadsere. Jeg har også talt med reservelæger, der var utilfredse med, at de ikke fik lov til at få overarbejde, når de nu gerne ville tjene nogle flere penge.
Ligeledes ved min ophold i almen praksis i klinik gik lægen da også konsekvent hjem hver dag mellem 13 og 15, og havde enda 1800 patienter tilknyttet. Hun mente også, at hun som speciallæge havde gode arbejdstider og var rigtig glad for sit job, men at lægestanden jo har en klar interesse i udadtil at virke presset og overvældet af arbejdsopgaver, så forholdene ikke bliver forringede.

Jeg ved ikke hvor du har været i klinik henne, men har selv en 3-4 kammerater der arbejder omkring de 45 timer om ugen som unge læger, og ved de klinikophold jeg har haft har det også været trenden at man som ung læge / turnuslæge var langt over de 37 timer … i Holstebro var det så grelt at lægerne også blev nægtet at få udbetalt deres overarbejde (i stedet blev det tvunget afspadsering - efter en kort rundspørge på KH hvor jeg er nu, blev da også hurtigt klar at de unge læger der var der ikke kunne genkende den 37. timers arbejdesuge … om nogen kan være heldige på de helst store sygehuse som Skejby og Riget skal jeg ikke kunne sige … men at mene at man som nyudannet læge kan forvente en 37 timers arbejdsuge er at stikke blår i øjnene på folk… i hvert fald på Jylland…

Jeg har haft vikariat i Holstebro og der fik de på neurologisk alt overarbejde udbetalt og havde selv medinflydelse på, hvor meget overarbejde de ønskede. Og hvis de reservelæger, du omtaler, blev tvunget til afspadsering og ikke fik overarbejde udbetalt kommer de jo også ned på en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer, da de jo den efterfølgende normperiode skal arbejde tilsvarende mindre. Under visse forudsætninger giver een times overarbejde også 1,5 times afspadsering, og dermed bliver arbejdstiden jo under 37 timer, hvis intet bliver udbetalt.

Og du mener selv at arbejdsuger på 45-50 timer som er normen, med friperioder falder ind under den klassiske definition på en 37 timers arbejdsuge?

ved ikke hvor meget lægemangel de havde på neurologisk i forhold til de andre afdelinger på Holstebro (noget må de have når de søger vikarer) men enten har de væsentligt mindre eller også har ændret politik på reservelæge/vikar ratioen siden 2005 … men Jess prøv selv at spørg nogle af de personer der arbejder i turnus/reservelægestillinger som du omgiver dig med til dagligt, om de mener deres arbejdstid falder indenfor en normal 37 timers arbejdsuge … tror det er de færreste reservelægeansættelser på jyske sygehuse der falder under den kategori…

Hvis man f.eks. arbejder 46 timer om ugen i 4 uger, og derefter har en friuge, giver det også et gennemsnit på 37 timer om ugen. En sådan læge har ikke overarbejde, da det skal sammenregnes over en normperiode. Personligt vil jeg da hellere selv arbejde sådan, da det giver en masse sammenhængende frihed. Når man har skifteholdsarbejde og lange vagter er det umuligt hver uge at ramme præcist på 37 timer, men det bliver jo så kompenseret med ekstra frihed bagefter. Er friuger eller anden afspadsering ikke mulig, kommer det til udbetaling, og der er vi priviligeret i forhold til mange på det private arbejdsmarked.
At man har en fuldtidsstilling på 37 timer, betyder altså ikke, at man stringent skal ramme præcis på 37 timer i den enkelte uge; det skal regnes sammen over en normperiode.

Fedt, så er der sgu alligevel udsigt til at få en BMW… :smiley:

[quote=“Vest”:1ewfgr6z]Hvis man f.eks. arbejder 46 timer om ugen i 4 uger, og derefter har en friuge, giver det også et gennemsnit på 37 timer om ugen. En sådan læge har ikke overarbejde, da det skal sammenregnes over en normperiode. Personligt vil jeg da hellere selv arbejde sådan, da det giver en masse sammenhængende frihed. Når man har skifteholdsarbejde og lange vagter er det umuligt hver uge at ramme præcist på 37 timer, men det bliver jo så kompenseret med ekstra frihed bagefter. Er friuger eller anden afspadsering ikke mulig, kommer det til udbetaling, og der er vi priviligeret i forhold til mange på det private arbejdsmarked.
At man har en fuldtidsstilling på 37 timer, betyder altså ikke, at man stringent skal ramme præcis på 37 timer i den enkelte uge; det skal regnes sammen over en normperiode.[/quote]

Jeg vil ikke betegne en gennemsnitsarbejdsuge med 45-50 timer, med indlagte friuger som en 37-timers arbejdsuge - uanset hvilke normperiode det skal ses over - og hvis man ikke har muligheden for at vælge afspadsering så kommer man netop ud over den 37 timers arbejdsuge som jeg argumenterede for der ikke blev taget hensyn til i artiklen - og jeg ved at det er praksis mange steder for yngre læger på hospitaler der har personalemangel - så kan ikke forstå at det ikke er din oplevelse - men det neurologiske speciale er selvfølgelig et hvor der er relativt nemt at hyre stud. med. lægevikarer fremfor at lade turnus/basis/yngre læger overarbejde.

Siger ikke jeg (nødvendigvis) har noget mod overarbejde som læge, og at det ikke lønner sig - blot at det finder sted i stort omfang - og at der ikke er taget hensyn til dette i tabellen - det samme gælder for øvrigt speciallægers bijobberi i det private.

Enig med Jens her… Det er principielt forkert at være tvunget til at arbejde over (og iøvrigt heller ikke tilladt ifølge overenskomsten, undtagen i særlige tilfælde). Men filmen knækker fuldstændig, når man ikke selv kan få lov til at vælge om man vil afspadsere eller have det udbetalt. Ifølge overenskomsten har man krav på at få det udbetalt, såfremt det ikke kan afspadseres i måneden umiddelbart efter normperiodens afslutning, men der findes hårrejsende historier om, hvordan folk tvinges - med dags varsel - på afspadsering for at få økonomierne til at gå op, ligesom man hører om steder, hvor yngre læger konsekvent arbejder 50 - 60 timer om ugen i halve år…

  • Mikkel