Læse medicin med kandidatgrad

Hej alle,

Jeg har i flere år sendt ansøgninger afsted mhb. på at læse medicin, men er dog aldrig blevet optaget. Jeg har samtidigt med at søge ind på medicin læst molekylær biomedicin. Jeg er idag færdig med molekylær biomedicin - altså færdig med kandidatgraden.
Jeg har læst på nettet at man ikke kan søge ind på medicin, hvis man har kandidatgrad i et andet fag, og forstår det således at det ikke er muligt at læse medicin i DK. Men jeg er så målbevidst om at jeg gerne vil læse medicin og regner derfor med at søge i England, idet man kan læse i 4 år.

Jeg skriver herinde for at høre om der er nogle der har ved om man kan læse medicin i DK selvom man har kandidatgrad i noget andet.

/Anders

Det kan man ikke. Man kan mod betaling læse nogle enkelte kurser på uni hvis der er ledige pladser (dvs. ikke medicin), men ellers er der lukket. Fx ville jeg gerne læse fysik da jeg blev cand.med. - det kunne jeg for så vidt godt, fraset selve bacheloropgaven idet jeg i sagens natur allerede har en kandidatgrad.

Desværre.

Men jeg tror sagtens du kan læse i England hvis du altså betaler for det.

ps. Jeg har et par kolleger der både er cand.med. og cand.mag. - i begge tilfælde har de dog først læst medicin i nogen tid, holdt op på kandidatdelen, og taget herefter taget en humanistisk kandidatgrad. Efterson cand.med.en var påbegyndt havde de ret til efterfølgende at gøre den færdig.

Men, men, men… der er dog en enkelt undtagelse, omend den er lidt kompliceret og usandsynlig :wink:
Der står beskrevet i Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen):

§ 10. Ansøgere, der har afsluttet en kandidatuddannelse, eller som to gange tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse uden at have erhvervet afsluttende eksamen, kan kun optages på en kandidatuddannelse, hvis der er ledige pladser.
Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140239

Det er sket før at der har været undtagelser, dog har der været usædvanlige gode grunde bag.
Det er altså ikke noget du skal regne med, men dog en mulighed hvis du har fænomenale overtalelsesevner :stuck_out_tongue:

Mvh.

Mange tak for svarene til jer begge. Jeg tænkte også det er meget svært(/umuligt) at læse medicin efter endt kandidatgrad, men håbede at nogle havde prøvet alligevel:).

Så vidt jeg har forstået kunne man førhen have to kandidatgrader uden problemer. Jeg har haft en delt forelæsere som havde en cand.scient og dernæst en fuldført lægevidenskabelig uddannelse.

Jeg må lige undersøge det nærmere. Eller der ingen muligheder end at læse medicin i England.

Hvis du overvejer at tage til England (betale selv) skal det lige nævnes at der er en del snak om at det også er muligt at tage en “ekstra kandidat” på KU såfremt man selv er villig til at betale, det er dog ikke noget jeg kender så meget til :S

Jeg synes, at du skal høre ad ved http://www.ug.dk/evejledning.aspx.

Om ikke andet, så er det et forsøg værd, og tror måske endda, at de yderligere kan hjælpe dig, hvis du beslutter dig for at smutte til England.