Læseplan for 1. semester kandidat KU

Hej KU’ere.

Jeg er overflytter og skal til at starte på kandidatdelens 1. semester. Jeg regner med at læse i basisbogen og medicinsk kompendium.

Jeg har læst studieordningen igennem, men synes den er meget vag i forhold til hvad man skal kunne indenfor de forskellige områder, og der er jo heller ikke nogle gamle eksamenssæt at kigge på da 1. semesters eksamen er mundtlig. Jeg er vant til at have en rimelig specifik pensumliste der opremser hvad man skal kunne (læringsmål) og hvilke bøger man kan læse i for at opnå den viden. Det er måske ikke normen på KU? Hvordan udarbejder i jeres læseplaner ved semesterstart?

På forhånd tusind tak for hjælpen.

Mvh Chicken

Velkommen til KU!

  1. semester kandidaten har i og for sig ikke en pensumliste. Eksamen går ud på journaloptagelse, og det lærer du på dit ophold i medicinen eller kirurgen. Det sidste ophold definerer hvor du eksamineres. Du skal have udfyldt hele logbogen for at være berettiget, og derudover være studieaktiv da det er obligatorisk at du er der.
    Hvis man vil læse til eksamen i teori som man nogle gange eksamineres i læser man i “Subjektiv & Objektiv”, kan købes i bogladen.

Fat mod. 1. semester kandidat er nok det mest ikke-krævende semester overhovedet.