Levnedsbeskrivelse

hejsa…
jeg har fået oplyst denne hjemmeside af min søster som læser til læge. jeg ønsker dog ikk at læse medicin men odontologi. Jeg ville sætte stor pris på hvis nogen ville kommentere min ansøgning, da de samme regler gælder for odontologi som for medicin hvad angår ansøgning. :slight_smile:
på forhånd tusind tak

Min rejse gennem tandsundhedens verden startede med, at jeg efter min sproglige STX, søgte arbejde hos en tandlæge, idet jeg brændte for at arbejde i et klinikmiljø.
Gennem de 6 mdr. hvor jeg var ansat som assistent hos tandlægen arbejdede jeg bl.a. med patienter med stærk odontofobi. Selve perioden var en meget lærerig, da jeg fik indsigt i selve tandlægearbejdet, og lærte dermed nogle basale færdigheder. Jeg ønskede dog at kunne mestre nogle af fagets mere ansvarskrævende discipliner, hvilket dannede baggrund for min beslutning om at søge ind på tandplejeruddannelsen, idet jeg opfyldte adgangskravene.
Ved siden af tandplejerstudiet har jeg arbejdet som frivillig for Ungdommens Røde Kors, og har her haft posten som formand. Jeg har siden sommeren 2005, været med til at hjælpe unge etniske minoriteter, primært traumatiserede flygtningebørn, med at oparbejde bedre faglige kvalifikationer. Det frivillige arbejde har således både givet mig administrative og personlige kompetencer, i forhold til at arbejde med udsatte grupper, men også bevidstheden om, hvordan jeg bruger min egen etniske baggrund i arbejdet med etniske minoriteter.
Efter to semestre på tandplejeruddannelsen kunne mærke på mig selv, at jeg evnede mere end hvad en tandplejers kompetencer berettiger os til, I forbindelse med mit tandplejerstudie og den kliniske undervisning opstod der konflikt imellem mit ambitionsniveau og det tandplejerstudiet og jobbet har at tilbyde mig. Konflikten var baseret på årsags-virkningskomplekset, idet jeg som tandplejer kun kan vejlede, instruere samt kende indtil sygdomsætiologien, uden egentligt at kunne behandle dyberegående.
Fagene på tandplejeruddannelsen gav mig endnu større lyst til at kunne mere, at ville mere, læse mere, vide mere. Derfor valgte jeg at supplere min sproglige STX med de naturvidenskabelige elementer, som kræves på tandlægestudiet. Derudover ønskede jeg at forbedre nogle af mine andre karakterer herunder engelsk A og dansk A fra gymnasiet. Ved siden af tandplejerstudiet er det herved lykkedes mig at gennemføre Kemi C, Matematik B, Fysik B, engelsk A og dansk A. Efter veludførte adgangskurser, søgte jeg ind på tandlægeuddannelsen sidste år, men fik desværre afslag. Det gav mig kun mere blod på tanden og gjorde at jeg afsluttede min tandplejeruddannelse i Feb. 2008 for så at prøve igen. Derudover er jeg i gang med at supplere med Matematik A samt kemi B, hvilket jeg gør samtidig med mit arbejde som deltidstandplejer indtil sommerferien, således at jeg kan fuldføre mine suppleringskurser, og dermed være rustet godt til tandlægestudiet til sommer.
Min uddannelse har været med til at udvikle nogle professionelle kompetencer, såsom at danne mig overblik over nye/uvante situationer, en personlig styrke, samt evnen til fordybelse og jeg har lært at håndtere mange bolde i luften på én gang, hvilket vil gavne mig i fremtiden som odontologistud.
En tandlæges primære opgave er at behandle sygdomme i tænder, kæber og mundhule, og at lave forebyggende tandpleje, hvilket er min stærke side, da jeg er færdiguddannet tandplejer, og dermed er det positivt for mig på den måde, at jeg er ret stærk på dette område.
Det der tiltaler mig ved tandlægefaget frem for tandplejer er, at jeg som tandlæge kan få tilfredsstillet min lyst til at arbejde med et intellektuelt udfordrende fag, men på samme tid kan jeg få lov til at bruge mine hænder og udnytte mine menneskelige egenskaber klinisk på et højt plan.
Af tandlægestudiet og set udfra KUs målbeskrivelser forventer jeg for det første et evigt skiftende fag, og dermed en livslang uddannelse. Derfor er jeg på forhånd indstillet på 10 semestre med en stor arbejdsbyrde, med ikke kun læsning, men også rent klinisk, samt efterfølgende et meget ansvarsfuld arbejde i fremtiden i modsætning til dét at være tandplejer.
Jeg håber at det fremgår af denne levnedsbeskrivelse, er jeg helt sikker på, at odontologi er vejen frem for mig. Efter at have studeret færdigt som tandplejer og efter at have arbejdet som tandplejer hos en tandlæge har jeg oplevet hvad det vil sige at have ansvar, skabe tillid og et godt samarbejde med mine patienter, hvilket jeg mestrer rigtig godt. Jeg ønsker dog inderligt at læse til tandlæge, frem for at arbejde som tandplejer og jeg ved, at jeg kan blive en god tandlæge i fremtiden, fordi jeg elsker at fordybe mig og arbejde hårdt mod et mål, som jeg virkeligt ønsker at kunne nå, ved hjælp fra Jer, ved at tilbyde mig en studieplads, således at jeg kan bevise mit brændende ønske.