Liv under hoveduddannelse

Jeg går og frygter livet efter studiet lidt. Har hørt så meget om de hårde vagter i turnus og den lange speciallægeuddannelse. Tror måske lidt af frygten bunder i jeg ikke ved særlig meget om de to dele. Derfor vil jeg høre om der er andre, der kan byde ind på dette.
Hvis man f.eks gerne vil være praktiserende læge, eller læse klinisk genetik, skal man så igennem mange flytninger (når man tager forskellige kurser på afdelingerne). Og hvad er gennemsnitsarbejdstiden - er den langt over de 37 timer og ligger arbejdstiden spredt ud over nat og weekend altid?

vil også rigtig gerne høre noget om uddannelsen til arbejdsmediciner. Er det et af de “tunge” specialer og er det svært at komme ind på?

Ang. arbejdsmedicin, så ved jeg ikke helt hvordan du definerer tungt. Jeg er sikker på at jeg ville have det tungt med arbejdsmedicin :? . Men det er jo en smagssag. Så vidt jeg ved er arbejdsmedicin nemt at komme ind på i. Mener at have læst at de i flere år har haft ledige uddannelsesstillinger i alle dele af landet…
Ang. speciallægeuddannelsen så kommer det helt an på hvad du vælger. Hvis du vælger anæstesi eller alm. kirurgi så får du med garanti uger hvor du hurtigt kommer over 37 timer. Hvis du vælger arbejdsmedicin, så er jeg ret sikker på at du under din uddannelse nemt kan holde dig på 37 timer. Under speciallægeuddannelsen fungerer du på mange måder som de uddannede speciallæger, så arbejdsbelastningen vil i de fleste tilfælde være afspejlet i specialet “type”

Men hvad med eksempelvis almen medicin. Hvor lang arbejdstid har sådan et speciale.
Er også ved at sætte mig lidt ind i turnusdelen. Består jo af 3 dele, hvor man skulle vælge 2. Hvis man vælger almen medicin der (for at blive inspireret til specialet) er arbejdstiden vel også lidt mere rimelig, hvor den er ret nederdrægtig på medicinsk turnus - men hvad med turnus på kirugisk???

Hvis du allerede går og bekymrer dig om lange arbejdsdage, og “tunge” specialer, så tror jeg ikke at du skal rykke på at blive læge. Det er ligesom en del af jobbet. Og ja, hvis du vil være læge, lige meget hvilket speciale, så kommer du til at arbejde både dag, nat og weekenden.
Men pøj pøj med valget :slight_smile:

er jeg lidt ked af at høre, da jeg læser på 5 semester :frowning:

Nej nej, du skal ikke tage det så tungt. Havde ikke lige set at du læste på SDU. Troede ikke du var påbegyndt dit studie endnu.
Men de lange arbejdsdage og skæve tidspunkter, må alle jo på et eller andet tidspunkt igennem, enten via turnus eller ens videre specialuddannelse. Jeg tror det er meget rigtigt hvad Hansemand siger: "arbejdsbelastningen vil i de fleste tilfælde være afspejlet i specialets “type”.
Også tror jeg selv at du vil kunne gætte hvilke specialer der er “hårdere” end andre.