Loen under vikariat

Et par spoergsmål som jeg pusler rundt med pt. og som jeg håber nogen kan svare på. Får man loen under sin KBU, vikariat, intro og hoveduddannelse inden for det valgte speciale? Hvad er ioevrigt det typiske antal år som nyudklaekkede med. studenter bruger på vikariatet?

Det hurtige svar: Ja!

Vikariat tager man typisk imens man stadig er medicinstuderende - lønforhold kan du se her: http://www.fadl.dk/fadldk/loen-og-overe … ikar/loen/
Så start du har færdiggjort din cand.med. er du Læge, og ikke længere studerende, så hvad du arbejder med efterfølgende er lønnet, og du får altså ikke længere SU.
I KBU er grundlønnen omkring 28500 kr pr måned (oven i det kommer der så tillæg osv)
Når du så kommer i intro stiger lønnen en smule, og så stiger den yderligere når du kommer i hoveduddannelse.
Du kan se de præcise tal her: http://www.laeger.dk/portal/page/portal … erdk/Y_L/Løn

Nu skriver du “nyudklækkede med. studenter” - der er både folk der tager vikariat under uddannelsen, men også dem der tager det efter (eks. efter endt cand.med og inden påbegyndt KBU) - men det er nok de fleste der tager det under studiet.
Det er meget forskelligt hvor lang tid folk tager vikariat - min opfattelse er, at der er flere og flere det tager vikariater nu pga. 4-års reglen. Vil mene de fleste bruger et helt semester på vikariat, men kender ikke til nogen generel statistik.

@Mosad

Nu er lægehvervet jo ikke humanitært arbejde, så man får løn.

Så er spørgsmålet om man får løn som fortjent, men det er anden snak!

Hmm… Vikariat mens man endnu er studerende? Hvad er man vikar som når man endnu ikke har fardiggjort laegeuddannelsen?

Jeg refererer desuden lige til laege artiklen inde på wik: http://da.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6ge

Der står blandt andet som led i den “fulde levnedsløb for en læge”, at der efter KBU ydes “nogle års tjeneste for at samle point til at påbegynde en lægelig specialisering”. Skal dette forstås som vikariat?

Et vikariat per defination er et ARBEJDE hvor man er stedfortrædende for en anden der normalt varetager den faste stilling…

Da det er et arbejde skal man have løn.

Som studernede men med klinisk vikariat er du ansat som

vikar for reservelæge

[quote=“Mosad”:25wnt1hd]Jeg refererer desuden lige til laege artiklen inde på wik: http://da.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6ge

Der står blandt andet som led i den “fulde levnedsløb for en læge”, at der efter KBU ydes “nogle års tjeneste for at samle point til at påbegynde en lægelig specialisering”. Skal dette forstås som vikariat?[/quote]

Nej, det skal det ikke. Det skal forstås som, at man efter KBU er uddannet læge og skal vælge sig et speciale, som man skal optages på, først i introstilling og derefter i et hoveduddannelsesforløb. Det kan godt være en besværlig omgang på mange specialer, så der skal man ud og se om man kan fiske nogle points sammen i form af relevant, lægeligt arbejde (evt. en ph.d).

Hej, jeg håber, en af de mere erfarne herinde kan hjælpe mig med flg.:

Jeg har fået vikariat inden KBU, men efter afslutning af studiet.

I ansættelsesbrevet står der, at jeg ansættes som stud.med. til en løn på 25.721,17 excl. pension.

  1. Retteligt ansættes jeg vel som reservelæge - eller reservelægevikar, idet jeg aflægger lægeløfte inden vikariatets påbegyndelse?

  2. Og lønnen er vel grundløn for reservelæger, d.v.s. 29.594,33kr.?

(http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Y_L/Løn)

Tak for hjælpen :slight_smile:

Tjo, jeg vil mene du er ansat under følgende;

Din nye grundløn: 29594.33
Samlet pension pr. måned: 4672.94

Din timesats er: 184.58
Din overarbejdssats pr. time er: § 26 276.87
Vagt uden for tjenestestedet: § 21.c, stk. 11 61.53
Lille holddriftstillæg pr. time: § 25 55.60
Store holddriftstillæg pr. time: § 25 93.16
Varslingstillæg pr. gang: §§ 23 933.06
Varslingstillæg pr. gang: §§ 24 1762.11

Jep, tak!

Du skal ikke tage det personligt og heller være bekymret for at gøre opmærksom på hvad du mener er fejlen.

Kampen om at få den rigtige løn, de rigtige tillæg, ja, enddog blot at forstå sin lønseddel - er en evig kamp.

Der sidder en DJØFer, som lige skal korrigeres - og det bliver ikke den sidste DJØF vs Læge kamp :stuck_out_tongue:

Det tror jeg gerne. Jeg har en ven, der er i KBU - han finder hver måned et par tusinde kr på lønsedlen (forkerte eller manglende tillæg, manglende overarbejdsbetaling etc…).

Jeg er glad for, at lægeforeningen arrangerer et overlevelseskursus for de kommende KBU’er.

Det burde ikke være en kamp at få sin løn… :-/